Contabilitate si Gestiune Fiscala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitate si Gestiune Fiscala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Mihaela Tulvinschi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul 1 – Notiuni introductive 3
Capitolul II - Operatiuni impozabile si scutite de TVA, persoane impozabile 4
Capitolul III - Faptul generator, exigibilitatea , baza de impozitare a TVA, calculul TVA 11
Capitolul IV – Studii de caz 13
Bibliografie 21

Extras din document

Capitolul 1

Noţiuni introductive

Taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect, adică un impozit general de consum, care se aplică asupra livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii, operaţiunilor asimilate livrarilor de bunuri şi prestărilor de servicii, precum şi asupra importului de bunuri, cu condiţia ca aceste operaţiuni să se realizeze cu plată.

1.1 Caracteristicile taxei pe valoarea adăugată

Valoarea adăugată reprezintă diferenţa dintre încasările obţinute din vânzarea bunurilor sau prestarea serviciilor şi plăţile efectuate pentru bunuri şi servicii aferente aceluiaşi stadiu al circuitului economic.

Caracteristicile taxei pe valoarea adăugată sunt:

-Taxa pe valoarea adăugată este un impozit neutru unic dar cu plata fractionata, pentru că afectează preţul final al unui bun sau al unui serviciu în momentul în care acesta ajunge la consumatorul final, indiferent de numărul operaţiunilor care preced livrarea la consumatorul final.

-Taxa pe valoare adăugată trebuie să permită aplicarea principiului destinaţiei, conform căruia impozitarea bunului se face în ţara în care se consumă. De aceea, bunurile importate se impozitează la fel ca şi bunurile produse în ţară, iar bunurile exportate se detaxează prin aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere.

Aplicarea taxei pe valoarea adăugată în aceeaşi cotă asupra bunurilor din ţară, cât şi asupra bunurilor similare importate, asigură ameliorarea poziţiei concurenţiale a întreprinderilor româneşti pe piaţa internă, iar prin aplicarea regimului de scutire de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere pentru exportul de bunuri, transporturi şi prestările de servicii legate direct de exportul bunurilor, se asigură întărirea poziţiei concurenţiale a întreprinderilor româneşti pe pieţele externe.

-Taxa pe valoarea adăugată se caracterizează prin transparenţă, pentru că asigură fiecărui subiect impozabil posibilitatea de a cunoaşte exact şi concret care este mărimea impozitului şi a obligaţiei de plată ce-i revine.

În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se cuprind operaţiunile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, efectuate cu plată;

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România;

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă;

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte dintr-o activitate economică

Se cuprind, de asemenea, în sfera taxei pe valoare adăugată importurile de bunuri.

Prin persoană impozabilă se înţelege orice persoană, indiferent de statutul său juridic, care efectuează de o manieră independentă activităţi economice oricare ar fi scopul şi rezultatul acestor activităţi.

Prin livrare de bunuri se înţelege transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor

deţinute de proprietar către beneficiar, direct sau prin persoane care acţionează în numele

acestora.

Capitolul 2

Operatiuni impozabile si scutite de TVA, persoane impozabile

2.1. Operaţiunile impozabile şi locul lor

De la introducerea taxei pe valoarea adăugată în România cu ajutorul OG 3/1992, aplicarea ei fiind amânată până la 1 iunie 1993, sfera de aplicare a acestei taxe şi-a menţinut compoziţia până în prezent. Astfel noul Cod fiscal prevede că operaţiunile cuprinse în sfera de aplicare sunt:

-Livrările de bunuri;

-Prestările de servicii;

-Schimburile de bunuri si servicii;

-Importul de bunuri

1. Livrarea de bunuri

Livrarea de bunuri reprezintă orice transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la proprietar către o altă persoană, direct sau prin persoane care acţionează în numele acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitate si Gestiune Fiscala.doc

Alte informatii

Proiect prezentat in anul III , semestrul I, al anului universitar 2008-2009 la specializarea CIG, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica , Universitatea "Stefan Cel Mare" din Suceava.