Contabilitatea Imobilizărilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 9623
Mărime: 79.96KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Capitolul I Activele imobilizate - delimitări conceptuale

1.1. Structura activelor imobilizate

1.2. Clasificarea imobilizărilor

1.3. Evaluarea şi reevaluarea imobilizărilor

Capitolul II Contabilitatea imobilizărilor

2.1. Contabilitatea imobilizărilor necorporale

2.2. Contabilitatea imobilizărilor corporale

2.2.1. Contabilitatea terenurilor

2.2.2. Contabilitatea construcţiilor, instalaţiilor tehnice, mijloace de transport şi mobilier, aparatură birotică etc...

2.3. Contabilitatea imobilizărilor în curs

2.3.1. Contabilitatea imobilizărilor necorporale în curs

2.3.2. Contabilitatea imobilizărilor corporale în curs

2.4. Contabilitatea imobilizărilor financiare

Capitolul III Contabilitatea deprecierii imobilizărilor

3.1. Categorii de deprecieri şi necesitatea reflectării lor în contabilitate

3.2. Contabilitatea amortizării imobilizărilor

3.3. Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor

Extras din document

CAPITOLUL I

Activele imobilizate – delimitări conceptuale

1.1. Structura activelor imobilizate

Se apreciază că imobilizările reprezintă o componentă importantă a activului patrimonial şi constituie baza tehnico-materială şi financiară a activităţii agenţilor economici. Conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS 16) imobilizările corporale sunt active fizice deţinute de o întreprindere pentru producţia, furnizarea de bunuri sau servicii pentru a fi închiriate terţilor sau în scopuri administrative şi a căror durată de utilizare este estimată ca fiind superioară unui exerciţiu.

Acestea prezintă următoarele caracteristici:

a) sunt destinate să servească o perioadă îndelungată, mai mare de un an;

b) îşi păstrează valoarea de intrare în patrimoniu pe toată durata de folosire;

c) nu se consumă la prima utilizare, ele participând la mai multe cicluri de utilizare;

d) valoarea lor se recuperează în mod treptat, pe calea amortizării, prin includerea unor cote de amortizare în costul activităţii la care participă.

Activele imobilizate se caracterizează prin:

a) perioada lor de utilizare şi lichidare care este de regulă mai mare de un an;

b) participă la desfăşurarea mai multor circuite economice;

c) sunt fixate în activitatea unităţilor patrimoniale, nefiind destinate direct comercializării.

1.2 Clasificarea imobilizărilor

In funcţie de natura lor, activele imobilizate pot fi:

a) imobilizări necorporale;

b) imobilizări corporale;

c) imobilizări financiare.

A. Imobilizări necorporale sau nemateriale, sunt imobilizări care nu se concretizează în bunuri materiale, fizice ci într-un document juridic sau comercial care atestă drepturi ale întreprinderii.

Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat altora, sau în scopuri administrative. În mod concret în imobilizările necorporale se cuprind:

- cheltuieli de constituire a societăţii;

- cheltuieli de dezvoltare;

- concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi valori similare obţinute cu resurse proprii;

- fondul comercial;

- alte imobilizări necorporale.

B.Imobilizări corporale cuprind acele bunuri materiale (corporale, tangibile) care participă la procesul muncii cu întreaga lor valoare de utilitate, pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor, sau pentru a fi folosite în scopuri administrative, dar care se consumă şi îşi transmit în mod treptat valoarea asupra costurilor noilor produse.

Nu sunt considerate imobilizări corporale:

a) construcţii şi instalaţii provizorii;

b) animale tinere, animale de îngrăşat, păsările şi coloniile de albin ;

c) echipamente de protecţie şi de lucru, îmbrăcăminte specială şi accesorii de pat, indiferent de valoarea şi durata lor de utilizare;

d) scule, instrumentele şi dispozitivele folosite pentru fabricarea anumitor produse de serie sau pe baza unor comenzi.

Din grupa mijloacelor fixe fac parte următoarele categorii mai importante :

1. construcţii;

2. instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;

3. mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.

C. Imobilizări f inanciare, denumite şi investiţii financiare sau de portofoliu cuprind valori financiare investite de întreprindere în patrimoniul altor societăţi. Se constituie fie pentru a aduce venituri unităţii care investeşte fie pentru a dobândii influenţe notabile sau controlul în gestiunea altor unităţi, sau pentru ambele scopuri.

Preview document

Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 1
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 2
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 3
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 4
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 5
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 6
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 7
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 8
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 9
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 10
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 11
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 12
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 13
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 14
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 15
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 16
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 17
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 18
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 19
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 20
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 21
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 22
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 23
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 24
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 25
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 26
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 27
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 28
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 29
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 30
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 31
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 32
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 33
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 34
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 35
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 36
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 37
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 38
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 39
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 40
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 41
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 42
Contabilitatea Imobilizărilor - Pagina 43

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • cuprins.doc
  • LUCRARE.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Necorporale la SC Scorpion SRL

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE 1.1 Aspecte generale Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Contabilitatea Imobilizarilor

Introducere Activele imobilizate sau fixe denumite si „imobilizari” sau „bunuri imobile” cuprind toate acele valori economice de investitie a...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor

1.) Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor este acea...

Contabilitatea Imobilizarilor Necorporale

I. DEFINIREA SI STRUCTURA IMOBILIZARILOR O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat în bunuri...

Contabilitatea Imobilizarilor Financiare

Raport de Cercetare - Papuci de CasaI . S T A T U T U L SOCIETATII COMERCIALE '' UNIX" S.A. BISTRITA 1.1 Forma de organizare a societatii...

Contabilitatea Imobilizărilor

Imobilizarile sunt bunuri economice, parte a activului patrimonial, care sunt destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea...

Contabilitatea Imobilizarilor

1. DATE MONOGRAFICE PRIVIND SC PICCOLINO JUCARII SRL 1.1. Scurt istoric Piata de jucarii este o piata dinamica, plina de oportunitati privind...

Ai nevoie de altceva?