Contabilitate Financiara Aprofundata

Imagine preview
(8/10 din 12 voturi)

Acest referat descrie Contabilitate Financiara Aprofundata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 165 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul 1
ACTUALITATI PRIVIND NORMALIZAREA CONTABILITATII

Capitolul 2
DEZVOLTARI PRIVIND PREZENTAREA INFORMATIILOR CONTABILE

Capitolul 3
APROFUNDARI ASUPRA OPERATIILOR DE INVENTAR

Capitolul 4
OPERATIILE PE TERMEN LUNG SI INSTRUMENTAREA LOR CONTABILA

Capitolul 5
REORGANIZAREA ÎNTREPRINDERII SI INSTRUMENTAREA LOR CONTABILA

Capitolul 6
CONTABILITATEA OPERATIILOR DE IMPORT – EXPORT

Capitolul 7
CONTABILITATEA MEDIULUI

Capitolul 8
CONTABILITATEA UNOR ACTIVITATI ECONOMICE CU CARACTER DEOSEBIT

Extras din document

Trebuie mentionat în acest cadru ca în Uniunea Europeana s-a anuntat ca normele IASC vor fi obligatorii începând cel mai târziu din 1 ianuarie 2005, în SUA, Securities and Exchange Commission (SEC) are în vedere coabitarea normelor internationale cu cele americane, iar FASB (organismul american de normalizare) a acceptat sa-si adapteze normele contabile la IAS/IFRS.

În octombrie 2002, Comisia Europeana a salutat anuntul comun facut de organismul international si cel american, IASB si FASB de realizare a unei convergente reale între normele contabile elaborate de cele doua consilii. Acest obiectiv a fost fixat pâna în 2005, moment în care societatile europene cotate la bursa vor trebui sa aplice IAS.

1.1. Actualitati privind normalizarea contabilitatii la nivel international

Organismul international de normalizare, Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASB), în primii sai ani de existenta (dupa reforma suportata de IASC, în 2001), a îndeplinit trei sarcini majore :

- construirea, pâna în 2005, a unei “platforme stabile”, care sa contina standarde performante;

- montarea unui cadru puternic, pentru realizarea convergentei standardelor nationale cu standardele internationale;

- montarea unui cadru flexibil, pentru realizarea convergentei standardelor internationale cu cele americane.

Trebuie amintit faptul ca, în mai 2000, a fost aprobat un nou Regulament al IASC, în baza caruia IASC este restructurat fiind organizat ca entitate juridica independenta, condusa de un Consiliu de Administratie format din 19 membri (administratori) si de un Consiliu pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASB ) având obiectiv promovarea convergentei principiilor contabile utilizate de întreprinderi si de alte organizatii în scopul raportarii financiare în întreaga lume. Conform Regulamentului, Consiliul (IASB) este alcatuit din 14 persoane (12 membri “permanenti” si 2 membri “temporari”) a caror calificare de baza este expertiza si a caror unica responsabilitate este elaborarea standardelor de contabilitate.

Din cei 12 membri permanenti ai IASB, 7 sunt responsabili de asigurarea legaturii cu organismele nationale de normalizare, ceea ce faciliteaza procedurile de integrare a procesului IASB cu procesele la nivel national.

Pentru a se putea asigura o larga reprezentare internationala membrii Consiliului de Administratie sunt numiti, dupa cum urmeaza: sase membri din America de Nord; sase membri din Europa; patru membri din regiunea Asia-Pacific; trei membri din oricare alta regiune, cu conditia pastrarii echilibrului geografic.

În interiorul IASC functioneaza de asemenea un Consiliu Consultativ al Standardelor, organism nou, înfiintat în ianuarie 2001 si un Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor, înfiintat în 1997 si restructurat în decembrie 2001.

Reforma institutionala interna pusa în aplicare de IASC începând cu anul 2001 urmareste sa-i consolideze independenta si operationalitatea, având ca efect cresterea credibilitatii si influentei IASC în procesul normalizarii contabile la nivel mondial.

IASB si-a propus reexaminarea, în conditii de urgenta, a normelor mostenite de la Comitelul precedent (IASC) din dorinta de a se asigura ca tarile care adopta standardele internationale de contabilitate dispun de un regim contabil stabil care sa confere încredere actorilor pietelor financiare.

Ca urmare, IASB realizeaza un proiect de îmbunatatire în scopul cresterii calitatii si comparabilitatii raportarilor financiare si a continutului Standardelor Internationale de Contabilitate. În acest sens, Consiliul a exclus un numar de optiuni prezentate în IAS, optiuni a caror existenta provoca o anumita nesiguranta si reducea comparabilitatea.

În cadrul acestui proiect au fost revizuite 13 standarde, si anume:

IAS 1 – Prezentarea situatiilor financiare ;

IAS 2 – Stocuri ;

IAS 8 – Politici contabile, schimbari în estimari contabile si erori ;

IAS 10 – Evenimente ce survin dupa data închiderii exercitiului ;

IAS 16 – Imobilizarile corporale ;

IAS 17 – Contractele de locatie (Leasing) ;

IAS 21 – Efectele variatiilor cursurilor de schimb ;

IAS 24 – Prezentarea informatiilor referitoare la tranzactiile cu partile afiliate;

IAS 27 – Situatiile financiare consolidate si individuale ;

IAS 28 – Investitiile în întreprinderile asociate ;

IAS 31 – Interese în asocierile în participatie ;

IAS 33 – Rezultatul pe actiune ;

IAS 40 – Investitiile imobiliare.

Fisiere in arhiva (3):

  • Completare cap 8.doc
  • CUPRINS FIN.doc
  • Suport.doc

Alte informatii

Documentul respectiv este o lucrare de contabilitate financiara, o paralela intre contabilitatea din Romania, reglementarile IASB, SEC si FASB.