Contabilitatea Trezoreriei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitatea Trezoreriei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Trezoreria este un element esential si totodata principala restrictie a gestiunii financiare a firmei. In ea se concretizeaza rezultatele modului de realizare a activitatii si de respectare a cerintelor echilibrului financiar. Nu intotdeauna o intreprindere care incheie exercitiul cu profit are si o trezorerie pozitiva (disponibilitati in banca si in casa). Si aceasta datorita decalajului dintre inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor si scadenta lor ca incasari si plati, decalaj care poate fi hotarator pentru soarta financiara a intreprinderii. Din evidentele statistice rezulta ca cea mai mare parte a falimentului se datoreaza slabiciunilor in gestiunea trezoreriei. Ca urmare a desfasurarii activitatilor in cadrul intreprinderilor au loc o serie de fluxuri financiare de intrari si iesiri de lichiditati. Asigurarea lichiditatilor este o conditie permanenta pentru ca intreprinderile sa isi poata continua activitatea. Mai mult decdt atat, trezoreria trebuie asigurata pe anumite perioade — an, trimestru, luna, zi —pentru a sti in orice moment nivelul acesteia, pentru a plasa plusul de trezorerie sau pentru a asigura impulsuri din afara in vederea acoperirii eventualelor minusuri de trezorerie. De aceea, consideram ca asigurarea trezoreriei este o activitate complexa, influentata de toate activitatile care se desfdsoara intr-o intreprindere.

1. Notiunea de trezorerie:

Prin trezorerie se intelege ansamblul de operatii financiare pe care le face intreprinderea pentru procurarea mijloacelor banesti necesare acoperirii cheltuielilor determinate de activitatea desfasurata.

Termenul de trezorerie in sens restrans cuprinde disponibilitatile banesti la banci si in numerar, iar in sens larg termenul se extinde si la valorile mobiliare de plasament (de exemplu actiuni) care pot fi transformate prin vanzare in disponibilitati ba¬nesti. Sunt asimilate mijloacelor de trezorerie si creditele pe termen scurt contractate cu bancile pentru plati. Cunoasterea permanenta a valorilor de realizat a valorilor disponibile, precum si a obligatiilor intreprinderii are o importanta deosebita pentru urmarirea iracasarii drepturilor de creanta si a platii datoriilor la scadenta.

2. Structurile contabile privind trezoreria intreprinderii:

Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii investitiilor financiare pe termen scurt sau a valorilor de incasat, a disponibilitatilor banesti, a altor valori de trezorerie, precum si concursurile bancare (descoperirile de cont) sub forma creditelor de scont si de trezorerie. Informatiile contabilitatii cu privire la aceste elemente patrimoniale permit studierea trezoreriei, stabilirea acesteia la sfarsitul fiecarei perioade de gestiune si determinarea capacitatii de plata a intreprinderii.

Investitiile financiare pe termen scurt sau titlu-rile de plasament, denumite si valori mobiliare de plasament, valori pe termen scurt negociabile sau investitii temporare, sunt titluri de valoare achizitio-nate in vederea realizarii unui castig pe termen scurt sau protejarii lichiditatilor, dupa caz. Ele se identifica cu actiunile, obligatiunile, bonurile de tezaur sau tre¬zorerie si alte titluri de valoare dobandite pe termen scurt. Veniturile se realizeaza prin diferenta dintre pretul de vanzare mai mare si pretul de cumparare, si sub forma dividendelor si dobanzilor incasate. Protejarea sau acoperirea disponibilitatilor banesti se face in raport cu fenomenul inflationist, variatia puterii de cumparare a monedei (riscul de schimb) si riscul dobanzii.

Din structura titlurilor de plasament fac parte si actiunile proprii rascumparate temporar in vederea atribuirii salariatilor societatii sau reducerii capitalului societatii, precum si obligatiunile emise si ras¬cumparate.

Disponibilitatile in conturile la banca si casierie se delimiteaza sub forma valorilor de incasat (cecurile si efectele comerciale depuse la banci), disponibi¬litatilor in lei si in valuta, cecurilor unitatii, creditelor acordate de banci in conturile curente (creditele de acoperire), creditelor bancare pe termen scurt acordate prin conturi separate de imprumut, dobanzilor aferente disponibilitatilor si creditelor pe termen scurt si a altor valori de trezorerie (acreditivele, avansurile de tre¬zorerie, alte valori).

Disponibilitatile sau depozitele create in con¬turile de la banca pot functiona la vedere sau la termen. Daca nu actioneaza la vedere, este recomandabil sa se utilizeze tehnica contului curent. Prin acest cont se inregistreaza toate operatiile banesti intre intreprindere si banca. In situatia in care incasarile sunt mai man decat platile, soldul contului reprezinta disponibilitatile banesti, iar daca incasarile sunt mai mici decat platile, soldul exprima creditele acordate de banca.

Depozitele la termen in banca reprezinta o forma de imobilizare a lichiditatilor pana la un an, fara a fi transferabile sau utilizate inainte de termenul final. Procedand astfel, dobanda este mai mare decat in cazul disponibilitatilor la vedere. Din categoria disponibilitatilor banesti fac parte acreditivele si avansurile de trezorerie.

Acreditivul reprezinta mijloacele banesti pastrate la banca intr-un cont distinct la dispozitia furnizorului, din care urmeaza a se efectua platile catre acesta pe masura livrarii marfurilor, executarii lucrarilor sau prestarii de servicii.

Avansurile de trezorerie reprezinta disponibili¬tatile banesti repartizate spre a fi girate de catre admi-nistratori sau alte persoane imputernicite de intreprin-dere in vederea unor plati in favoarea intreprinderii. Tot aici se includ si avansurile acordate salariatilor pentru efectuarea de cumparari.

Structura patrimoniului denumita alte valori de trezorerie se individualizeaza sub forma timbrelor fiscale si postale, tichetelor si biletelor de calatorie, biletelor de tratament si odihna si a altor valori.

Descoperirile de cont sau concursurile bancare se delimiteaza sub forma creditelor de trezorerie sau de acoperire (soldul creditor al contului curent sau, putem spune, soldul contului la banca descoperit), creditelor bancare pe termen scurt acordate prin cont separat pentru nevoi temporare si creditelor de scont (reprezinta creditul pe care il poate obtine exportatorul, in calitatea sa de beneficiar al cambiei sau al biletului la ordin, in schimbul cambiei).

3. Instrumentele de plata:

Obligatiile banesti intre societatile comerciale sau intre societatile comerciale si alte persoane fizice sau juridice se pot efectua, dupa caz, in numerar si fara numerar. Plata si incasarea in numerar se face imediat, fara intermediere, prin miscarea directa a sumelor banesti.

Documentele de incasari/plati in numerar care sunt folosite pentru inregistrarea operatiilor de casa sunt: chitanta pentru operatiuni in valuta, chitanta fiscala, procesul-verbal de plati, borderoul documentelor achitate cu cecuri de decontare, dispozitia de plata/incasare catre casierie, registrul de casa, registrul de casa (in valuta), borderoul de achizitie, decontul pentru operatiuni in participatie.

Operatiile de incasari/plati fara numerar constau in lichidarea drepturilor banesti prin utilizarea unor instrumente si mijloace de plata, fara miscarea efectiva a sumelor banesti. Din categoria acestor instrumente de plata adoptate de sistemul de plati din Romania fac parte: cecul, cambia, biletul la ordin si ordinul de plata.

4. Evaluarea privind elementele de trezorerie:

A. Evaluarea investitiilor financiare pe termen scurt (titlurile de plasament) are in vedere cele patru momente sau reguli generale stabilite in acest sens, respectiv:

a) la intrarea in patrimoniu;

b) cu ocazia inventarierii;

c) cu prilejul intocmirii bilantului contabil;

d) la iesirea din patrimoniu.

a) Evaluarea la intrarea in patrimoniu a titlu-rilor de plasament provenite prin achizitionarea cu titlu oneros se realizeaza la costul de achizitie, prin care se intelege pretul de cumparare sau valoarea sta-bilita in baza unui contract de achizitie. Cheltuielile accesorii de cumparare a titlurilor in cauza, cum sunt comisioanele si alte cheltuieli aferente, nu se includ in costul de achizitie, ci se in-registreaza direct in cheltuielile de exploatare ale exercitiului.

b) Evaluarea titlurilor de plasament cu ocazia inventarierii se realizeaza la valoarea actuala, es-timata in functie de pretul pietei si de utilitatea lor pentru unitatea patrimoniala. Valoarea de utilitate este o valoare probabila de negociat care are in ve¬dere costul mediu al ultimei luni, in cazul titlurilor cotate, sau valoarea posibila de negociere, pentru titlurile necotate.

c) Evaluarea cu prilejul intocmirii bilantului contabil se efectueaza pe categorii de titluri de aceeasi natura, prin compararea valorii de inventar cu cea de intrare, aplicand principiul prudentei. In cazul diferentelor in minus (cand valoarea de inventar este mai mica) ce se stabilesc in urma acestei operatii, se constituie provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament.

d) Evaluarea titlurilor de plasament la iesirea din patrimoniu se face la valoarea lor de intrare sau la valoarea contabila. Se are in vedere si pretul de van/are (cesiune) care este inscris in actul de vanzare-cumparare si care nu este influentat, in sensul diminuarii, de cheltuielile de vanzare, care se includ in cheltuielile de exploatare ale exercitiului. In situatia in care vanzarea se efectueaza numai pentru o parte din totalul titlurilor de plasament, este necesar sa se faca evaluarea in functie de pretul mediu ponderat de cumparare-intrare, sau prin folosirea metodei FIFO, dupa caz.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Trezoreriei.doc