Contabilitatea Marfurilor - Studiu de Caz la SC Arting Invest SRL

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea Marfurilor - Studiu de Caz la SC Arting Invest SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Costan Cristian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I Reglementări juridice privind contabilitatea mărfurilor 4
1.1 Caracteristici generale 4
1.2 Organizarea contabilităţii agenţilor economici 5
1.3 Comercianţii 8
CAPITOLUL II Contabilitatea mărfurilor 11
2.1 Generalităţi 11
2.2.Organizarea contabilităţii mărfurilor 13
2.3 Contabilitatea mărfurilor la o întreprindere comercială en-gross 15
2.4 Contabilitatea mărfurilor la o întreprindere comercială cu amănuntul(en-detail) 16
2.5 Descărcarea de gestiune 17
CAPITOLUL III Prezentarea generală a SC ARTING INVEST SRL 19
3.1 Date de identificare 19
3.2 Scurt istoric 19
3.3 Strategii de dezvoltare a firmei 21
CAPITOLUL IV Documente specifice contabilităţii mărfurilor 22
CAPITOLUL V Studiu de caz - SC ARTING INVEST SRL 30
Bibliografie: 35

Extras din document

INTRODUCERE

Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor economice separate pe entităţi patrimoniale. Pentru ţara noastră, în mod concret, se delimitează ca entităţi patrimoniale, regiile autonome, societăţile comerciale, instituţiile publice, unităţile cooperatiste, asociaţiile şi celelalte persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi comerciale. Din structura tipurilor de entităţi patrimoniale, întreprinderea reprezintă sfera de acţiune în limitele căreia contabilitatea - ca instrument informaţional şi de gestiune - capătă formă completă de reprezentare şi control asupra constituirii şi utilizării resurselor.

La acest nivel organizatoric se realizează în forma cea mai deplină activitatea de producţie a bunurilor, de prestaţii de servicii, de circulaţie a mărfurilor, a titlurilor de valoare şi a instrumentelor de plată, precum şi de alte operaţii accesorii activităţii de comerţ.

Pentru a-şi realiza obiectul de activitate în vederea obţinerii de profit, orice întreprindere cu activitate industrială, comercială, de servicii sau de altă natură, efectuează în mod curent tranzacţii de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii.

Operaţiile curente de cumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii dau conţinut funcţiei comerciale a unei firme şi se efectuează pe baza politicilor de cumpărări şi vânzări stabilite de managerii firmei.

In capul societăţilor comerciale cu obiect de activitate comercializarea mărfurilor la preţ cu amănuntul numărul tranzacţiilor de cumpărări şi vânzări este nelimitat în cursul unei perioade de gestiune luată în considerare, deoarece mărfurile sunt acele elemente de stocuri care se achiziţionează în vederea revânzării fără a suferi modificări sau cu modificări neesenţiale

Derularea operaţiunilor de cumpărări şi vânzări de mărfuri se face de regulă plecând de la preţul de vânzare din care se exclud reducerile comerciale operate, adică preţul definitiv negociat între vânzător şi cumpărător. Mărfurile la preţ de vânzare cu amănuntul presupun o evaluare iniţială la preţ de vânzare , ajungându-se la valoarea preţului cu amănuntul prin aplicarea marjei brute.

CAPITOLUL 1.

REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND CONTABILITATEA MĂRFURILOR

1.1 Caracteristici generale

Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operaţiilor şi tranzacţiilor care afectează patrimoniul agenţilor economici, măsurarea variaţiilor la care acesta este supus, calcularea şi explicarea rezultatelor financiare, întocmirea situaţiei financiare de sinteză, documente care trebuie să asigure mediului exterior imaginea fidelă şi retrospectivă a situaţiei întreprinderii.

Reflectând relaţiile de schimb ale întreprinderii cu mediul exterior, contabilitatea financiară trebuie organizată pe bază de norme unitare pentru a asigura informaţiile necesare tuturor utilizatorilor cum sunt clienţii, furnizorii, asociaţii, băncile, statul, şi să permită comparabilitatea indicatorilor gestiunii economico-financiare între diferite unităţi.

Contabilitatea financiară se organizează la nivelul unităţilor patrimoniale – regii autonome, companii naţionale, societăţi agricole, asociaţii cooperative, asociaţii de asigurări şi reasigurări.

Contabilitatea financiară se organizează la sucursale şi alte unităţi fără persoană juridică cu sediul în străinătate dar care aparţin persoanelor juridice din România.

Contabilitatea financiară trebuie organizată şi de către persoanele fizice care au calitatea de comerciant, prestează activităţi independente sau execută în mod obişnuit activităţi economice.

Normele juridice care reglementează organizarea contabilităţii agenţilor economici:

- legea contabilităţii 82/1991 republicată

- reglementările de aplicare a legii contabilităţii (ordinul 306)

- ordinul 94/2001

- standardele internaţionale de contabilitate eliberate de Comitetul internaţional de contabilitate

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Marfurilor - Studiu de Caz la SC Arting Invest SRL.doc