Contabilitatea Intreprinderii - SC Catalin Prest Serv SRL

Imagine preview
(9/10)

Acest referat descrie Contabilitatea Intreprinderii - SC Catalin Prest Serv SRL.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lita Ion

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

CAP I:DATE GENERALE

I.1 -Prezentarea societatii comerciale:

SC. CATALIN PREST SERV.SRL. ,Strada Libertatii NR.13 A Rosiorii De Vede

Societatea este inregistrata la registru comertului la numarul J 1374, 2003 cu cod fiscal 3463694

cont IBAN RO74TREZ6082451022XXXXX la trezoreria Rosiorii De Vede.Societatea a fost infiintata conform sentintei judecatoresti 875 din 15.05.2003

-Capital social privat - 200 lei

-Obiect de activitate:

-Constructii,desfacere materiale constructii,proiectare in constructii.

Societatea este condusa de un director general:Ionescu Marin , avand angajate 5 persoane,dupa cum urmeaza:

-un inginer-Draghici Ion

-un maistru-Andrei Alexandru

-un dulgher-Cergan Florea

-un electrician-Bratu Alexandru

-un conducator auto-Vladu Nicolae

I.2Registrele societatii comerciale.

-Registrele de contabilitate obligatorii sunt:Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare.Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice

-Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiuniilor contabile efectuate.

-Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin anual,la incheierea exercitiului financiar, sau la termene de intocmire a situatiilor financiare periodice.

-Persoanele prevazute la art.1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele cantabile aplicabile,controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice.

-Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea , divizarea sau incetarea , potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art.1 se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii.

-Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare, precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art.1 ,timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite , cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.

-In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest scop.

I.3. Incadrarea fiscala

Unitatea este platitor de TVA

I.4. Sanatatea si siguranta in munca

I.4.1Codul obligatiilor generale-Titlul 5 din Codul Muncii aprobat prin legea 53 din 24.01.2003

-Reguli generale

ART.171

(1) Abrogat

(2) Angajatorul are obligatia sa asigure securitateasi sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca.

(3) Daca un angajator apeleaza la persoane sau servicii exterioare, acesta nu ilnereaza de raspunere in acest domeniu.

(4) Obligatiile salariatilor in domeniu securitatii si sanatatii in munca nu pot aduce atingere responsabilitatii angajatorului.

(5) Masurile privind securitatea si sanatatea in munca nu pot sa determine, in nici un caz, obligatii financiare pentru salariati.

Alin. (1) al art. 171 a fost abrogat de pct.59 al art.I din ORDONANTA DE URGENTA nr.69 din 29 iunie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr.576 din 5 iulie 2005

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Intreprinderii - SC Catalin Prest Serv SRL.doc