Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea Mijloacelor Fixe.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 51 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Pracsiu DAniela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Cap. 1 Contabilitatea mijloacelor fixe
1.1. Structura imobilizarilor corporale 4
Evaluarea si reevaluarea imobilizarilor 4
Contabilitatea mijloacelor fixe
1.3.1 Structura mijloacelor fixe
1.3.2. Organizarea evidentei operative si analitice a mijloacelor fixe
1.4. Contabilitatea operatiilor privind mijloacele fixe 5
21
1.5. Mijloace fixe achizitionate în leasing
1.6. Contabilitatea mijloacelor fixe a caror valoare este mai mica decât limita stabilita prin Hotarâre de Guvern 25
28
Cap. 2 Amortizarea mijloacelor fixe 29
2.1. Amortizarea mijloacelor fixe 29
2.2. Amortizarea liniara 31
2.3. Amortizarea degresiva 32
2.4. Amortizarea accelerata 35
2.5. Amortizarea si fiscalitatea 36
Cap. 3 Studii de caz 37
3.1. Amortizarea liniara 37
3.2 Amortizarea degresiva 43
3.3. Amortizarea accelerata 49
Bibliografie 53

Extras din document

Cap. 1

Contabilitatea mijloacelor fixe

Structura imobilizarilor corporale

Imobilizarile sunt bunurile si valorile de folosinta îndelungata caracterizate prin urmatoarele însusiri:

perioada lor de utilizare este, de regula, mai mare de 1 an;

nu se consuma si nu se înlocuiesc la prima utilizare;

nu-si schimba forma pe parcursul utilizarii acestora;

nu sunt destinate comercializarii;

În functie de natura lor, activele imobilizate se clasifica astfel:

- imobilizari corporale;

- imobilizari necorporale;

- imobilizari financiare.

Evaluarea si reevaluarea imobilizarilor

Valoarea de intrare sau contabila

Se determina în functie de modul de dobândire, astfel:

imobilizarile procurate cu titlu oneros se evalueaza la cost de achizitie;

imobilizarile obtinute din productie proprie se evalueaza la cost de productie;

imobilizarile aduse ca aport la capitalul social sau primite gratuit se evalueaza la valoarea de aport, respectiv, la valoarea de utilitate, care sunt date de pretul pietei, de utilitate, de starea si amplasarea acestora.

B. Valoarea de inventar

Evaluarea imobilizarilor de inventariere se face la valoarea actuala sau la valoarea de utilitate. Pentru imobilizarile amortizabile si pentru cele pentru care s-au constituit provizioane, valoarea de inventar este data de valoarea neta contabila, care se calculeaza prin deducerea din valoarea contabila a amortizarilor si provizioanelor constituite.

C Valoarea bilantiera

La închiderea exercitiului se comnpara valoarea de intrare (contabila) cu valoarea actuala stabilita cu ocazia inventarierii. În urma acestei comparatii rezulta doua situatii:

- când valoarea de inventar este mai mare decât valoarea contabila se obtine un plus de valoare, care, potrivit principiului prudentei, nu se înregistreaza în contabilitate;

- când valoarea de inventar este mai mica decât valoarea contabila se obtine un minus de valoare, care se înregistreaza în contabilitate astfel:

sub forma amortizarii, când deprecierea este ireversibila;

prin constituirea unui provizion, când deprecierea este reversibila;

În contabilitatea curenta, imobilizarile se înregistreaza la valoarea contabila, iar în situatiile financiare, la valoarea neta contabila.

D. Valoarea reziduala

Valoarea reziduala reprezinta valoarea neta pe care o întreprindere estimeaza sa o obtina prin cedarea unui activ la încheierea duratei sale de utilizare, dupa deducerea cheltuielilor aferente cedarii. În cazul casarii, valoarea reziduala reprezinta diferenta dintre valoarea materialelor si pieselor recuperate si cheltuielile efectuate în vederea dezmembrarii.

E. Reevaluarea

Reevaluarea reprezinta înlocuirea valorii de intrare cu valoarea actuala, care se stabileste în functie de rata inflatiei comunicata de Comisia Nationala pentru Statistica. Reevaluarea imobilizarilor corporale se face numai pe baza unor dispozitii legale. Comisia de inventariere va compara diferentele din reevaluare obtinute din calcul cu valoarea de utilitate sau de piata ale imobilizarilor reevaluate, iar în cazul în care se constata supraevaluari sau subevaluari, acestea se vor ajusta în plus sau minus. Plusvaloarea care rezulta din compararea valorii actuale cu valoarea de intrare reprezinta diferentele din reevaluare, care se înregistreaza în contabilitate la capitaluri proprii, întrucât reevaluarea duce la o crestere efectiva a patrimoniului.

Contabilitatea mijloacelor fixe

Structura mijloacelor fixe

Imobilizarile corporale, denumite si imobilizari materiale sau active fixe tangibile, cuprind bunurile materiale de folosinta îndelungata, având urmatoarea structura:

- terenuri;

- amenajari de terenuri;

- constructii;

- masini, utilaje si instalatii de lucru;

- aparate si instalatii de masurare, control si reglare;

- mijloace de transport;

- animale si plantatii;

- mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale etc.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Mijloacelor Fixe.doc