Contabilitatea Cheltuielilor

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 5214
Mărime: 336.06KB (arhivat)
Publicat de: Valeriu Cozma
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucian Popescu

Cuprins

  1. Introducere 2
  2. Capitolul I. – Prezentarea societăţii 3
  3. Capitolul II. - Fundamente teoretice privind cheltuielile 4
  4. II.1. Contabilitatea cheltuielilor 5
  5. Capitolul III. - Analiza pe baza indicatorilor economico-financiare 16
  6. III.1. Indicatori ai rentabilităţii (profitabilităţii) 16
  7. III.2. Analiza lichidităţii şi solvabilităţii 17 III.3. Analiza poziţiei financiare 19 III.4. Analiza ratelor de structură a cheltuielilor 21 Capitolul IV. - Concluzii şi propuneri 24 Bibliografie 25

Extras din referat

Introducere

Cheltuielile întreprinderii desemnează transformările cantitative şi calitative în masa patrimoniului ca urmare a proceselor interne.

Cheltuielile sunt generate de procesul angajării, consumului şi plăţilor privind facturile de producţie. Cheltuielile sunt o parte foarte importantă pentru orice întreprindere şi nu numai. Ele apar şi în viaţa de zi cu zi. O deosebită însemnătate o au şi în formarea preţului final a unui anumit produs influenţând chiar şi profitul final realizat de către întreprindere.

În acestă lucrare mi-am propus să prezint cât mai detaliat tipurile de cheltuieli şi tot ceea ce duce la formarea acestora.

Pentru aplicarea practică a teoriei şi cunoştinţelor acumulate, în prezenta lucrare a fost aleasă societatea cu răspundere limitată (S.R.L.) „F&F International”.

Activitatea economică a societaăţii F&F International SRL. se desfăşoară pe baza unui program concretizat sub aspect financiar în bugete de venituri şi cheltuieli.

Această lucrare prezintă pe baza documentelor fundamentale unele operaţii privind organizarea şi urmărirea activităţii societăţii: aprovizionare, producere, comercializare, determinarea şi repartizarea rezultatului obţinut.

Scopul şi obiectivele lucrării: Scopul acestei lucrări este de a prezenta informaţii referitoare la contabilitatea cheltuielilor şi determinarea rezultatului precum şi la modalităţile de întocmire a situaţiilor financiare.

Scopul lucrării este de a oferi o prezentare detaliată a cheltuielilor şi a rezultatelor financiare din cadrul societăţii prezentate.

Principalele obiective tratate în aceasta lucrare constă în:

- Delimitarea, conceptul şi clasificarea cheltuielilor;

- Prezentarea operaţiilor contabile din evidenţa societăţii;

- Prezentarea evidenţei contabile a cheltuielilor, în cadrul societăţii;

- Prezentarea indicatorilor economico-financiari şi analiza acestora din cadrul societăţii prezentate

Capitolul I. Prezentarea societăţii

Societatea comercială F&F International SRL a luat fiinţă în anul 1992. Numărul şi data înregistrării la Registrul Comeţului este J19/1082/1992.

Societatea a fost constituită în baza Legii 31/1990, prin încheierea sub semnătura privată, al actului constitutiv.

Denumirea societăţii : SC F&F International SRL

Sediul social: este în România, jud. Harghita, Gheorgheni

Forma juridică: Societatea comercială S.C F&F International S.R.L este organizată sub forma unei societăţi cu răspundere limitată cu asociat unic şi este persoană juridică română.

Obiectul de activitate al societăţii: Activitatea principală a societăţii este comerţul cu ridicata al altor produse intermediare, n.c.a. Cod CAEN: 5156. Societatea are ca activitate de bază, achiziţia intracomunitară şi distribuţia pe teritoriul României a următoarelor produse:

- scule şi unelte de mână utilizate la lucrări de construcţii şi finisaje

- profile Mako pentru pardoseala şi trepte

- bande de etaşare Mako

Capitalul social: Capitalul social subscris este de 20.000 (douăzeci) lei, format din aport exclusiv în numerar. Capitalul social se va divide în 200 (douăsute) părţi sociale, a câte 10 (zece) lei fiecare, aparţinând în totalitate asociatului unic.

Administrarea şi prezenterea: Societatea este administrată, pe durată nelimitată, de persoana fizică Farkas Sandor Attila, cetatean român.

Forţa de muncă: Societatea are în prezent 17 salariaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Organizarea şi ţinerea contabilităţii: Contabilitatea, în cadrul SC F&F International SRL, se ţine în compartiment distinct, cu personal angajat având pregatire de specialitate. Organizarea şi ţinerea contabilităţii revine Directorului Economic, care coordoneaza activitatea economică în cadrul societăţii şi dispune de lichidităţile firmei.

Capitolul II. Fundamente teoretice privind cheltuielile

Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari.

Definiţia cheltuielilor include pierderile, precum şi acele cheltuieli care apar în procesul desfăşurării activităţilor curente ale întreprinderii. De exemplu, cheltuielile care apar în cursul activităţilor curente includ costul vânzărilor, salariile, amortizarea. Ele se regăsesc sub forma ieşirilor sau scăderii valorii activelor, cum ar fi numerarul sau echivalentele de numerar, stocurile şi imobilizările corporale.

Pierderile reprezintă alte elemente care corespund definiţiei cheltuielilor şi care pot apărea sau nu pe parcursul desfăşurării activităţilor curente ale întreprinderii.

În categoria pierderilor sunt incluse, de exemplu, cele rezultate din cedarea activelor imobilizate. De asemenea, definiţia cheltuielilor include şi pierderile nerealizate, cum ar fi cele rezultate din creşterea cursului de schimb valutar în cazul unor împrumuturi pe care întreprinderea le-a contractat în valuta. De obicei, în contul de profit şi pierdere, prezentarea pierderilor se efectuează distinct, datorită importanţei cunoaşterii existenţei şi valorii acestora în procesul decizional. Pierderile sunt raportate de regula, la valoarea netă, exclusiv veniturile aferente.

Preview document

Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 1
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 2
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 3
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 4
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 5
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 6
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 7
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 8
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 9
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 10
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 11
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 12
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 13
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 14
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 15
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 16
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 17
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 18
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 19
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 20
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 21
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 22
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 23
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 24
Contabilitatea Cheltuielilor - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Cheltuielilor.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea contabilității cheltuielilor și veniturilor - studiu de caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Caiet practică

Potrivit regulamentului scolar al anului III de studii din cadrul Facultatii de Stiinte Economice am efectuat practica in productie la societatea...

Caiet de practică SC Kenion Construct SRL

Cap.1 Prezentarea societatii S.C. Kenion Construct SRL Perioada de desfășurare a programului : 24.02.2020 - 05.06.2020 - Denumirea : SC KENION...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului la SC Thermoline SRL

CAPITOLUL I REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI A VENITURILOR 7.10. CHELTUIELI ŞI VENITURI 207. - ( ) Contul de profit...

Particularități ale Întocmirii Publicării și Auditării Situațiilor Financiare Consolidate în Marea Britanie

Cap I Conturile consolidate 1.1.Aspecte privind grupurile de societăţi Grupurile de societăţi reprezintă un ansamblu constituit din mai multe...

Calculația costurilor - metoda direct costing

METODA DIRECT-COSTING 1 INTRODUCERE Diversificarea activitătilor de producţie si desfacere, sub aspectele organizării, functionării , dotărilor...

Contabilitatea decontărilor fără numerar

Argument Aceasta lucrare prezinta intr-o masura mai restransa, contabilitate decontarilor fara numerar, adica a operatiilor de incasare si plata...

Contabilitatea Veniturilor

Întroducere Veniturile reprezintã afluxuri globale de avantaje economice obţinute de întreprindere în cursul perioadei de gestiune, sub formã de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Contabilitate prestări servicii - SC Oxinav Construct SRL

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a fost inregistrata in data 26 May 2006 la Oficiul Registrului Comertului Brăila cu nr. de inmatriculare J09/446/2006....

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “SERVICE AUTOMOBILE DACIA” S.A. ZALĂU 1.1. DATE GENERALE SC SERVICE AUTOMOBILE DACIA...

Contabilitatea Cheltuiellor

ARGUMENTARE Contabilitatea, ca o componenta a sistemului informational economic, are drept scop final prezentarea întreprinderii, asa cum bine...

Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor

I. REGLEMENTĂRI JURIDICE ROMÂNEŞTI REFERITOARE LA STRUCTURILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii Contabilităţii...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Studiu de caz- SC Tricotaje Someșul SA

Prezentarea formei de inregistrare contabila inclusiv modul de organizare al acesteia la Tricotaje Somesul SA Organizarea contabilitatii este...

Ai nevoie de altceva?