Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 4395
Mărime: 40.20KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Trifan Gheorghe
Universitatea Transilvania Braşov Facultatea de Ştiinte Economice Specializarea: Finanţe Bănci

Cuprins

Cap. 1. Necesitatea contabilităţii de gestiune pe comenzi de fabricaţie Pag. 3

Cap. 2. Prezentarea societatii comerciale selectate pentru analiza Pag. 5

2.1. Obiectul de activitate Pag. 5

2.2. Structura organizatorica Pag. 5

2.3. Partenerii comerciali Pag. 6

Cap. 3. Prezentarea metodei de calculatie pe comenzi Pag. 7

Cap. 4. Calculul costului comenzii la S.C. Godeanu Prod S.R.L. Braşov Pag. 10

Concluzii şi porpuneri Pag. 20

Bibliografie Pag. 23

Extras din document

Capitolul 1. Necesitatea şi oportunitatea contabilităţii de gestiune pe comenzi de fabricaţie

Contabilitatea de gestiune este considerată a fi cea mai importantă sursă de informaţii privind activitatea economică atât la nivel microeconomic, cât şi la nivelul economiei naţionale. Deşi aceasta este obligatorie conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, legiuitorul a lăsat la latitudinea entităţilor modul de organizare a contabilităţii de gestiune, astfel incât aceasta să fie adaptată la specificul activităţii desfăşurate şi deci să răspundă mai bine nevoilor informaţionale formulate la nivelul conducerii.

Costul de producţie prezintă un rol important în orice etapă pentru organizarea şi desfăşurarea procesului de producţie. De aceea costul de producţie trebuie calculat cât mai exact. Calculul cu exactitate a diferitelor categorii de cheltuieli care intră în componenţa costului de producţie impune aplicarea celor mai adecvate metode şi tehnici de contabilitate de gestiune şi calculaţie a costurilor, capabile să furnizeze informaţiile necesare pentru urmărirea pe parcurs a abaterilor de la cheltuielile bugetare.

Metoda pe comenzi prezintă o deosebită importanţă, întrucât, calculaţia costului constituie modelul economic în care se oglindeşte valoric procesul de producţie al întreprinderii. Metoda pe comenzi, prin care se determină un cost istoric utilizat la decontarea şi justificarea post faptică a cheltuielilor de producţie, nu oferă conducerii posibilitatea de satisfacere pe deplin a nevoilor de informaţii. Necesitatea perfecţionării metodelor de contabilitate de gestiune şi calculaţie a costurilor impune adoptarea unor sisteme, metode şi tehnici de bugetare, colectare şi repartizare a cheltuielilor de producţie şi calculaţie a costurilor, care să permită operativitate, simplitate, economicitate, prevedere etc., toate însoţite în final de creşterea calităţii rezultatelor obţinute Aceste sisteme, metode şi tehnici noi de calculaţie a costurilor trebuie să fie rezultatul analizei situaţiei reale actuale şi având în faţă perspectiva cerinţelor viitoare referitoare la obiectivele ce se impun a fi atinse, astfel încât, să se perfecţioneze poziţia funcţională pe care o deţine contabilitatea în general şi contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor, în special în cadrul activităţii de conducere a întreprinderiii.

Sectoarele de activitate pentru care se poate adopta acest sistem de calcul a costurilor sunt diverse, iar creşterea exigenţelor clienţilor determină extinderea sferei bunurilor şi serviciilor personalizate.

Pot fi date ca exemple următoarele:

- în domeniul serviciilor – activităţile prestate de un cabinet de avocatură; prestările de servicii realizate de un cabinet de audit financiar şi expertiză contabilă; activităţile prestate de o agenţie de publicitate sau de cabinete de consultanţă managerială, fiscală, agenţii de turism care asigură „pachete turistice” etc.

- în domeniul distribuţiei – lansarea unui produs nou, promoţional; expedierea unui catalog la adrese selecţionate printr-un fişier; etc.

- în domeniul producţiei – realizarea de produse asamblabile (automobile, maşini-unelte, electronice, electrocasnice, mobilă, confecţii etc.), în activitatea de construcţii (industriale, de locuinţe, de birouri, etc.)

Capitolul 2. Prezentarea societăţii selectate pentru analiză:

S.C. Godeanu Prod S.R.L. Braşov

2.1.Obiectul de activitate

Societatea comercială Godeanu Prod SRL Braşov s-a înfiinţat în anul 1994, fiind persoană juridică română, înmatriculată în Registrul Comerţului JO8/3416/1994, cu codul de înregistrare fiscal RO 6620516.

Activitatea de bază a firmei conform CAEN 2811- fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. Este un producător important la nivel naţional de corpuri ornamentale pentru iluminat exterior.

2.2. Structura organizatorică

Societatea are ca scop principal majorarea cifrei de afaceri, în vederea unei reale dezvoltări. Acest obiectiv poate fi realizat prin produse şi servicii de calitate oferite clienţilor.

Prin bunul renume câştigat în timp, datorită seriozităţii personalului şi a produselor de calitate, societatea deţine un portofoliu de clienţi deveniţi tradiţionali şi urmăreşte încheierea de noi contracte.

Preview document

Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 1
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 2
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 3
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 4
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 5
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 6
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 7
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 8
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 9
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 10
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 11
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 12
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 13
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 14
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 15
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 16
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 17
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 18
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 19
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 20
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 21
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 22
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 23
Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricație - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea de Gestiune a Costurilor pe Comenzi de Fabricatie.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Caz Privind Calcularea Costului de Productie la Confectia SCM Ploiesti dupa Metoda Standard-cost

CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE 1.1. OBIECTUL ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei

Cap.I EVALUARE. NOŢIUNI GENERALE 1. DEFINIREA, COMPEXITATEA ŞI IMPORTANŢA EVALUARII Evaluarea, ca procedeu al metodei contabilităţii, reprezintă...

Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila

CAPITOLUL I 1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 1.1 Obiectul de activitate Pe teritoriul oraşului Petrila, in...

Organizarea Contabilității de Gestiune și a Calculației Costurilor în Condițiile Aplicării Metodei pe Comenzi

CAPITOLUL I Locul şi rolul informaţiilor privind costul de producţie în activitatea de conducere a S.C. Ind Complex CF-S.A. Acţiunea de...

Contabilitatea Operațiilor privind Stocurile de Produse

ARGUMENT Rolul contabilitatii este acela de a conduce activitatea întreprinderii, de a o orienta spre o eficienţă cât mai mare, dar şi de a...

Ai nevoie de altceva?