Contabilitatea si Analiza Performantei Intreprinderii Contul de Profit si Pierdere

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitatea si Analiza Performantei Intreprinderii Contul de Profit si Pierdere.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Caprita Paraschiva

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Argument

Performanţele obţinute de o întreprindere sunt informaţii preţioase pentru majoritatea utilizatorilor, fiind esenţiale în economiile bazate pe investiţii private. Furnizarea de informaţii despre rezultatele obţinute de întreprindere în urma desfăşurării activităţii sale pentru îndeplinirea obiectului său de activitate revine situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii.

Prin intermediul acestora sunt oferite informaţii unei sfere largi de utilizatori cum ar fi : investitorii, actuali sau potenţiali, salariaţii, creditorii, furnizorii şi alţi creditori comerciali, clienţii, conducătorii întreprinderilor respective, care vor lua decizii economice bazate pe analiza acestor informaţii.

Nevoile informaţionale ale fiecărei categorii de investitori se concretizează astfel : investitorii vor evalua posibilităţile de cumpărare, vânzare sau păstrare a acţiunilor întreprinderii; salariaţii vor avea informaţii privind stabilitatea şi profitabilitatea întreprinderii luând decizii privind considerarea altor oportunităţi profesionale sau schimbarea locurilor de muncă; creditorii vor determina capacitatea de plată a întreprinderii stabilind majorarea, reducerea sau păstrarea în continuare a nivelului creditelor şi împrumuturilor acordate; furnizorii şi ceilalţi creditori comerciali vor evalua gradul de solvabilitate al întreprinderii pronunţându-se asupra iniţierii de noi legături comerciale, acordarea sau anularea facilităţilor comerciale; clienţii vor lua decizii privind cumpărarea produselor firmei şi colaborări pe termen lung, iar conducătorii întreprinderii iau decizii privind operaţiunile pe care urmează să le întreprindă pentru bunul mers al întreprinderii.

In redactarea acestei lucrări am urmărit efectuarea unui scurt rezumat a ceea ce înseamnă „Performanta întreprinderii ci Contul de Profit si pierdere”, atingând următoarele puncte:

Capitolul I Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar, cuprinzând noţiuni si reguli generale si conturi utilizate

Capitolul II Determinarea rezultatului, Repartizarea profitului sau finanţarea pierderii, urmărind etapele determinării rezultatului, repartizarea profitului sau finanţarea pierderii si operaţii privind rezultatul exerciţiului financiar.

Capitolul III Contul de rezultate, cuprinzând structuri calitative si modelul contului de Profit si pierdere.

Capitolul IV Studiu de caz privind contabilitatea rezultatului exerciţiului la Societatea Comercial SRL ce cuprinde operaţii referitoare conturile de rezultate in cadrul unei întreprinderi.

In urma redactării acestei lucrări mi-am aprofundat cunoştinţele legate de analiza performantei întreprinderii si despre Contul de Profit si pierdere.

Capitolul I

Contabilitatea rezultatului exerciţiului financiar

1.1. Noţiuni si reguli generale

Sub aspect financiar-contabil, rezultatul exerciţiului financiar reprezintă diferenţa dintre venituri cheltuieli, care poate fi :

• Profit, când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile.

• Pierdere, când cheltuielile sunt mai mari decât veniturile.

In contabilitate, profitul (sau pierderea) se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.

Închiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectuează, de regula, la sfârşitul exerciţiului financiar, când veniturile se transfera in creditul contului 121"Profit sau pierdere", iar cheltuielile in debitul contului 121"Profit sau pierdere"

Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia si reprezintă soldul final al contului 121"Profit sau pierdere"

Profitul contabil net se repartizează in mod provizoriu, de regula la sfârşitul exerciţiului financiar, pe următoarele destinaţii :

 Destinaţii prevăzute obligatoriu prin lege :

• Rezerve legale ;

• Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi ;

• Vărsăminte la bugetul statului (minim 50% din profitul net realizat de câtre societăţile cu capital majoritar de stat) ;

• Surse proprii de finanţare aferente profitului rezultat din vânzări de active (la societăţile cu capital majoritar de stat), respectiv, aferente facilitaţilor fiscale la impozitul pe profit ;

 Destinaţii stabilite prin actul constitutiv al societarii :

• Rezerve statutare ;

 Destinaţii hotărâte de către adunarea generala a acţionarilor/asociatelor ;

• Surse proprii de finanţare ;

• Alte rezerve ;

• Participarea salariaţilor la profit (in cota pana la 10% din profitul net realizat de către societăţile cu capital majoritar de stat) ;

• Dividende ;

• Capital social ;

Profitul propus pentru a fi repartizat pentru alte destinaţii decât rezervele constituite pe baza unor prevederi legale, respectiv, vărsăminte la buget, participarea salariaţilor la profit, va figura ca rezultat reportat pana in momentul distribuirii definitive a profitului de către AGA.

Repartizarea definitiva a profitului se înregistrează in contabilitate, pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea si Analiza Performantei Intreprinderii Contul de Profit si Pierdere.doc