Contabilitatea Imprumuturilor si datoriilor asimilate - SC Elmoberom SA

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea Imprumuturilor si datoriilor asimilate - SC Elmoberom SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE
Capitolul I. Prezentarea generala a societatii
“Elmoberom” S.A.
I.1. Scurt istoric
I.2. Obiectul de activitate al unitatii
I.3. Organizarea
I.4. Mediul extern
Capitolul II. Contabilitatea împrumuturilor si datoriilor
asimilate
II.1. Notiuni generale
II.2. Contabilitate sintetica
II.3. Aplicatii
Capitolul III. Monografia contabila
Capitolul IV. Analiza economico - financiara
Capitolul V. Concluzii si propuneri
Capitolul VI. Anexe

Extras din document

CAPITOLUL I.

PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII

“ELMOBEROM” S.A.

I.1. SCURT ISTORIC

Societatea comerciala “Elmoberom” S.A. este înmatriculata în registrul comertului, având sediul în localitatea Beius, Strada: Traian, nr. 2-4; judetul Bihor. Durata de activitate a societatii este nelimitata.

Societatea comerciala “Elmoberom” S.A. a luat nastere prin transformarea S.C. “Elmoberom” SRL, în ianuarie 1996.

S.C. “Elmoberom” SRL s-a constituit la data de 12 septembrie 1991 din:

- “Elvila - International import - export” SRL; persoana juridica de nationalitate româna;

- “Bemo” S.A.; persoana juridica de nationalitate româna;

- Hans Van Reevwijk, cetatean olandez reprezentat prin persoana domnului Viorel Catarama, presedintele S.C.”Elvila - International import - export” SRL.

La înfiintare, societatea S.C. “Elmoberom” SRL, a avut un capital social de 388.000.000 lei, din care 186.000.000 lei reprezenta aport în natura, iar restul aport în numerar (lei + USD). În urma subscrierii , S.C. “Elvila - International import -export” SRL detine 15% din întregul capital social, respectiv 990 parti sociale.

S.C. “Bemo” S.A. a subscris suma de 186.000.000 lei, aport în natura, respectiv 932 parti sociale, reprezentând un

procent de 48% din întregul capital social.

Asociatul Hans Van Reevwijk a subscris suma de 66.667 USD, reprezentând 1% din întregul capital social.

În urma Hotarârii de Guvern Nr. 500/5 august 1994, capitalul social total al S.C. “Elmoberom” SRL s-a majorat, prin recalculare, la suma de 13.000.000.000 lei, fiecare asociat detinând acelasi procent în capitalul social al firmei.

S.C. “Bemo” S.A., din cadrul S.C. “Elmoberom” SRL s-a înfiintat la data de 29 iulie 1991 prin desfiintarea “Întreprinderii de Prelucrare a Lemnului” Beius, conform H.G. Nr. 1200/12 noiembrie 1990.

“Întreprinderea de Prelucrare a Lemnului” Beius s-a înfiintat prin H.G. Nr. 99, publicata în Monitorul Oficial al României, nr. 19 din februarie 1990, în subordinea ”Centralei de prelucrare a lemnului” Bucuresti si a “Centralei de exploatare a lemnului” Bucuresti, ambele fiind sub îndrumarea si controlul Ministerului Industriei Lemnului.

Capitalul social subscris si varsat integral de S.C. “Elmoberom” S.A. este de 18.069.550.000 lei împartit în 722.782 actiuni nominative a câte 25.000 lei fiecare.

Capitalul social este constituit din 241.600.000 lei numerar, (237.000.000 lei si 66.667 USD, la cursul de 60 lei/1 USD) si 17.827.950.000 lei aport în natura.

Aportul actionarilor la capitalul social este urmatorul:

- “Elvila - International” S.A. - 11.557.900.000 lei (din care aport numerar 235.000.000 lei si aport în natura 11.322.900.000 lei) împartit în 462.316 actiuni a câte 25.000 lei fiecare, adica 63,963% din capitalul social;

- Hans Van Reevwijk - 132.850.000 lei (din care aport în numerar 4.600.000 lei, echivalentul a 76.667 USD si aport în natura 128.250.000. lei) împartit în 5.314 actiuni a câte 25.000 lei fiecare, adica 0,735% din capitalul social;

- Dan Constantinescu - 1.000.000. lei (aport în numerar) împartit în 40 actiuni a 25.000 lei fiecare, adica 0,006% din capitalul social;

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Imprumuturilor si datoriilor asimilate - SC Elmoberom SA.DOC