Contabilitatea și Analiza Creanțelor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 19466
Mărime: 145.62KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Burlacu
Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea: "Contabilitatea" Catedra: "Contabilitate şi audit"

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Noţiuni generale privind creanţele, componenţa, caracteristica şi clasificarea acestora

1.1 Caracteristica actelor normative şi surselor bibliografice privind contabilitatea creanţelor 9

1.2 Noţiuni generale, componenţa şi clasificarea creanţelor 16

Capitolul II. Contabilitatea creanţelor

2.1Contabilitatea creanţelor comerciale 21

2.2 Contabilitatea creanţelor ale personalului 34

2.3 Contabilitatea altor creanţe 44

2.4 Modul de reflectare a creanţelor în rapoartele financiare 53

Capitolul III. Analiza creanţelor

1.1 Analiza dinamică şi structura creanţelor 58

1.2 Analiza expresă a creanţelor 63

1.3 Analiza rotaţiei creanţelor 67

Bibliografie 72

Extras din document

Introducere

Un instrument important al economiei de piaţă este contabilitatea, datele căreia servesc drept bază la luarea deciziilor economice. De aceea, întreprinderile autohtone respectă actele normative şi legislative în vederea realizării obiectului de activitate.

Obiectivul principal al contabilităţii financiare este furnizarea de informaţii atît pentru necesităţi proprii, cît şi în relaţiile cu întreprinderi, cu asociaţii sau acţionarii, cu clienţii, furnizorii, băncile, sau organismele fiscale şi alte persoane fizice sau juridice.

Astfel, întreprinderea intră în relaţii cu mediul economico-social pentru a-şi asigura existentul de bunuri economice de natura activelor pe termen lung, activelor curente sau altor bunuri necesare desfăşurării propriei activităţi, aceasta intră în relaţii de colaborare cu terţe persoane fizice sau juridice.

În procesul de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice şi fizice, bunuri pentru care îşi creează datorii; de asemenea vinde produsul activităţii sale în cadrul procesului de desfacere, proces în urma căruia rezultă creanţele, care reprezintă mijloace extrase din circuitul întreprinderii şi se reflectă în Bilanţul contabil în componenţa activelor.

În marea lor diversitate, aceste relaţii se întrepătrund într-un circuit în care fiecare agent economic se află în dubla ipostază, atît de vînzator, cît şi de cumpărător.

În funcţie de poziţia pe care agentul economic o are de o parte sau de cealaltă parte a „tejghelei comerciale”, se creează raporturi juridice de drepturi sau de obligaţii. Strîngerea de creanţe (datorii) se face de obicei prin intermediul mijloacelor băneşti, utilizând:

- operaţiuni băneşti de decontare cu numerar şi fără numerar;

- operaţiuni de decontare prin efecte comerciale.

Titularul unei creanţe este numit în mod generic „creditor”. În desfăşurarea activităţii sale, întreprinderea înregistrează creanţe cu cumpărătorii de produse şi mărfuri livrate, beneficiarii de servicii prestate, personalul angajat, bugetul de stat privind plata impozitelor şi taxelor, alte persoane juridice şi fizice.

Mărimea, componenţa, structura şi viteza de rotaţie a creanţelor determină necesităţile întreprinderii în active curente nete, un şir de indicatori financiari şi, în final, în profitul întreprinderii. Întrucît întreprinderea poate modifica modul de efectuare a decontărilor şi condiţiile contractelor, o importanţă deosebită are controlul permanent al stării creanţelor şi gestionarea corectă a acestora, în caz contrar se poate ajunge la un nivel mult prea ridicat a creanţelor, ceea ce poate duce întreprinderea la faliment deoarece este bine ştiut faptul că aceasta are o influenţă dublă asupra activităţii întreprinderii, atît pozitivă, cît şi negativă.

Funcţia pozitivă exercitată de creanţe asupra activităţii economico-financiare a întreprinderii în ansamblu constă în aceea că odată cu creşterea volumului creanţelor creşte şi volumul vînzărilor, creşte profitul obţinut de întreprindere, se micşorează stocurile de produse finite şi totodată scad consumurile privind păstrarea produselor finite şi nu în ultimul rînd creşte atractivitatea întreprinderii faţă de noii potenţiali clienţi. Totodată, însă, creşterea creanţelor poate avea un efect negativ asupra activităţii economico-financiară a întreprinderii, deoarece odată ce cresc creanţele cresc şi cheltuielile privind menţinerea acestora, cresc creanţele dubioase şi are loc micşorarea profitului din cauza acestora, cu alte cuvinte creşte ponderea activelor imobilizate în totalul activelor întreprinderii ceea ce se apreciază negativ deoarece ea nu dispune de suficiente mijloace băneşti pentru achitarea datoriilor pe termen scurt, astfel fiind nevoită să apeleze la surse atrase, pentru investirea acestora în producţie, ori aceste mijloace băneşti mobilizate în creanţe comerciale nu participă în circulaţia economică a întreprinderii, şi acest lucru poate duce la stoparea activităţii acesteia.

Din cele menţionate putem aprecia importanţa primordială a acestei lucrări în cadrul contabilităţii oricărei întreprinderi, ceea ce şi reprezintă motivul alegerii acestuia ca temă de bază „Contabilitatea şi analiza creanţelor”.

Astfel, scopul acestei lucrări constă în cercetarea bazei normative şi legislative care reglementează gestiunea creanţelor la întreprindere; studierea aspectelor teoretice şi practice ale gestiunii creanţelor, analiza şi generalizarea documentelor primare şi generalizatoare.

Pentru efectuarea unui studiu amplu şi complex asupra creanţelor vom folosi datele contabilităţii ale Societatăţii cu Răspunderea Limitată „Borimax”, localizată în oraşul Chişinău, str.Mitropolit Varlaam 65. Întreprinderea respectivă este înregistrată la data de 30.01.1998 cu număr de înregistrare 1003600045578.

Preview document

Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 1
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 2
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 3
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 4
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 5
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 6
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 7
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 8
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 9
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 10
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 11
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 12
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 13
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 14
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 15
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 16
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 17
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 18
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 19
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 20
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 21
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 22
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 23
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 24
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 25
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 26
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 27
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 28
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 29
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 30
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 31
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 32
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 33
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 34
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 35
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 36
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 37
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 38
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 39
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 40
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 41
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 42
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 43
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 44
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 45
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 46
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 47
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 48
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 49
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 50
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 51
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 52
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 53
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 54
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 55
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 56
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 57
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 58
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 59
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 60
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 61
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 62
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 63
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 64
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 65
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 66
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 67
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 68
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 69
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 70
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 71
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 72
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 73
Contabilitatea și Analiza Creanțelor - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea si Analiza Creantelor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor

Argument Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi...

Elementele comune și particularitățile reglementării contabilității în Republica Moldova și altor sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Contabilitatea și Auditul Creanțelor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică,...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

1. NOŢIUNI În procesul de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice şi fizice, bunuri...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale la SC Elboris Com SRL Cluj-Napoca

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C. ELBORIS COM S.R.L. CLUJ NAPOCA 1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A S.C. ELBORIS COM...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII...

Măsurarea performanțelor financiar-contabile la SC Arctic SA

CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ACTIVITATEA S.C. „ARCTIC” S.A GAESTI 1.1. Prezentarea societatii a) Conducere - director...

Contabilitatea Investitiilor Financiare pe Termen Scurt la SC Ethos SA

Argument In mod cert se poate face legatura intre dezvoltarea capitalismului si dezvoltarea contabilitatii.unul dintre cele mai semnificative...

Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale la SC Elboris Com SRL Cluj-Napoca

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA S.C. ELBORIS COM S.R.L. CLUJ NAPOCA 1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ A S.C. ELBORIS COM...

Ai nevoie de altceva?