Contabilitatea Activetor Imobilizate

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea Activetor Imobilizate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 59 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul I Prezentarea societăţii comerciale
Capitolul II 2.1 Structuri privind activele imobilizate
2.2 Abordări interne privind evaluarea imobilizărilor corporale în contabilitate
Capitolul III 3.1 Contabilitatea operaţiilor privind intrările de active imobilizate
3.2 Contabilitatea operaţiilor privind amortizările
3.3 Contabilitatea operaţiilor privind ieşirile de active imobilizate
Capitolul IV Monografie

Extras din document

ARGUMENT

Am ales aceasta temă deoarece am considerat-o ca fiind de o deosebită importanţă.În contextul actual al economiei de piaţă o unitate economică poate sa obţină rezultate deosebite in condiţiile concurenţei numai daca produsele finite realizate, lucrările executate si serviciile prestate sunt de o calitate bună si la un preţ acceptabil . Producţia destinată vânzării trebuie sa fie realizată în funcţie de cerinţele pieţei .

După 1989 s-a constatat o creştere a cererii de piaţă pentru produsele moderne, eficiente si de o bună calitate.In acelaşi timp populaţia dupa această dată a avut acces la mult mai multe informaţii, lucru care a influenţat nivelul cererii. Având în vedere ca pe piaţa romană au patruns foarte multe produse străine similare cu cele româneşti, producătorii autohtoni au fost obligaţi sa acorde o atenăie suplimentară calităţii .

Pentru obţinerea de bunuri de calitate superioară care sa se alinieze la standardele internaţionale este nevoie de materii prime de o buna calitate, mijloace de producţie performante şi o forţă de muncă cu un grad de calificare superior. Având in vedere aceste 3 condiţii unităţile economice s-au orientat in utilarea cu mijloace de producţie moderne, fiabile cu performanţe superioare şi cu o mare productivitate. Achiziţia lor reprezintă un efort financiar pentru fiecare unitate şi de aceea operaţiile de achiziţie trebuie analizate foarte bine înainte de a fi efectuate calculând şi efectele financiare pe care le implică achiziţia pe întreaga perioadă de amortizare a imobilizărilor.

Calculul şi evidenţa amortizării imobilizărilor reprezintă o activitate de maximă importanţă realizată de evidenţa financiar-contabilă.din fiecare unitate. Această evidenţă este tinuţă în orice unitate de compartimentul financiar-contabil care poate prezenta în orice moment situaţia investiţiilor, sumelor amortizate şi a restului de recuperat prin amortizare. Aceste situaţi pot fi prezentate la solicitarea conducerii unităţii sau a forurilor competente, iar daca acest lucru nu este solicitat situaţiile se întocmesc lunar. Fiecare categorie de imobilizare are un plan propriu de amortizare care trebuie respectat .

Metoda de amortizare a imobilizărilor poate diferii de la o unitate la alta , dar odată stabilită ea va fi utilizata pe întreaga perioadă de funcţionare a unităţii conform principiului contabilităţii metodelor. Alegerea metodei de amortizare presupune cunoaşterea în amănunt a metodelor şi alegerea celei mai avantajoase pentru unitate. Fiecare metoda de amortizare prezintă avantaje şi dezavantaje ce trebiue foarte bine analizate înaintea alegerii uneia din ele .

În elaborarea acestui proiec am încercat să folosesc cât mai multe din cunoştinţele şi noţiunile asimilate in perioada liceului, dar si cunoştintele dobândite suplimentar prin munca individuală.

Cu toate ca amortizarea prezintă o serie de particularităţi de la o unitate la alta şi de la o metodă la alta .

În această lucrare am încercat să prezint cât mai multe elemente cu caracter general. Lucrerea de faţă mă ajută să rezolv probleme cu caracter aplicativ şi studii de caz. Finalizând această lucrare sper că am demonstrat nivelul de cunoştinţe şi abilităţi de care dispun şi ca în activitatea viitoare voi putea să realizez lucrări de calitate în domeniul pentru care m-am pregatit .

Având în vedere că disciplina contabilitate este o disciplină care se adaptează permanent condiţiilor studiul individual este obligatoriu pentru orice lucrător în domeniul financiar- contabil.

CAPITOLUL I.

Prezentarea S.C. BRUTUS S.R.L.

Denumirea societăţii:

Denumirea este S.C. BRUTUS S.R.L., în toate documentele si publicaţiile care emană de la societate, denumirea acesteia va fi urmată de initţalele S.R.L. – semnificând forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu indicarea numărului de ordine de la Registrul Comerţului, a capitalului social şi a adresei sediului social.

În cazul în care AGA va hotărâ transformarea formei juridice a societăţii, această transformare va determina în mod obligatoriu modificarea din societate cu răspundere limitată în cea dorită, precum şi îndeplinirea formalităţilor de autorizare, publicitate, înmatriculare şi înregistrare, impuse de lege pentru înfiinţarea societăţii.

Constituirea societăţii:

Societatea este persoana juridică română la data înmatriculării sale în Registrul Comerţului şi se consideră legal constituită odată cu înregistrarea sa la Administraţia Financiară.

S.C. BRUTUS S.R.L s-a înfiinţat în anul 2003, având nr. de înmatriculare în Registrul Comertului/anul: j30/173/2004 din 15.12.2003, şi codul fiscal: R10695832 din 15.12.2003

Sediul social al societăţii:

Sediul social al societatii comerciale BRUTUS S.R.L. este in Bucuresti, Strada B-dul. Timisoarei, Nr.7, bloc C3, ap 2, Sector 6.

Obiectul de activitate al societăţii

Conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, domeniul principal de activitate este importul - export în nume propriu şi pentru terţi şi comercializarea cu ridicata si amănuntul. Obiectul de activitate al societăţii nu este limitat, el putând fi completat sau modificat prin hotărârea AGA (Cod CAEN Diviziunea 281)

Societatea este microîntreprindere şi a fost impozitată până la data de 31.12.2004 cu 1,5%, iar începând cu data de 01.01.2005 conform legislaţiei în vigoare societatea este impozitată cu 3%. Societatea îşi desfăşoară activitatea cu cei trei salariaţi încadrati cu contracte de muncă individuale pe perioadă nedeterminată cu fracţiune de normă.

Capitalul social al societăţii

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Activetor Imobilizate.doc