Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea Subventiior Guvernamentale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Emil Horomnea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de profit si pierdere.aceasta presupune alegerea uneianumite baze de evaluare, precum:costul istoric, costulcurent, valoarea realizabila (de decontatre a obligatiei), valoarea actualizata. Baza deevaluare cel maui des adoptata de intreprinderi este costul istoric.

Primirea subventiei se concretizeaza prin transferarea beneficiilor economice catre intreprindere. Aceste transferari pot avea loc de exemplu , prin primirea sumei debani specificate, primirea unui bun ca o contravaloare a subventiei, sau chiar prin diminuarea unei datorii. O data ce acest lucriu este realizat sauexista o probabilitate foarte mare a realizarii lui, se considera ca este indeplinita conditia de primire a subventiei.

Subventia va constitui sursa de finantare pentru societatea respective numai daca , in final, toate conditiile atasate ei vor fi indeplinite.

O data ce subventia guvernamentala este recunoscuta orice datorie sau active contingent afferent este tratata in conformitate cu IAS 37 , provizioane, datorii si active contingente.

Subventiile guvernamentale trebuie recunoscute ca venit pe o baza sistemetica, de-a lungul perioadelor necesare pentru a le corela cu costurile aferente pe care aceste subventii urmeaza a le compensa.

Standardul prezinta doua abordari referitoare ala tratamentul contabil al subventiilor guvernamentale:

13. Pot fi diferentiate doua abordari cuprinzatoare ale tratamentului contabil pentru subventiile guvernamentale:o abordare din punct de vedere al capitalului, sub incidenta careia o subventie este creditata direct interesului actionarilor, si o abordare din punct devedere al venitului, sub incidenta careia o subventie este inclusa in venit de-a lungul uneia sau mai multor perioade.

Fiecare abordare are motivate asa reflectand un caz tipic de optiuni si politici contabile. Prima abordare se inscrie in metoda capitalizarii, resursa subventiei are un caracter nerambursabil si, in consecinta, trebuie recunoscuta ca un element de capital propriu – o resursa alocata de guvern fara costuri.

Cea de-a doua abordare este specifica metodei rezultatului, ea porneste de la realitatea ca subventiile reprezinta intrari de resurse care provin dintr-o alta sursa decat a proprietarilor . astfel subventia trebuie recunoscuta ca venit si adaptata la costurile asociate pe care subventia intentioneaza sa le compenseze.De asemenea, reprezentand o sursa de imbogatire , este logic sa fie reflectata in contul de profit si pierdere pentru a fi impozitata. Acestea fiind argumentele in favoarea abordarii din punct de vedere a venitului.

Reccunoasterea ca venit a subventiilor pe baza incasarilor nu este in conformitate cu abordarea ceruta de contabilitatea de angajamente conform IAS 1, Prezentarea situatiilor financiare. Acest tratament este acceptat doar daca nu exista nici o baza pentru alocarea subventiei in alte perioade decat acea in care a fost primita.

In cele mai multe cazuri perioadele de-a lungul carora o societate recunoaste costurile si cheltuielile legate de o subventie guvernamentala sunt usor identificabile si astfel subventiile sunt recunoscute drept venit in aceeasi perioada ca si cheltuiala aferenta.

III.1. Subventii guvernamentale nemonetare.

Subventiile nemonetare pot imbraca forma unui activ nemonetar, cum ar fi pamantul sau alte resurse, pentru folosinta societatii.

Standardul ofera posibilitatea de a alege tratamentul contabil al subventiilor nemonetare. Astfel subventia si activul pot fi incluse in conturi atat la valoarea justa cat si la valoarea nominala .Paragraful 7 al IAS 20 precizeaza conditiile de recunoastere a subventiilor guvernamentale, incluzand intre acestea si subventiile nemonetare la valoarea justa. Nu se face nici o precizare in ceea ce priveste subventiile nemonetare la valoarea nominala.

Valoarea justa este suma la care poate fi taranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat in mod obiectiv.Este vorba de o estimare si nu de o constatare ca in cadrul valorii de piata. Paragraful 23 al standardului completeaza subventiile nemonetare cu acele subventii recunoscute la valoarea nominala acestea fiind mentionate doar ca o alternative de evaluare. Prin urmare, este recomandabil a se trata subventiile monetate si nemonetare in aceeasi maniera , evaluarea tuturor acestor subventii la valoarea justa find cea mai buna solutie .Oricare ar fi tratamentul ales, IAS 20 , paragraful 39 , solicaita mentionarea politiciil contabile adoptate de o entitate economica.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Subventiior Guvernamentale.doc

Alte informatii

Standardul IAS 20 “Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala” abordeaza aspecte contabile privitoare la subventiile guvernamentale si asistenta guvernamentala, inclusiv imprumuturile nerambursabile. In acest scop sunt prezentate conceptele si fundamentele contabile relevante, recunoasterea, evaluarea si prezentarea informatiilor in situatiile financiare. Proiectul a fost prezentat la FEAA Iasi in 2002. Nota 10