Contabilitatea Salariului

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea Salariului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Drd. Doros Alexandra

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Contabilitatea decontarilor cu personalul si cu bugetele de asigurari si protectie sociala

I.1 Salarizarea

Alaturi de resursele materiale, forta de munca reprezinta un factor principal in producerea de bunuri si prestarea de servicii din cadrul unitatiilor economice.In schimbul muncii depuse, personalul angajat primeste un salariu, care stabileste prin negocieri intre angajator si salariati, reprezentati de sindicate. In urma negocierilor se incheie contracte colective si individuale de munca, prin care personalul se obliga sa efectueze activitatile prevazute in contract, iar angajatorul se onliga sa-I remunereze pentru munca prestata.

Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza conractului individual de munca. Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.

Atat unitatile care au salariati cu contract de munca, cat si angajatii respectivi trebuie sa suporte anumite cheltuieli privind personalul, asigurarile si protectia sociala.

I.2 Cheltuieli salariale suportate de catre angajatori

2.1 Fondul de salarii – reprezinta totalitatea salariilor brute suportate de angajator. Salariul brut cuprinde urmatoarele elemente:

a. Salariul de incadrare – care se stabileste prin negocieri colective sau individuale intre patronat si salariati sau reprezentantii acestora

b. Sporurile si adaosurile – se acorda pentru:

- Vechime in munca

- Conditii de munca grele, periculoase, nocive, penibile, lucru in timpul noptii

- Folosirea limbilor straine in timpul serviciului

- Exercitare de functii suplimentare

- Plata pentru munca suplimentara

- Cota-parte din profit care se repartizeaza salariatilor

- Indemnizatiile pentru conducere

c. Indexarile – reprezinta suma rezultata din aplicarea unor procente la salariul de baza, ca urmare a cresterii preturilor

d. Indemnizatiile pentru concediile de odihna

Dreptul la concediul de odihna annual platit este garantat tuturor salariatilor. Durata minima a concediului de odihna annual este de 20 de zile lucratoare se acorda proportional cu activitatea prestata inrt-un an calendaristic. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Cuantumul indemnizatiei se stabileste astfel:

Nr zile lucratoare din concediu x salariul mediu zilnic din luna in care este efectuat concediul

Salariul mediu zilnic se calculeaza astfel: (salariul de incadrare + sporul de vechime + indemnizatia de conducere): numarul de zile lucratoare din luna respectiva.

Indemnizatia se achita cu cel putin 5 zile inaintea plecarii in concediu.

e. Indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca platite din fondul de salarii.

f. Avantajele in natura – constituie o parte a salariului stabilita sub forma de bunuri sau servicii.

2.2 Contributia unitatii la asigurarile sociale (CAS) – care, in functie de ramura de activitate, se calculeaza in urmatoarele cote, luandu-se ca baza de calcul fondul de salarii realizat:

- 19,75%

2.3 Contributia unitatii la fondul de somaj (CFS) – care se calculeaza in cota de 2,5% din fondul brut de salarii.

2.4 Contributia unitatii la fondul de asigurari de sanatate (CASS) – calculata in cota de 7% din fondul de salarii realizat.

2.5 Contributia unitatii pentru accidente de muna si boli profesionale – calculata in cota de 0,546% din fondul salarii realizat, care se adauga la cota de CAS datorata d catre angajator.

2.6 Comisionul datorat Inspetoratului Teritorial de Munca – calculat astfel: - 0,75% din fondul de salarii realizat pentru completarea carnetelor de munca sau 0,25% din fondul de salarii realizat pentru verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor.

Intreprinderile cu capital de stat sau privat pot efectua annual, in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra fondului de salarii realizat annual, cheltuieli sociale care sunt deductibile fiscal, avand ca destinatii principale:

- Functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea intreprinderilor, cum ar fi: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, scoli.

- Acoperirea partiala a cheltuielilor oczionate de cadourile in bani sau in natura acordate salariatelor sau copiilor salariatilor.

- Acoperirea partiala a

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Salariului.doc

Alte informatii

Referatul a fost prezentat la Universitatea Transilvania din Brasov, nota obtinuta 8.