Contabilitatea la o Institutie Publica

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea la o Institutie Publica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stefura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Contabilitate, Stiinta Administratiei

Extras din document

Contabilitatea la o institutie publica din domeniul sanatatii

Conform legii fiecare unitate spitaliceasca trebuie sa-si organizeze contabilitatea.

Din punct de vedere al momentului, locului si modului de realizare, contabilitatea este de 2 feluri:

1. contabilitatea curenta (proprie)

2. contabilitatea periodica (centralizatoare)

Contabilitatea curenta

Contabilitatea curenta sau proprie se organizeaza si se conduce la fiecare institutie de stat si are ca scop sa înregistreze toate fenomenele si procesele economico-financiare, si sa furnizeze informatiile necesare pentru fundamentarea actului conducerii unitatii. La baza tuturor înregistrarilor stau documente primare, si este necesar sa se acorde o atentie deosebita acestor documente în general, si fiecarui document în parte în ceea ce priveste continutul si forma lor.

Contabilitatea publica cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor, care sa reflecte încasarea veniturilor si plata cheltuielilor eferente exercitiului bugetar;

b) contabilitatea Trezoreriei statului;

c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial;

d) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.

Înregistreaza zilnic operatiunile economice, pe baza documentelor justificative prin existenta si miscarea elementelor patrimoniale. Contabilitatea se poate realize în trei variante:

a) centralizat (când lucrarile contabile se efectueaza într-un compartiment central de contabilitate al unitatii sanitare);

b) descentralizat (lucrarile contabile sunt effectuate la nivelul sectiilor, sectoarelor, atelierelor); Aceasta norma este operativa întrucat permite exact înregistrarea în cel mai scurt timp de la producerea lor dar prezinta dificultati în privinta coordonarii si controlului.

c) Mixta (unele lucrari se executa la nivelul subunitatilor, iar altele la nivel central).

Contabilitatea publica trebuie sa reflecte exact situatiile patrimoniale si financiare ale institutiei publice, excedentul sau deficitul patrimoniului, precum si reflectarea în casa a veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului financiar. D.p.v al contabilitatii utilizate, contabilitatea curenta se tine cu conturi sintetice de gradul I si II si conturi analitice.

Orice operatie economica înregistrata în contabilitatea analitica este necesar sa fie reflectata si în contabilitatea sintetica.

Contabilitatea centralizatoare (sau periodica)

Se realizeaza prin centralizarea darilor de seama periodice si anuale, si se mai numeste si evidenta periodica. Documentul official de gestiune al patrimoniului sanitary este darea de seama contabila, care trebuie sa dea o înregistrare fidela, clara si completa a modului de administrare a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute la data întocmirii acesteia. Darile de seama contabile au un character unitary, sunt supuse unor reglementari speciale si unitare de întocmire.

Darea de seama a institutiei publice este compusa din urmatoarele documente: bilantul contabil, contul de exceutie bugetara, anexe si raportul de analiza pe baza de bilant a situatiei economico-financiara la data raportarii.

Bilantul este documentul de sinteza prin care se prezinta elemente de active si de pasiv la încheierea exercitiului financiar. Importanta bilantului rezulta din cele trei functii pe care le îndeplineste:

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea la o Institutie Publica.doc

Alte informatii

Facultatea de economie si administrarea afacerilor