Contabilitate Legea 82 pe 1991

Imagine preview
(9/10 din 6 voturi)

Acest referat descrie Contabilitate Legea 82 pe 1991.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

- DISPOZITII GENERALE

- ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII

- REGISTRELE DE CONTABILITATE

- SITUATII FINANCIARE ANUALE

- CONTABILITATEA TREZORERIEI STATULUI SI A INSTITUTIILOR PUBLICE

- CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

- DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Extras din document

Totalitatea institutiilor, societatilor si persoanelor juridice sunt obligate sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii fiecarei firme, societati, persoane juridice, institute.

Asociatiile si institutiile publice, persoanele juridice si persoanele fizice care au sau nu un scop patrimonial si desfasoara activitati producatoare de venituri, au si acestea obligatia de a organiza si conduce contabilitatea proprie.

Filialele fara personalitate juridica care au sediul in strainatate, apartinand persoanelor prevazute mai sus, cu sediul in Romania, au de asemenea obligatia de a conduce si organiza contabilitatea proprie.

Contabilitatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Aceasta trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor ce tin de pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale personelor juridice si fizice prezentate mai sus, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Contabilitatea publica cuprinde mai multe elemente:

1. contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar

2. contabilitatea trezoreriei statului

3. contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial

4. contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala, iar contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor specifice.

Normele si reglementarile din domeniul contabilitatii sunt emise de catre Ministerul Finantelor Publice, care elaboreaza si emite de asemenea si norme privind contabilitatea in partida simpla.

Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordinul Ministerului Finantelor Publice.

In cazul institutiilor patonale si al sindicatelor, care nu au scop patrimonial, Ministerul Finantelor Publice aproba un sistem simplificat de raportare financiara.

In momentul efectuarii oricarei operatiuni economico-financiare, aceasta se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, luandu-si astfel calitatea de document justificativ.

La baza inregistrarilor in contabilitate stau documentele justificative care angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.

Agentii economici au obligatia de a inventaria elementele de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, pe durata functionarii lor, in cazul unei fuziuni sau incetarii activitatii, dar si in alte situatii prevazute de lege.

Ministerul Finantelor Publice poate sa aprobe exceptii de la regula inventarierii anuale doar pentru bunurile cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice.

In contabilitate, rezultatul inventarierii se inregistreaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate Legea 82 pe 1991.doc