Contabilitatea Programelor Nationale de Sanatate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitatea Programelor Nationale de Sanatate.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Luminita Ionescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1 PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE 4
1.1 Consideraţii generale privind programele şi subprogramele naţionale de sănătate 4
1.2 Structura şi obiectivele programelor şi subprogramelor naţionale de sănătate 6
1.3 Finanţarea programelor şi subprogramelor naţionale de sănătate 11
CAPITOLUL 2 PROGRAME ŞI SUBPROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CE SE DERULEAZĂ ÎN CADRUL UNUI SPITAL 13
2.1 Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti - prezentare generală 13
2.2 Prezentarea structurii şi a modalităţilor de finanţare pentru programele şi subprogramele de sănătate din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti 14
CAPITOLUL 3 STUDIU DE CAZ - EVIDENŢA CONTABILĂ ŞI RAPORTAREA PROGRAMELOR ŞI SUBPROGRAMELOR DE SĂNĂTATE ÎN FUNCŢIE DE SURSA DE FINANŢARE 18
CAPITOLUL 4 CONCLUZII ŞI PROPUNERI 25
BIBLIOGRAFIE 28

Extras din document

INTRODUCERE

Aderarea României în structurile europene presupune focalizarea eforturilor pentru urmărirea alinierii legislaţiei naţionale la cerinţele acquis-ului comunitar şi în domeniul sănătăţii şi asumarea obligaţiilor ce decurg din statutul de stat membru. În acest sens, Comisia Europeană a adoptat în octombrie 2002 Programul Facilitatea de Tranziţie prin care România primeşte sprijin financiar nerambursabil în primii doi ani de la aderare pentru a continua eforturile de dezvoltare instituţională de promovare a sănătăţii, prin desfăşurarea de campanii de educare (încurajarea renunţării la fumat prin Campania pentru Ziua Naţională Fără Tutun, Campanie pentru Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei, Campanie pentru Ziua Mondială AntiSida, etc.), informare şi comunicare a populaţiei cu privire la problemele de sănătate, având în vedere recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Activitatea de derulare, monitorizare şi evidenţă contabilă a programelor naţionale de sănătate a fost adoptată relativ recent în România, desfăşurându-se la nivelul instituţiilor publice, respectiv în domeniul sanitar şi are rolul de a creşte responsabilitatea managerială şi de a asigura folosirea eficientă a fondurilor publice.

Programele nationale sunt un ansamblu organizat de activitati si servicii, instituite prin lege in scopul prevenirii si tratarii unor boli cu consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei si in unele cazuri (SIDA, TBC), cu risc epidemiologic crescut. Activitatile profilactice si tratamentul specific acestor boli sunt finantate din Bugetul statului si din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, in limite stabilite anual prin Legea Bugetului de Stat.

Programele nationale sunt proiectate, implementate si coordonate de Ministerul Sanatatii, iar obiectivele lor sunt stabilite de aceeasi institutie impreuna cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania, Camera Federativa a Medicilor, cu reprezentanti ai asociatiilor profesionale stiintifice medicale, ai clinicilor universitare, unitatilor de cercetare, organizatiilor neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, precum si cu reprezentanti ai populatiei .

Lucrarea de faţă prezintă evidenţa contabilă a programelor naţionale de sănătate, ca instrument de verificare a legalităţii şi regularităţii operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice.

CAPITOLUL I

PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE

1.1 Consideraţii generale privind programele şi subprogramele naţionale de sănătate

Asistenţa de sănătate publică reprezintă efortul organizat al societăţii în vederea protejării şi promovării sănătăţii populaţiei, care se realizează prin ansamblul măsurilor politico-legislative, a programelor şi strategiilor adresate determinanţilor stării de sănătate, precum şi prin organizarea instituţiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare.

Responsabilitatea pentru asigurarea sănătăţii publice revine Ministerului Sănătăţii Publice, Directiilor de sănătate publică teritoriale, precum şi Autorităţilor de sănătate publică din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

Obiectivele care stau la baza elaborării programelor naţionale de sănătate sunt:

• utilizarea eficientă a fondurilor alocate pentru îndeplinirea obiectivelor;

• rezolvarea problemelor de sănătate, în conformitate cu Strategia naţională de sănătate a Minsterului Sănătăţii Publice;

• focalizarea programelor pe nevoile populaţiei;

• asigurarea concordanţei cu strategiile şi recomandările organizaţiilor şi a instituţiilor internaţionale în domeniu;

În structura Ministerului Sănătăţii Publice funcţionează cu rang de direcţie, Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate care asigură proiectarea şi realizarea acestor programe. Pentru a-şi realiza atribuţiile, Agenţia colaborează cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi alte organizaţii şi instituţii guvernamentale şi neguvernamentale.

Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate are următoarele atribuţii:

1. propune ministrului sănătăţii publice în vederea aprobării, domeniile considerate prioritare de acţiune în vederea structurării programelor naţionale de sănătate, pe baza evaluării nevoilor şi a problemelor reale de sănătate ale populaţiei;

2. elaborează şi propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice strategia de organizare şi desfăşurare a programelor naţionale de sănătate;

3. în colaborare cu direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, elaborează structura programelor şi subprogramelor de sănătate;

4. propune spre aprobare ministrului sănătăţii publice lista unităţilor sanitare prin care se derulează programele naţionale de sănătate;

5. avizează solicitările de finanţare lunară ale autorităţilor de sănătate publică cu atribuţii în derularea programelor de sănătate;

6. propune şi elaborează spre aprobare ministrului sănătăţii publice normele tehnice privind implementarea şi evaluarea programelor naţionale de sănătate;

7. trimestrial şi anual evaluează realizarea obiectivelor programelor naţionale de sănătate precum şi a indicatorilor fizici, de eficienţă şi de rezultat specifici fiecărui program în parte, şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestora în vederea îndeplinirii obiectivelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Programelor Nationale de Sanatate.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCUREŞTI