Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 3702
Mărime: 48.08KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: MATES IOAN

Extras din document

comerciale parcurge doua faze distincte: dizolvare si lichidare. Încetarea existentei unei societati comerciale reclama realizarea unor operatii care sa aiba drept rezultat nu numai încetarea personalitatii juridice, ci si lichidarea patrimoniului societatii.

Dizolvarea

Cauzele care duc la dizolvarea societatilor comerciale sunt:

 trecerea timpului stabilit pentru durata societatii,

 imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia,

 declararea nulitatii societatii,

 hotarârea adunarii asociatilor,

 hotarârea tribunalului,

 falimentul societatii

 alte cauze prevazute prin lege sau prin actul constitutiv al societatii.

Dizolvarea unei societati comerciale se poate realiza de drept, prin vointa asociatilor, pe cale judecatoreasca.

Ea nu are nici o consecinta juridica asupra personalitatii juridice a societatii, ea continuându-si existenta juridica, insa numai pentru operatiunile de lichidare. Din momentul dizolvarii, administratorii nu mai pot întreprinde noi operatiuni

Lichidarea

Sediul materiei: Legea nr.31/1990 republicata, modificata prin Legea 441/2006

Lichidarea consta intr-un ansamblu de operatiuni care au ca scop terminarea operatiunilor comerciale aflate in curs la data dizolvarii societatii. Operatiunile care fac obiectul lichidarii societatii sunt realizate de catre lichidatori. In aceasta faza, interventia instantelor de judecata are caracter exceptional.

Lichidarea se face in interesul asociatilor, personalitatea juridica subzista pentru nevoile lichidarii, lichidarea este obligatorie si nu facultativa.

In faza de lichidare, obiectul si scopul societatii se modifica in concordanta cu finalitatea lichidarii, administratorii societatii fiind înlocuiti cu lichidatorii, care devin organul de administrare al societatii si vor predau gestiunea societatii.

Falimentul si reorganizarea unei societati comerciale

Sediul materiei este Legea nr.65/2006 privind procedura insolentei

Procedura falimentului se aplica comerciantilor care nu mai pot face fata datoriilor lor comerciale, numiti si debitori, cheltuielile aferente procedurii urmând a fi suportate de catre debitor.

Este de competenta tribunalului in jurisdictia in care se afla sediul debitorul, organele care o aplica fiind: instantele judecatoresti, judecatorul sindic, administratorul, lichidatorul, adunarea creditorilor si comitetul creditorilor.

Procedura demareaza cu cererea introdusa la tribunal de catre debitori sau creditori, ori de camera de comert si industrie teritoriala. Dupa înregistrarea cererii introductive, presedintele tribunalului va nominaliza de îndata judecatorul-sindic.

De la data deschiderii procedurii

 se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

 nici o dobânda ori cheltuiala nu va putea fi adaugata creantelor negarantate sau partilor negarantate din creantele garantate, in afara de cazul in care exista un plan de reorganizare

 debitorul nu mai are dreptul de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de ele, daca nu si-a declarat intentia de reorganizare; este interzis administratorilor societatii comerciale sa înstraineze, fara acordul judecatorului-sindic, actiunile sau partile lor sociale, detinute la debitorul care face obiectul acestei proceduri.

 orice constituire de garantii reale sau personale, in afara celor prevazute de lege, efectuate dupa aceasta data sunt nula.

In cazul procedurii falimentului, bunurile debitorului se vor inventaria. Actul de inventar va fi semnat de lichidator, de debitor si, daca este cazul, si de expert. Debitorul trebuie sa prezinte o lista a creantelor sale, iar in cazul in care aceasta lipseste sau este prezentata necorespunzator, lichidatorul poate angaja un expert contabil pentru a întocmi acesta lista.

Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata, prin vânzare, de catre lichidator, sub controlul judecatorului-sindic. Valorile mobiliare vor fi vândute in conditiile Legii nr.297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, privind valorile imobiliare si bursele de valori.

Preview document

Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 1
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 2
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 3
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 4
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 5
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 6
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 7
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 8
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 9
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 10
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 11
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 12
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 13
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 14
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 15
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 16
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 17
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 18
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 19
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 20
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 21
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 22
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 23
Contabilitatea Lichidarii Societatilor Comerciale - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Lchidarii Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Practica la BCR (Banca Comerciala Romana)

Operatiuni de creditare bancara a agentilor economici 1. Categorii de produse tip credit pentru persoane fizice Banca poate acorda clientilor...

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati 1.1)Date de identificare Societatea comerciala ICMRS S.A. Galati este persoana juridica...

Intocmirea si Prezentarea Situatiei Financiare la IMM

Argument În România, ca si în multe alte tari central si est europene, trecerea la economia de piata a însemnat, în esenta, evolutia a doua...

Contabilitatea Lichidarii si Fuziunii Societatilor Comerciale

FUZIUNEA SOCIETATILOR COMERIALE 1) CONCEPT – DELIMITARI SI REFERINTE Fuziunea este operatia prin care patrimoniul unei societati este transmis...

PSI Intr-un Depozit En-gross

Capitolul I:Analiza sistemului informational existent privind activitatea intr-un depozit en-gross 1.1. Prezentarea generala a societatii...

Lichidarea unei Societati Comerciale in Situatia in Care se Obtine Profit din Lichidare

INTRODUCERE Lichidarea unei societăţi comerciale consta în îndeplinirea unor operaţiuni care să pună capăt activităţii societăţii, şi totodată să...

Contabilitatea Marfurilor

Pentru a-si realiza obiectul de activitate în vederea obtinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industriala, comerciala, de servicii...

Ai nevoie de altceva?