Contabilitatea TVA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Contabilitatea TVA.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

INTRODUCERE

În contextul unei economii antrenate de obiectivul aderării României la Uniunea Europeană, din încercările susţinute de deblocare şi reorganizare stadială a acesteia, s-au creat demersurile funcţionale, operative şi legislative de stabilizare a efectelor negative survenite de trecerea oarecum forţată de la sistemul unei economii centralizate spre o economie funcţională de piaţă.

Prezenta lucrare îşi propune să evidenţieze evoluţia taxei pe valoarea adăugată în România, din cadrul sistemului de impozitare, în corelaţie cu obiectivele formulate: atât îmbunătăţirea pe plan intern a procesului de impozitare, cât şi pe planul aderării României în anul 2007 la Uniunea Europeană prin alinierea la cerinţele acesteia din urmă.

Lucrarea este structurata pe cinci capitole astfel:

Capitolul 1 al lucrării “Generalităţile privind contabilitatea entităţilor” prezintă considerentele generale privind obiectivele, conceptele şi funcţiile contabilităţii, structura organizatorică şi principiile contabilităţii.

Tot aici am prezentat “Taxa pe valoarea adăugată în România“şi fundamentarea acesteia pe noul Cod Fiscal 2007, aprobat de Legea nr. 343/17.07.2006, introdus ca instrument de operare legislativă, sintetizând principalele caracteristici ale taxei. Trebuie subliniat că legislaţia fiscală este în general într-o schimbare continuă, ceea ce este valabil şi pentru taxa pe valoarea adăugată.

Această evoluţie este cu atât mai importantă în Uniunea Europeană, unde procesul de armonizare determină statele membre să modifice gradual legislaţia lor pentru a se conforma regulilor Uniunii. În plus, suprimarea barierelor fiscale în 1993 au determinat chiar modificarea unor reguli de bază ale taxei pe valoarea adăugată, iar deşi statele membre Uniunii Europene au pus în aplicare noile reglementări privind TVA în sistemul lor legislativ, le-au integrat de o manieră inegală, fiecare stat membru propunând o perioadă determinată pentru armonizare. Din necesitatea reorganizării Sistemului Fiscal şi încercarea de eliminare a sprijinirii economiei de către stat prin subvenţii, s-a “pus pe picioare” şi s-a fundamentat funcţionarea unui sistem de impozitare simplificat şi monitorizat. Evoluţiile sunt ample în sistemul fiscal, veniturile fiscale având un aport important în constituirea fondurilor bugetare folosite pentru sectoarele publice: învăţământ, sănătate, apărare, etc. De reţinut este încercarea statului să echilibreze sistemul de impozitare, cu necesităţile economice şi sociale, astfel încât prelevările sub forma impozitelor exercitate să respecte principiile de echitate şi unitate a impunerii, să încurajeze activitatea economică.

Din contextul impozitelor indirecte, taxa pe valoarea adăugată este cel mai important impozit, ce are o pondere considerabilă şi în crearea fondurilor bugetare, fapt ce îi conferă o mai mare atenţie.

În capitolul 2 al lucrării am prezentat societatea SC DOMINO SRL, structura organizatorică a acesteia şi activitatea societăţii comerciale într-un exerciţiu financiar.

Capitolul 3 „CONTABILITATEA TVA” LA SC DOMINO SRL - STUDIU DE CAZ analizează activitatea desfăşurata în cadrul societăţii în cursul lunii decembrie 2007 din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată.

Capitolul 4 „Concluzii si propuneri” prezintă concluziile privind raportul inspecţiei fiscale derulate în urma cererii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată conform anexelor ataşate şi propuneri privind modul de soluţionare a rambursărilor de taxa pe valoarea adăugată în viitor.

Termenul contabilitate se află pe buzele tuturor în zilele noastre, nici o activitate economică nu poate fi supusă succesului fără o contabilitate performantă. Dar, oare nu v-aţi întrebat niciodată ce înseamnă aceasta piatră de temelie a afacerilor, numită contabilitate ?

Termenul contabilitate desemnează ştiinţa care studiază efectele tranzacţiilor şi a altor activităţi economice asupra situaţiei economice şi financiare a unei entităţi contabile. Prima formă de contabilitate îşi găseşte originea în anul 1494, în tratatul “Summa de aritmetică” publicat de Luca Pacciolo. Această publicaţie cuprindea o descriere a practicilor de contabilitate ale epocii şi a practicilor de contabilitate în partidă dublă, în special. Se consideră că Parciolo este cel care a pus bazele practicilor de contabilitate în partidă dublă, motiv pentru care în prezent practica de contabilitate în partidă dublă se numeşte metoda italiană.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea TVA.doc