Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale

Referat
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 4077
Mărime: 42.70KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: MATES IOAN
UNIVERSITATEA DE VEST ,,VASILE GOLDIS” ARAD FILIALA DEVA

Cuprins

INTRODUCERE 2

Concept – delimitari si referinte 2

Clasificare 3

Conditii în care are loc fuziunea 3

FUZIUNEA PRIN ABSOBTIE 5

Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin absorbtie 5

Problematica financiara si contabila privind fuziunea prin absorbtie 6

FUZIUNEA PRIN CONTOPIRE 8

Delimitari si ierarhizari 8

Operatiunile care se efectueaza cu ocazia fuziunii prin contopire: 8

Actele necesare pentru efectuarea operatiunilor de înregistrare a fuziunii 9

REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERATUNILOR DE FUZIUNE A SOCIETATILOR COMERCIALE 11

Situatia determinarii activului net pe baza bilantului contabil întocmit înainte de începerea fuziunii sau lichidarii societatilor comerciale 11

Aplicatii privind reflectarea în contabilitate a operatiunilor de fuziune, lichidare a societatilor comerciale 12

Extras din document

Concept – delimitari si referinte

Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt reglementate prin Legea nr. 31/1990, republicata (art. 238 - 251) si modificata prin legea 441/2006.

Conform ultimelor reglementari în vigoare,

Fuziunea este operatiunea prin care:

a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra în lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati, în schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati în numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau

b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra în lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, în schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati în numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate catre actionarii societatii divizate.

Divizarea este operatiunea prin care:

a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra în lichidare, transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau, în schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati în numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate catre actionarii societatii divizate;

b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra în lichidare, transfera toate activele si pasivele sale mai multor societati nou-constituite, în schimbul repartizarii de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati în numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate catre actionarii societatii divizate.

Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.

Fuziunea sau divizarea poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt în lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi început înca distribuirea între asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii.

Clasificare

Fuziunea se realizeaza fie prin absorbirea unei societati de catre o alta societate, fie prin contopirea a doua sau mai multe societati (art.233 din Legea 31/1990, republicata ).

- Fuziunea prin absorbtie are loc atunci când o societate este de acord sa transfere patrimoniul altei societati . Transferarea patrimoniului se poate face in totalitate sau partial. Societatea care absoarbe dobândeste atât drepturile cat si obligatiile celei absorbite.

- Fuziunea prin contopire se realizeaza atunci când doua sau mai multe societati, prin transferarea patrimoniului, alcatuiesc o noua societate. În acest caz drepturile si obligatiile vechilor societati se transfera celei nou înfiintate .

Divizarea se poate face:

- prin împartirea întregului patrimoniu al unei societati care îsi înceteaza existenta între doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta;

- prin desprinderea unei parti din patrimoniu care se transmite la doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta, caz in care societatea care se divide isi pastreaza existenta.

Conditii in care are loc fuziunea

Fuziunea are loc urmatoarele date :

 in cazul constituirii uneia sau mai multe societati noi, la data înmatricularii in registrul comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele ;

 in celelalte cazuri, la data înscrierii in registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii absorbante .

Documentul de baza în care sunt evidentiate principale operatii financiare si contabile angajate între societatile care fuzioneaza este proiectul de fuziune, care constituie totodata documentul justificativ pentru contabilizare operatiei în societatea absorbanta sau în noua societate . Proiectul de fuziune cuprinde un numar de indicatii destinate sa evidentieze realitatea operatiei în plan economic si juridic si sa permita traducerea contabila în societatile care se

Preview document

Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 1
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 2
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 3
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 4
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 5
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 6
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 7
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 8
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 9
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 10
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 11
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 12
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 13
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 14
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 15
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 16
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 17
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 18
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 19
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 20
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 21
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 22
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 23
Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Fuziunii Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect de Fuziune prin Absorbtie a Societatilor SC Loulis SA si SC Titan SA

1. PREAMBUL Având în vedere: (i) Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Loulis S.A. nr. 7 din data de 16 septembrie 2005;...

Contabilitatea Lichidarii si Fuziunii Societatilor Comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA

CAPITOLUL 1 PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII ŞI CONSECINŢELE SALE ASUPRA EVALUĂRII PATRIMONIULUI 1.1. Importanţa continuităţii activităţii...

Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

INTRODUCERE Evenimentele din ultimii ani au determinat multiple şi profunde mutaţii în toate sferele vieţii sociale. Având în vedere că ne...

Fuziunea Întreprinderilor

Fuziunea este o operatie prin care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc separat transmiterea elementelor de activ si de pasiv la una...

Fuziunea Societaților Comerciale

INTRODUCERE Realităţile societăţii moderne demonstrează că afacerile întreprinzătorilor se desfăşoară într-un mediu economic şi concurenţial, care...

Contabilitatea Fuziunii și Lichidării

Cap.I 1.Aspectele economice, juridice si fiscale privind fuziunea societatilor Fuziunea este operatia prin care doua sau mai multe societati...

Divizarea unei Societăți Comerciale când Aceasta nu își Încetează Activitatea prin Metoda Valorii Nete

1.Scurt istoric Distrigaz Nord a fost înfiinţată la 31 august 1998 ca societate comercială pe acţiuni în conformitate cu legile din România, ca...

Ai nevoie de altceva?