Contabilitate Legea 82 pe 1991

Referat
9/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1311
Mărime: 10.72KB (arhivat)
Cost: 2 puncte

Cuprins

- DISPOZITII GENERALE

- ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII

- REGISTRELE DE CONTABILITATE

- SITUATII FINANCIARE ANUALE

- CONTABILITATEA TREZORERIEI STATULUI SI A INSTITUTIILOR PUBLICE

- CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

- DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Extras din document

Totalitatea institutiilor, societatilor si persoanelor juridice sunt obligate sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii fiecarei firme, societati, persoane juridice, institute.

Asociatiile si institutiile publice, persoanele juridice si persoanele fizice care au sau nu un scop patrimonial si desfasoara activitati producatoare de venituri, au si acestea obligatia de a organiza si conduce contabilitatea proprie.

Filialele fara personalitate juridica care au sediul in strainatate, apartinand persoanelor prevazute mai sus, cu sediul in Romania, au de asemenea obligatia de a conduce si organiza contabilitatea proprie.

Contabilitatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Aceasta trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor ce tin de pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale personelor juridice si fizice prezentate mai sus, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Contabilitatea publica cuprinde mai multe elemente:

1. contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar

2. contabilitatea trezoreriei statului

3. contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial

4. contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala, iar contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor specifice.

Normele si reglementarile din domeniul contabilitatii sunt emise de catre Ministerul Finantelor Publice, care elaboreaza si emite de asemenea si norme privind contabilitatea in partida simpla.

Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordinul Ministerului Finantelor Publice.

In cazul institutiilor patonale si al sindicatelor, care nu au scop patrimonial, Ministerul Finantelor Publice aproba un sistem simplificat de raportare financiara.

In momentul efectuarii oricarei operatiuni economico-financiare, aceasta se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, luandu-si astfel calitatea de document justificativ.

La baza inregistrarilor in contabilitate stau documentele justificative care angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.

Agentii economici au obligatia de a inventaria elementele de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, pe durata functionarii lor, in cazul unei fuziuni sau incetarii activitatii, dar si in alte situatii prevazute de lege.

Ministerul Finantelor Publice poate sa aprobe exceptii de la regula inventarierii anuale doar pentru bunurile cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice.

In contabilitate, rezultatul inventarierii se inregistreaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Preview document

Contabilitate Legea 82 pe 1991 - Pagina 1
Contabilitate Legea 82 pe 1991 - Pagina 2
Contabilitate Legea 82 pe 1991 - Pagina 3
Contabilitate Legea 82 pe 1991 - Pagina 4
Contabilitate Legea 82 pe 1991 - Pagina 5
Contabilitate Legea 82 pe 1991 - Pagina 6
Contabilitate Legea 82 pe 1991 - Pagina 7
Contabilitate Legea 82 pe 1991 - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Legea 82 pe 1991.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Studiu privind organizarea evidenței cheltuielilor și a calculației costurilor la o societate comercială cu activitate de producție și posibilități de perfecționare a acesteia

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX...

Bilanțul Contabil

Argument Bilanţul contabil şi analiza pe bază de bilanţ este cea mai importantă activitate din cadrul unei societăţi comerciale, ţinând cont de...

SC Olpo Ulei SA

Argument Lucrarea de faţa reflectă competenţele generale dobândite de către elev, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, prin...

Gestiunea Stocurilor

1. Stocurile 1.2. Definirea stocurilor Stocurile reprezinta cantitati de resurse materiale sau produse (finite sau intr-un stadiu oarecare de...

Analiza Structurii si Evolutiei Legii 82-1991

LEGEA CONTABILITĂŢII NR. 82/1991 Legea contabilităţii reglementează si organizează conducerea contabilităţii în ţara noastră.Aşa cum prevede legea...

Contabilitatea Trezoreriei

Prin trezorerie se intelege ansamblul de operatii financiare pe care le face unitatea patrimoniala pentru procurarea mijloacelor banesti necesare...

Istoria Contabilitatii, Legea contabilitatii, Obiectul si Metoda Contabilitatii

Istoria Contabilitatii In acceptiunea moderna, contabilitatea, rolul sau reprezentativ si multiplele functii în activitatea economica, financiara...

Ai nevoie de altceva?