Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitatea Capitalurilor Proprii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Din categoria capitalurilor proprii ale unei institutii publice fac parte: fondurile, rezultatul patrimonial ( economic ), rezultatul reportat si rezervele din reevaluare.

Fondurile institutiei publice

Fondurile sunt elemente de capital propriu ale institutiei publice, care arata dreptul statului sau al unitatilor administrativ teritoriale de posesie, folosinta si dispozitie asupra bunurilor ce alcatuiesc domeniul public si privat al acestuia.

Pentru bunurile aflate în domeniul public statul exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra acestor bunuri. Din domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale fac parte bunurile care sunt de uz sau de interes public si sunt dobândite de stat sau de unitatile administrativ teritoriale, astfel:

- domeniul public al statului este alcatuit din bunuri de uz sau de interes public national, declarate ca atare prin lege;

- domeniul public al judetelor este alcatuit din bunuri de uz sau de interes public judetean, declarate ca atare prin hotarâre a consiliului judetean, daca acestea nu au fost declarate de interes public national;

- domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarâre a consiliului local, daca nu au fost declarate de interes public national sau judetean.

Bunurile aflate în domeniul public al statului se inventariaza de catre ministere, de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de autoritatile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri. Dupa inventariere, rezultatele acesteia se centralizeaza la nivelul Ministerului Finantelor Publice si se supun spre aprobare Guvernului.

Domeniul privat al statului si al unitatilor administrativ teritoriale este alcatuit din bunuri aflate în proprietatea acestora, dar care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul si unitatile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privata. Pentru bunurile ce alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale, inventarierea se face de catre comisii special constituite, conduse de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari. Rezultatele inventarierii acestor bunuri se centralizeaza de catre consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale si se aproba prin hotarâre de guvern.

Trecerea bunurilor din domeniul privat în domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se face prin hotarâre de Guvern sau de consiliu, în functie de apartenenta bunurilor.

Bunurile din domeniul public al statului pot fi transferate în domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale pe baza unei cereri formulate de consiliul administrativ-teritorial respectiv, aprobata prin hotarâre de Guvern. În situatia inversa, pentru transferarea în domeniul public al statului, aceasta operatie are loc la cererea Guvernului si este aprobata prin hotarâre a consiliului unitatilor administrativ  teritoriale respective.

Pentru bunurile aflate în domeniul public al statului sau al unitatiilor administrativ- teritoriale, dreptul de proprietate publica dispare în momentul în care acestea dispar sau au fost trecute în domeniul privat. Trecerea în domeniul privat face pe baza hotarârilor de Guvern sau de Consilii, daca nu exista alte prevederi în Constitutie sau în alta lege.

Fondurile unei institutii publice includ:

- fondul activelor fixe necorporale;

- fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului;

- fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului;

- fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrati teritoriale;

- fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrati teritoriale;

Conturile utilizate pentru evidentierea fondurilor se gasesc în clasa 1 Conturi de capitaluri, grupa 10 Capital, rezerve, fonduri:

- 100 Fondul activelor fixe necorporale"

- 101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului"

- 102 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului"

- 103 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale

- 104 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Capitalurilor Proprii.doc