Contabilitate Financiara

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitate Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Graziella DUMITRU

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Obiective:

- Familiarizarea cu formalităţile de constituire a unei societăţi comerciale.

- Lucru cu documente contabile primare şi centralizatoare.

- Fixare cunoştinţe privind tranzacţiile contabile dintr-o societate în decursul unui trimestru.

- Lucru în echipă (se lucrează în echipe de câte 4 studenţi).

Conţinut:

A. Date de identificare

Pe data de 01.01.2007 se constituie societatea NICOBEN SRL cu un capital de 500 000 lei, împărţit în 5000 acţiuni/părţi sociale. Societatea efectuează următoarele cheltuieli de constituire:

- taxe notariale în valoare de 600 ;

- taxe la Registrul comerţului în valoare de 300 .

Obiectul de activitate al societăţii Fabricarea de frânghii,sfori şi plase, CAEN 1752.

Număr de înregistrare la Registrul Comerţului J41/1223/2007 .

Cod unic de înregistrare R355414 .

Conturi la bănci (2) 1. banca Raiffeisen Bank , nr. cont RO22RZBR000006000882345

2. banca ING BANK , nr. cont RO19INGB0000999900643231

Capitalul social este realizat prin următoarele aporturi:

- o clădire în valoare de 150 000 lei;

- un teren în valoare de 120 000 lei;

- un utilaj în valoare de 90 000 lei;

- disponibil în bancă în valoare de 140 000 ei;

B. În perioada 15.01.2007 – 25.06.2007 societatea realizează tranzacţii privind:

1. constituirea societăţii;

2. activitatea de exploatare:

- achiziţii de mărfuri, materii prime (3), materiale consumabile

- achiziţii de servicii (chirii anticipate pe 4 luni, asigurări, energie, apă);

- producţie de bunuri (2 produse);

- consumuri, vânzări;

- evaluare la ieşire prin diverse metode (CMP, FIFO, LIFO)

- facturi nesosite;

- facturi cu reduceri comerciale şi financiare;

- efecte comerciale;

- salarii (minim 2 salariaţi) şi asimilate;

3. activitatea de trezorerie:

- încasări, plăţi, viramente interne;

- dobânzi lunare conturi curente

- avansuri de trezorerie.

4. activitatea de investiţii:

- achiziţii/vânzări de imobilizări corporale şi necorporale

- reevaluarea clădirii;

- calculul şi înregistrarea amortizării (echipamentele se amortizează degresiv).

5. activitatea de finanţare:

- modificarea capitalului social (aport de la investitori, rambursare către investitori);

- contractarea unui credit pe termen lung (recunoaştere, grafic de rambursare);

6. lucrări de închidere:

- determinarea rezultatului, impozitarea rezultatului;

- distribuirea rezultatului (rezerve, dividende);

Cerinţe: se completează documentele pentru fiecare tranzacţie, precum şi documentele centralizatoare.

C. Redactarea situaţiilor financiare:

- Bilanţ;

- Cont de profit şi pierdere;

- Note explicative.

OPERAŢIUNI CONTABILE

1.N.O. Constituirea capitalului social

456=1011 500.000

2.N.O. Înregistrarea aporturilor

% = 456 500.000

2111 120.000

212 150.000

2131 90.000

5121 140.000

3.N.O. Regularizare capital social

1011 =1012 500.000

4N.O. Achiziţie mărfuri conform facturii,în valoare de 15000 RON, TVA 19%

% = 401 17.850

371 15.000

4426 2.850

5.N.O. Plată factură

401 = 5121 17.850

6N.O. Achiziţie materii prime şi consumabile în valoare de 5000 RON,TVA 19 %

% = 401 10.710

301 5.000

302 4.000

4426 1.710

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Financiara.doc