Contabilitatea activelor fixe corporale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 2427
Mărime: 201.43KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tilea Doina Maria
Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti
Materie: Contabilitatea Intituțiilor Publice

Cuprins

INTRODUCERE 3

Aspecte Teoretice 4

Activelor fixe corporale: 4

1. Terenurile și amenajările de terenuri 4

2. Construcțiile 5

3. Instalatțile tehnice, mijoacele de transport, animalele și plantațiile 5

4. Mobilierul, aparatura birotic[, echipamentele de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale 5

5. Alte active ale statului 6

Evaluarea Activelor Fixe Corporale 7

1. Evaluarea la data intrării în instituția publică 7

2. Evaluarea cu ocazia inventarierii 8

3. Evaluarea la încheierea exercițiului financiar 8

4. Evaluarea la data ieșirii din unitate 8

Rolul și importanța activelor fixe corporale 8

Cauzele duratei limitate de funcționare a unui activ corporal amortizabil 9

Amortizarea activelor fixe corporale 10

Ajustările pentru depreciere 11

Concluzii 11

Bibliografie 12

Extras din document

INTRODUCERE

Instituțiile din întreaga lume întocmesc situații financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor de informații, controlorilor, administratorilor, organelor fiscale, după o metodologie unică, cu scopul de a anticipa informațiile folosite pentru determinarea tendințelor de evoluție a fenomenelor și proceselor economice viitoare.

În cele ce urmează, vă prezint categoria activelor fixe corporale ale statului, cum se face evaluarea lor, amortizarea și ajutarea pentru depreciere, cât și rolul lor în economie.

Aspecte Teoretice

Conform regelementărilor contabile instituțiile publice au obligația să conducă contabilitatea în partidă dublă ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi general.

Activele fixe corporale sunt mijloace de muncă care nu se transformă sau nu-și pierd calitățile dintr-o dată (într-un singur ciclu economic) și se utilizează în patrimoniu pe o perioadă mai mare de un an. Pentru a fi recunoscute ca mijloace fixe, acestea trebuie să îndeplinească două condiții:

- să producă beneficii economice viitoare;

- să fie evaluate în mod credibil la cost (valoare).

Căile de intrare a activelor fixe corporale în instituție pot fi: achiziție, donații, transfer, plusuri la inventar, investiții, leasing financiar, schimb de active, construcție în regie proprie etc.

Activelor fixe corporale:

1. Terenurile și amenajările de terenuri

Pentru înregistarea în contabilitate se folosește contul 2111 Terenuri, iar pentru amenajări de terenuri contul 2112 Amenajari de terenuri.

Evidența analitică a terenurilor se poate realiza pe următoarele categorii: terenuri agricole, silvice, terenuri fără construcții, terenuri cu construcții, terenuri cu zăcăminte etc. Pentru a fi înregistrate în această categorie trebuie să facă parte din domeniul public și privat al statului și unităților administrativ teritoriale aflate în administrarea instituției sau date în concesiune, închiriere sau în folosință gratuită.

Amenajările de terenuri cuprind diverse lucrări realizate: pentru racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, pentru acces, imprejmuiri și alte lucrări asemănătoare.

Terenurile nu se amortizează, iar amenajările de terenuri se amortizează pe o durata de 10 ani.

Bibliografie

1. https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/legislatie/regl_contabile/ORDIN1917.pdf

2. https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/impactul-trecerii-timpului-asupra-valorii-activelor-imobilizate-a5601/

3. http://accountantsgroup.ro/Resurse/Catalog-mijloace-fixe/78

4. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată în Monitorul Oficial nr. 242/31.05.1999, cu modificările și completările ulterioare

5. Drumul spre Europa- Program de Reformă a contabilității și de întărire Instituțională. Documentar elaborat de Banca Mondială pentru România,2006

6. Cadrul general pentru întocmirea situațiilor financiare: IAS 1 - Prezentarea situațiilor financiare (revizuit în 2007) și IAS 8 - Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori.

7. Broșura- Bazele evaluării, Uniunea Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, 2012

8. Ordonanța nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice actualizată

Preview document

Contabilitatea activelor fixe corporale - Pagina 1
Contabilitatea activelor fixe corporale - Pagina 2
Contabilitatea activelor fixe corporale - Pagina 3
Contabilitatea activelor fixe corporale - Pagina 4
Contabilitatea activelor fixe corporale - Pagina 5
Contabilitatea activelor fixe corporale - Pagina 6
Contabilitatea activelor fixe corporale - Pagina 7
Contabilitatea activelor fixe corporale - Pagina 8
Contabilitatea activelor fixe corporale - Pagina 9
Contabilitatea activelor fixe corporale - Pagina 10
Contabilitatea activelor fixe corporale - Pagina 11
Contabilitatea activelor fixe corporale - Pagina 12
Contabilitatea activelor fixe corporale - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea activelor fixe corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Institutiilor Publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Contabilitatea Stocurilor

Capitolul I CONTABILITATEA STOCURILOR 1.1. Continutul, caracteristicile si principalele structuri ale stocurilor Stocurile sunt active...

Contabilitatea imobilizărilor corporale și amortizarea lor - studiu de caz la SC Noroc Bun Plus SRL

INTRODUCERE “Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni, aproape toate deciziile economice au la baza...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Institutiilor Publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Studiu Privind Contabilitatea Activelor Imobilizate la Muzeul de Etnografie Maramureș

INTRODUCERE Au existat multe discuţii asupra definirii contabilităţii. Astfel, de-a lungul timpului contabilitatea a fost definită ca artă,...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale și Analiza Utilizarii Lor la SC ital-kol SRL

CAPITOLUL I Prezentarea firmei 1.1. Date generale privind SC "ITAL-KOL" SRL Şag Denumirea societăţii este SC "ITAL-KOL" SRL sediul social este...

Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA

Argument Proiectul a fost realizat în vederea obținerii certificatului de atestare a competențelor profesionale in cadrul Colegiului Economic...

Politici si Tratamente Contabile privind Investitii Imobiliare si Imobilizarile Corporale Detinute de Institutiile Publice

Capitolul I INVESTIŢII IMOBILIARE 1.1. Delimitări conceptuale privind investiţiile imobiliare 1.2. Recunoaşterea investiţiilor imobiliare 1.3....

Contabilitatea imobilizărilor corporale

PREZENTAREA FIRMEI SC AUDIT CONSULTING SRL SC AUDIT CONSULTING SRL, o societate comercială care funcţionează în conformitate cu legislaţia din...

Contabilitatea imobilizărilor corporale și amortizarea lor - studiu de caz la SC Noroc Bun Plus SRL

INTRODUCERE “Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni, aproape toate deciziile economice au la baza...

Ai nevoie de altceva?