Contabilitatea Salariilor

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea Salariilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ciochina Maria

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Argument 2
Cap. I Introducere 3
1.1 Salariul – preţul muncii 3
Cap. II Prezentarea societăţii 4
Cap. III Calculul salariilor 6
3.1 Determinarea venitului brut 6
3.2 Reţineri din salarii 7
3.3 Impozitul pe salarii 7
Cap. IV Datoriile sociale 8
4.1 CAS 8
4.2 CASS 8
4.3 Fondul de şomaj 8
4.4 Alte datorii 9
Cap. V Conturi şi documente specifice evidenţierii cheltuielilor salariale 10
5.1 Conturi specifice 10
5.2 Documente specifice 11

Extras din document

Argument

Profesia contabila se caracterizeaza prin multitudinea domeniilor adiacente pe

care le implica si responsabilitatea implicita a actiunilor intreprinse.

Scopul echipei rezida in prezentarea interpretarii si aplicarii reglementarilor legale

in activitatea practica prin exemplificare.

Pregătirea cadrelor care lucrează sau vor lucra în domeniul contabilităţii

reprezintă o acţiune de maximă importanţă şi actualitate, ce trebuie susţinută de toţi cei chemaţi prin natura profesiei, să o facă.

Lucrarea de faţă este elaborată pe baza prevederilor Legii Contabilităţii nr 82/1991

Cunoştinţele de contabilitate trebuie posedate nu numai de către cei ce

administrează şi răspund de patrimoniul economic.

Se cuvine să subliniem importanţa pe care o are astăzi contabilitatea pentru

cunoaşterea situaţiei şi conducerea activităţii economice, precum şi locul important pe care trebuie să-l ocupe contabilitatea în pregătirea specialiştilor din domeniul economic.

In cadrul stagiului de practica, desfasurat in perioada 30.06.2008 – 10.07.2008 la

departamentul financiar contabil al societatii SC FOAIE IMPEX SRL , am avut ocazia sa aflu despre organizarea si activitatile efectuate de aceasta.

Am asistat la intocmirea balantei de verificare lunara, intocmirea pontajelor, a listei de avans si a statului de plata, a declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului pentru luna Iunie 2008, a declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru luna unie 2008 , precum si la intocmirea ordinelor de plata pentru plata obligatiilor la bugetul de stat si a obligatiilor la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale.

Cap. I Introducere

1.1 Salariul – Preţul muncii

Salariul reprezintă „expresia bănească a valorii forţei de muncă”, „preţul forţei de muncă”, „plata forţei de muncă”. Mai simplu, salariul este definit ca „plata, de regulă în formă bănească, a unei activităţi depuse”, „preţul muncii”, „plata muncii”.

Prin legea nr. 53/2003 – Codul Muncii se prevede:

„Art. 154 – (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.

(2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.

Art. 155 – Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

Art. 156 – Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorului.”

Din punct de vedere fiscal, salariul reprezintă pentru angajatori (societate comercială, regie autonomă etc.), o cheltuială, ca orice altă cheltuială, impusă de necesitatea desfăşurării activităţii. Angajatorul, care face „plata muncii” sub formă de „salarii”, are obligaţia:

- De a se înregistra pe cheltuieli cu salariile acordate, care reprezintă

o „cheltuială cu salariile”, înregistrată în debitul contului 641 „Cheltuieli cu remuneraţiile personalului”, care este o cheltuială deductibilă la calculul profilului impozabil (adică admisă a se scădea din veniturile impozabile în scopul determinării profitului impozabil);

- De a se înregistra în evidenţa financiar-contabilă cu „salariile

plătite”, respectiv cu „salariile şi alte drepturi cuvenite personalului”, în creditul contului 421 „Personal – remuneraţii acordate”, şi de a calcula şi reţine, prin stopaj la sursă, obligaţiile bugetare (contribuţia pentru şomaj, pensie, sănătate şi impozitul). Calculul şi reţinerea obligaţiilor datorate statului reprezintă o obligaţie a angajatorului (a celui care face plata salariilor) şi se face prin „stopaj la sursă”, care constă în faptul că nu se face plata salariilor până nu se „stopează”, până nu se calculează şi reţin sumele datorate statului;

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Salariilor.doc