Contabilitatea Stocurilor

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea Stocurilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Contabilitatea stocurilor

I. Referinte normative

- IAS 2 „Stocuri”

- Reglementari contabile conforme cu Directiva a IV-a

II. Definitie

Stocurile sunt active circulante:

a) detinute pentru a fi vândute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

b) în curs de productie în vederea vânzarii în procesul desfasurarii normale a activitatii; sau

c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite în procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.

În cadrul stocurilor se cuprind:

i) marfurile, si anume bunurile pe care entitatea le cumpara în vederea revânzarii sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;

ii) materiile prime, care participa direct la fabricarea produselor si se regasesc în produsul finit integral sau partial, fie în starea lor initiala, fie transformata;

iii) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje si alte materiale consumabile), care participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasi, de regula, în produsul finit;

iv) materialele de natura obiectelor de inventar;

v) produsele, si anume:

vi) semifabricatele, prin care se întelege produsele al caror proces tehnologic a fost terminat într-o sectie (faza de fabricatie) si care trec în continuare în procesul tehnologic al altei sectii (faze de fabricatie) sau se livreaza tertilor;

vii) produsele finite, adica produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare în cadrul entitatii, putând fi depozitate în vederea livrarii sau expediate direct clientilor;

viii) rebuturile, materialele recuperabile si deseurile;

ix) animalele si pasarile, respectiv animalele nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, mânji si altele) crescute si folosite pentru reproductie, animalele si pasarile la îngrasat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum si animalele pentru productie - lâna, lapte si blana;

x) ambalajele care includ ambalajele refolosibile, achizitionate sau fabricate, destinate produselor vândute si care în mod temporar pot fi pastrate de terti, cu obligatia restituirii în conditiile prevazute în contracte;

xi) productia în curs de executie, reprezentând productia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute în procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul productiei în curs de executie se cuprind, de asemenea, lucrarile si serviciile, precum si studiile în curs de executie sau neterminate.

În cadrul stocurilor se includ si bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignatie la terti, care se înregistreaza distinct în contabilitate pe categorii de stocuri.

Clasificarea stocurilor se poate face dupa mai multe criterii:

a) dupa sursa de provenienta, stocurile pot fi din cumparari (materii prime si materiale, marfuri si ambalaje) si din productie proprie (produsele si productia în curs de executie); stocuri obtinute din alte surse (aport la capital, plusuri în gestiune la inventar, donatii primite etc.)

b) dupa faza pe care o parcurg în circuitul întreprinderii, distingem urmatoarele categorii de stocuri: stocuri existente în faza de aprovizionare (materii prime si materiale, marfuri); stocuri în faza de productie (productia în curs de executie); stocuri destinate vânzarii (produse si marfuri);

c) dupa dreptul de proprietate, stocurile pot fi: stocuri în proprietatea întreprinderii (depozitate în spatii proprii sau aflate la terti); stocuri care nu sunt în proprietatea întreprinderii (cum sunt stocurile primite în custodie, care apartin tertilor dar se afla în depozitele întreprinderii, stocurile primite în consignatie si stocurile cumparate cu clauza de rezerva de proprietate, care trec în proprietate dupa efectuarea platii);

d) dupa forma pe care o îmbraca, stocurile pot fi: bunuri tangibile (cum ar fi un stoc de otel) sau bunuri necorporale (un program informatic produs în scopul comercializarii sau prestarea unor servicii care nu au fost înca facturate la închiderea exercitiului).

III. Evaluarea stocurilor

1. Evaluarea stocurilor la intrare

1.1. Evaluarea stocurilor provenite din cumparari

Stocurilor provenite din cumparari se evalueaza la cost de achizitie.

Costul de achizitie cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.

Conform RDE, reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achizitie.

Conform IAS 2, atât reducerile comerciale, cât si cele financiare sunt deduse din costul de achizitie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Stocurilor.doc

Alte informatii

contabilitatea stocurilor:prezentare aprofundata