Contabilitate Financiara

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitate Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: CAMELIA MIHALCICUC

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

I. Operaţiuni privind contabilitatea capitalurilor
1. Reflectarea modalităţilor de evaluare a capitalului social
2.Operaţiuni privind constituirea capitalului social
3. Operaţiuni privind majorarea capitalului social
4. Operaţiuni privind reducerea capitalului social
II.Contabilitatea unor capitaluri proprii temporare
5. Operaţiuni privind contabilitatea primelor legate de capital
6. Operaţiuni privind contabilitatea rezervelor din reevaluare
7. Operaţiuni privind contabilitatea rezervelor
8. Operaţiuni privind contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii
10.Operaţiuni privind contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli
11. Operaţiuni privind contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate
12. Operaţiuni privind contabilitatea creditelor pe termen lung şi a dobânzilor aferente
13. Operaţiuni privind datoriile ce privesc imobilizările financiare
14. Operaţiuni privind contabilitatea altor împrumuturi şi datorii asimilate
III. Operaţiuni privind contabilitatea imobilizărilor
15.Operaţiuni privind contabilitatea imobilizărilor necorporale
16.Operaţiuni privind contabilitatea imobilizărilor corporale
17.Operaţiuni privind imobilizările în curs

Extras din document

I. Operaţiuni privind contabilitatea capitalurilor

1. Reflectarea modalităţilor de evaluare a capitalului social

În principiu, capitalurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. În sistemul de gestiune financiară a societăţii, valorii nominale i se asociază şi alte categorii de valori, cum sunt :

a. valoarea de piaţă ;

b. valoarea de rentabilitate ( valoarea financiară şi valoarea de randament );

c. valoarea patrimonială (valoarea matematică-contabilă, valoarea matematică-intrinsecă, valoarea de lichidare ).

a. Valoarea de piaţă este o valoare de cumpărare-vânzare a acţiunilor stabilită, de regulă, prin negociere la bursa de valori pe baza raportului dintre cerere şi ofertă, raport numit „ cotaţie”. În mod concret, preţul de piaţă al unei acţiuni este determinat de :

- dividendele aşteptate de acţionari;

- stabilitatea financiară a societăţii;

- situaţia activului industrial al societăţii;

- situaţia generală a pieţei de capital.

În strânsă legătură cu valoarea de piaţă şi valoarea nominală a acţiunii este „ preţul de emisiune sau cursul acţiunii ”, care trebuie plătit de către toate persoanele care subscriu acţiunile în momentul emiterii lor. Acesta poate fi egal cu valoarea nominală sau superioară valorii nominale.

b.Valoarea de rentabilitate este o valoare bazată pe rezultatul societăţii. Poate fi financiară sau de randament.

Valoarea financiară (VF) exprimă echivalentul corespunzător capitalizării dividendului anual pe o acţiune la o rată medie a dobânzii pe piaţă sau ce corespunde sumei totale care, plasată la o dobândă sigură, va produce un avantaj egal cu veniturile titlurilor.

VF = dividend distribuit pe o acţiune / rata medie a dobânzii pe piaţă

Exemplu : Dacă pentru o acţiune s-a primit un dividend de 10.000 lei, iar rata medie a dobânzii este de 50%, atunci :

VF = 10.000 / 50% = 20.000 lei

Valoarea de randament (VR ) este valoarea corespunzătoare profitului net pe o acţiune, care se poate capitaliza în cursul unui exerciţiu financiar, la rata medie a dobânzii de piaţă. Venitul titlurilor este egal cu dividendele distribuite plus cota parte unitară din profit încorporată în rezerve.

VR = (dividendul pe acţiune + cota parte din profit încorporată în rezerve ) / rata medie a dobânzii de piaţă

Exemplu . Dividendul pe o acţiune este de 10.000 lei, parte din profit ataşată la titluri şi încorporată în rezerve este de 2.000 lei, iar rata dobânzii este de 50 %.

VR = (1.000+2.000) / 50% = 24.000 lei

Evaluarea titlurilor prin VF şi VR trebuie reţinută cu prudenţă pentrucă alegerea ratei dobânzii conduce adesea le rezultate diferite.

c.Valoarea patrimonială constă în calculul valorii titlurilor pornind de la situaţia patrimonială evidenţiată în bilanţ. În cest sens, se distinge valoaea matematică-contabilă, valoarea matematică-intrinsecă şi valoarea de lichidare.

Exemplu : Societatea are o structură a capitalului de forma :

capital social 120.000.000lei ( + )

rezerve ( + ) 24.600.000 lei

active fictive ( - ) 600.000 lei

activul net contabil 144.000.000 lei

nr. de acţiuni 120.000 titluri

activul net contabil = capital social + rezerve – active fictive

Valoarea contabilă a unei acţiuni = activul net contabil / nr. de acţiuni

Valoarea contabilă a unei acţiuni = 144.000.000 / 120.000 = 1.200 lei / acţiune

Valoarea matematică-contabilă sau valoarea bilanţieră a titlurilor este egală cu situaţia contabilă netă sau activul net contabil ( ANC ) raportată la nr. de titluri.

ANC = activul real – datorii sau

ANC = capitalurile proprii – activele fictive

Activul real = activul bilanţiei – activele fictive

În componenţa activelor fictive sunt incluse următorele structuri .cheltuielile de constituire a societăţii, inclusiv cele cu emisiunea de acţiuni, activele de regularizare şi asimilate şi primele privind rambursarea obligaţiunilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Financiara.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ ŞTEFAN CEL MARE ”SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ