Contabilitatea Operatiunilor de Leasing

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2251
Mărime: 18.03KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Fiscalitate

Extras din document

Leasingul reprezinta operatiunea prin care o parte, denumita locator/finantator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun, al cariu proprietar este, celeilalteparti, denumita locatar/utilzator la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing, locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, daca partileconvin astfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract. Operatiunile de leasing pot avea ca obiect bunuri imobile, precum si bunuri mobile, aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilorpe banda audio si video, a pieselor de teatru, manuscriselor, brevetelor, drepturilor de uator, si a bunurilor necorporale.

Explicarea temenilor:

a) valoarea de intrare reprezinta valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie;

b) valoarea totala reprezinta valoarea totala a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala;

c) valoarea reziduala reprezinta valoarea la care, dupa achitarea de catre utilizator a tuturor ratelor de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului catre utilizator;

d) rata de leasing reprezinta:

- in cazul leasingului financiar,cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a doanzii de leasing;

- in cazul leasingului operational, chiria se stabileste prin acordul partilor;

Societatilecomerciale care efectueaza operatiuni de leasing, precum si societatile comerciale care utilizeaza bunuri moble sau imobile in sistem de easing sunt obligate sa inscrie in evidentele lor contabile urmatoarele date:

a) valoarea de intrare a bunurilor la momentul incheierii cntractului de leasing;

b) suma totala a ratelor de leasing aferente contarctului intr-un exercitiu financiar, inclusiv cuantumul lor indexat, daca partile au prevazut in contract actualizarea periodica a ratelor.

- pentru leasingul financiar, rata va fi calculata tinandu-se seama de valoareade intrare si de dobanda de leasing aferenta, esalona ape perioada derularii contractului; achizitiile de mijloace fixe sunt tratate ca investitii, fiind supuseamortizarii in conformitate cu actele normative in vigoare;

- pentru leasingul operational rata de leasing va fi calculata tinandu-se seama de valoarea de intrare a bunului, de beneficiul stabilit de parti si de amortizarea unei parti din valoarea de intrare a acestuia; egimul de amortizare va fi stabilit de parti,de comun acord;

c) calcululsi evidenta amortizarii bunului ce face obiectul contractului se vor efectua in cazul leasingului operational, de catre finantator, iar in cazul leasingului financiar de catre utilizator;

d) evaluarea la data incheierii bilantului contabil a ratelor ramase de rambursat.

Contractul de leasing financiar este orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

-riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

-contractul deleasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirari contractului;

-perioada de leasing depaseste 75% din durata normala de utilizare a bunului care face obiectul leasingului.

Contractul de leasing operationala este orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar care nu indeplineste conditiile lesingului financiar.

In cazul leasingului financiar, utilizatorul deduce dobanda, iar in cazul leasingului operational, utilizatorul deduce chiria (rata de leasing).

In cazul leasingului financiar, utilizatorul este tratat ca proprietar din punct de vedere fiscal, in timp ce in cazul leasingului operational, locatorul are aceasta caliatate.

Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de catre utillizator, in cazul leasingului financiar, si de catre locator, in cazul leasingului operational, cheltuielile fiin deductibile.

In legatura cu leasingul in Codul Fiscal, la titlul VI “Taxa pe valoare adaugata”, prevede:

Pentru operatiunile de inchiriere de bunuri mobile si operatiunile de leasing contractate cu un prestator stabilit in strainatate,taxa pe valoare adaugata devine exgibila la fiecare din datele specifcate in contract pentru plata ratelor.

Daca se efectueaza plati in avans, exigibilitatea taxei pe valoare adaugata intervine la data efectuarii platii.

Pentru prestarile de servicii efectuate de prestatori stabiliti in strainatate, pentru care beneficiarii au obligatia platii taxei pe valoare adaugata, trebuie sa autofactureze bunurile respective, prin emiterea unei facturi fiscale, la data primirii facturii prestatorului sau la data efectuarii platii catre prestator, in cazul in care nu s-aprimit factura prestatorului pana la aceasta data. Operatiunile de leasing extern se autofactureaza de catre beneficiarii din Romania, inregistrati ca platitori de taxa pe valoare adaugata, la data stabilita prin contract pentru plata ratelor de leasingsi/sau la data platii de sume in avans. Persoanele care nu sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoare adaugata trebuie sa intocmeasca un decont de TVA special, formular 301.

Preview document

Contabilitatea Operatiunilor de Leasing - Pagina 1
Contabilitatea Operatiunilor de Leasing - Pagina 2
Contabilitatea Operatiunilor de Leasing - Pagina 3
Contabilitatea Operatiunilor de Leasing - Pagina 4
Contabilitatea Operatiunilor de Leasing - Pagina 5
Contabilitatea Operatiunilor de Leasing - Pagina 6
Contabilitatea Operatiunilor de Leasing - Pagina 7
Contabilitatea Operatiunilor de Leasing - Pagina 8
Contabilitatea Operatiunilor de Leasing - Pagina 9
Contabilitatea Operatiunilor de Leasing - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Operatiunilor de Leasing.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Leasingului în Cadrul Comerțului cu Autovehicule

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE LEASING LA S.C. AUTO ROMA S.R.L. 1.1 Istoricul operaţiunilor de leasing Rǎdăcinile...

Leasing-ul

Cap. I Gestiunea financiar-contabila a afacerilor economice prin leasing 1. Comparatie între leasing si alte modalitati de finantare a...

Finantarea si Contabilitatea Operatilor de Leasing

Capitolul 1. LEASINGUL-MODALITATE DE FINANŢARE A INVESTIŢILOR Întrebarea care se pune de către utilizator, este următoarea : dacă are...

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Tratamente Contabile privind Leasingul (IAS 17)

INTRODUCERE – DE CE LEASING ? Unul din principalele motive pentru care leasing-ul este o alternativa financiara atat de populara in lume este...

Contabilitatea Operatiunilor de Leasing

1. LEASING-UL CA FORMA DE FINANTARE Finantările prin sistem leasing constituie in economia românească o adevarată gură de oxigen pentru agenţii...

Operațiunile de Leasing

OPERATIUNILE DE LEASING Din punct de vedere financiar, leasingul financiar este o alternativa de finantare din împrumuturi pe termen lung cu...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

Cadrul conceptual privind operaţiunile de leasing pag 3 Clasificarea leasingului pag 3 Operaţiunile de leasing în viziunea Standardelor...

Ai nevoie de altceva?