Contabilitatea fuziunii societăților comerciale

Referat
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 4077
Mărime: 42.70KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: MATES IOAN
UNIVERSITATEA DE VEST ,,VASILE GOLDIS” ARAD FILIALA DEVA

Cuprins

INTRODUCERE 2

Concept – delimitari si referinte 2

Clasificare 3

Conditii în care are loc fuziunea 3

FUZIUNEA PRIN ABSOBTIE 5

Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin absorbtie 5

Problematica financiara si contabila privind fuziunea prin absorbtie 6

FUZIUNEA PRIN CONTOPIRE 8

Delimitari si ierarhizari 8

Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin contopire: 8

Actele necesare pentru efectuarea operatiunilor de înregistrare a fuziunii 9

REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERATUNILOR DE FUZIUNE A SOCIETATILOR COMERCIALE 11

Situatia determinarii activului net pe baza bilantului contabil întocmit înainte de începerea fuziunii sau lichidarii societatilor comerciale 11

Aplicatii privind reflectarea în contabilitate a operatiunilor de fuziune, lichidare a societatilor comerciale 12

Extras din document

Concept – delimitari si referinte

Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990, republicata (art. 238 - 251) si modificata prin legea 441/2006.

Conform ultimelor reglementari în vigoare,

Fuziunea este operatiunea prin care:

a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra în lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati, în schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati în numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau

b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra în lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, în schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati în numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate catre actionarii societatii divizate.

Divizarea este operatiunea prin care:

a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra în lichidare, transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau, în schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati în numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate catre actionarii societatii divizate;

b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra în lichidare, transfera toate activele si pasivele sale mai multor societati nou-constituite, în schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati în numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate catre actionarii societatii divizate.

Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.

Fuziunea sau divizarea poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt în lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi început înca distribuirea între asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii.

Clasificare

Fuziunea se realizeaza fie prin absorbirea unei societati de catre o alta societate, fie prin contopirea a doua sau mai multe societati (art.233 din Legea 31/1990, republicata ).

- Fuziunea prin absorbtie are loc atunci când o societate este de acord sa transfere patrimoniul altei societati . Transferarea patrimoniului se poate face in totalitate sau partial. Societatea care absoarbe dobândeste atât drepturile cat si obligatiile celei absorbite.

- Fuziunea prin contopire se realizeaza atunci când doua sau mai multe societati, prin transferarea patrimoniului, alcatuiesc o noua societate. În acest caz drepturile si obligatiile vechilor societati se transfera celei nou înfiintate .

Divizarea se poate face:

- prin împartirea întregului patrimoniu al unei societati care îsi înceteaza existenta între doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta;

- prin desprinderea unei parti din patrimoniu care se transmite la doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta, caz in care societatea care se divide isi pastreaza existenta.

Conditii in care are loc fuziunea

Fuziunea are loc urmatoarele date :

 in cazul constituirii uneia sau mai multe societati noi, la data înmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele ;

 in celelalte cazuri, la data înscrierii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii absorbante .

Documentul de baza în care sunt evidentiate principale operatii financiare si contabile angajate între societatile care fuzioneaza este proiectul de fuziune, care constituie totodata documentul justificativ pentru contabilizare operatiei în societatea absorbanta sau în noua societate . Proiectul de fuziune cuprinde un numar de indicatii destinate sa evidentieze realitatea operatiei în plan economic si juridic si sa permita traducerea contabila în societatile care se

Preview document

Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 1
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 2
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 3
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 4
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 5
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 6
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 7
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 8
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 9
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 10
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 11
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 12
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 13
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 14
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 15
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 16
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 17
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 18
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 19
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 20
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 21
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 22
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 23
Contabilitatea fuziunii societăților comerciale - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea dizolvării și lichidării societăților comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Contabilitatea lichidării și fuziunii societăților comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Contabilitatea lichidării societăților comerciale

comerciale parcurge doua faze distincte: dizolvare si lichidare. Încetarea existentei unei societati comerciale reclama realizarea unor operatii...

Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

INTRODUCERE Evenimentele din ultimii ani au determinat multiple şi profunde mutaţii în toate sferele vieţii sociale. Având în vedere că ne...

Monografie contabilă

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE In contextul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana asistam in ultimii ani la o evolutie rapida a sistemului contabil...

Contabilitatea și Inflația

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia. La etapa actuală inflaţia a devenit problema numărul unu a...

Gestiunea contabilă și financiară a interprinderii

Cap.I. Prezentarea entitatii. 1. Infiintare,denumire,capital. Societatea C&R Partener a luat fiinta in anul 1996. Numarul inregistrarii la...

Fuziunea Societaților Comerciale

INTRODUCERE Realităţile societăţii moderne demonstrează că afacerile întreprinzătorilor se desfăşoară într-un mediu economic şi concurenţial, care...

Te-ar putea interesa și

Fuziune prin absorbție - SC Termoenergia SA - societate absorbantă și SC Prodind SRL - societate absorbită

Introducere Evoluţia fuziunilor în România În ultimii ani, progresele notabile făcute de ţara noastră, din punct de vedere al performanţelor...

Contabilitatea lichidării și fuziunii societăților comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Tratamentul contabil și fiscal al fuziunii prin absorbție

Capitolul 1 Metoda rezultatului, respectiv evaluarea globala a societatilor Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt...

Fuziunea societăților comerciale

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea I Scurte considerente privind societăţile comerciale 1.1. Elemente definitorii şi noţiune...

Aspecte Contabile privind Fuziunea

INTRODUCERE Odată cu trecerea la economia de piaţă, activitatea societăţilor comerciale s-a diversificat foarte mult. În consecinţă, pe lângă...

Fuziunea prin Absorbție

Cap. 1 Fuziunea societăţilor comerciale Operaţiunile de fuziune sunt reglementate, din punct de vedere juridic , prin Legea nr. 31/1990 privind...

Fuziunea Întreprinderilor

Fuziunea este o operatie prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una...

Fuziunea societăților comerciale - Sibif și Simec SA

1. ASPECTE GENERALE: Reglementarea de drept comun a fuziunii societăţilor comerciale este cuprinsă în Titlul VI, Capitolul II al Legii 31/1990...

Ai nevoie de altceva?