Contabilitatea Veniturilor

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5608
Mărime: 25.12KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Teza anuala la disciplina:Contabilitatea financiara.

Cuprins

Întroducere 3

1.Contabilitatea veniturilor sub aspect general 4

1.1. Componenţa,caracteristica şi clasificarea veniturilor 4

1.2. Contabilitatea veniturilor din activitatea operaţionalã 5

1.3. Contabilitatea veniturilor din activitatea neoperaţionalã 7

1.3.1. Evidenţa veniturilor din activitatea de investiţii 8

1.3.2 Evidenţa veniturilor din activitatea financiarã 9

1.3.3. Evidenţa veniturilor excepţionale 11

1.4.Modul de calculare şi contabilizare a rezultatelor financiare 12

2. Contabilitatea veniturilor din vânzarea bunurilor (în baza datelor „Prim-Prok” SRL) 14

Încheere 21

BIBLIOGRAFIE 22

Extras din document

Întroducere

Veniturile reprezintã afluxuri globale de avantaje economice obţinute de întreprindere în cursul perioadei de gestiune, sub formã de majorare a activelor sau de micşorare a datoriilor, care conduc la creşterea capitalului propnu, cu excepţia sporurilor pe seama aporturilor proprietarilor întreprinderii.

Prin afluxuri globale de avantaje economice se înţeleg încasãrile primite sau care urmeazã sã fie primite din vânzarea mãrfurilor (produselor), prestarea serviciilor şi din alte operaţiuni efectuate în procesul desfãşurãrii activitãţii economico-financiare a întreprinderii. Veniturile se exprimã sub formã de majorare a activelor sau micşorare a datoriilor. De exemplu, vcniturile din vânzarea mãrfurilor (produselor, serviciilor) sunt exprimate ca majorare de mijloace bãneşti primite şi/sau creanţe majorate, iar veniturile din livrãrile de mãrfuri (produse, servicii) în contul procurãrii altor active - ca diminuare de datorii aferente facturilor comerciale.

Taxa pe valoarea adãugatã şi accizele nu reprezintã venituri ale întreprinderii, întrucât acestea sunt colectate în numele organelor de stat şi vãrsate la buget.

Sumele obţinute din efectuarea operaţiunilor de intermediere în numele proprietarului produselor (mãrfurilor) şi transmise lui de asemenea nu reprezintã veniturile intennediarului (agentului). în acestc cazun venilurile intermediarului cuprind numai comisioanele. De exemplu, veniturile persoanei care organizeazã licitaţii constau din comisioanele deduse din preţul dc vânzare, încasate de la cumpãrãtor, şi alte comisioane, iar veniturile firmelor care organizcazã excursii turistice cupnnd numai comisioanele din vânzarea biletelor, dar nu valoarca totalã pe care o achitã clienţii.

Similar se determinã şi veniturile întrcprinderilor care efeclucazã operaţiuni de intennediere privind cumpãrarea-vânzarea mãrfurilor (produselor), prestarea serviciilor.

1.Contabilitatea veniturilor sub aspect general.

1.1. Componenţa,caracteristica şi clasificarea veniturilor.

Veniturile reprezintã afluxuri globale de avantaje economice obţinute de întreprindere în cursul perioadei de gestiune, sub formã de majorare a activelor sau de micşorare a datoriilor, care conduc la creşterea capitalului propnu, cu excepţia sporurilor pe seama aporturilor proprietarilor întreprinderii.

In componenţa veniturilor nu sunt incluse sumele colectate în numele terţilor, de exemplu, taxa pe valoarea adãugatã, accizele, încasãrile globale obţinute de întreprindere în numele unor terţe pãrti din comercializarea produselor sau mãrfurilor acestora, întrucât accstea nu reprezintã avantajc economice ale întreprinderii şi nu influenţeazã mãrimea capitalului propriu al acesteia.

In funcţie de natura activitãţilor care le genereazã, veniturile pot fi clasificate în douã grupe:

1. Venituri din activitatea operaţionalã care cuprind sumele încasate sau de încasat din activitatea de bazã a întreprinderii.

2. Venituri din activitatea neoperationalã care includ sumele primite sau de primit din alte tipun de activitãţi ale întreprinderii.

Clasificarca veniturilor pe tipuri de activitãţi poartã un caracter convenţional şi nu este identicã pentru toate întreprinderile. Veniturile rezultate din unele şi aceleaşi tranzacţii pot fi constatate la o întreprindere ca venituri din activitatea operaţionalã, iar la altâ întreprindere - ca venituri din activitatea neoperaţionalã. Astfel, pentru instituţiile financiare dobânzile, iar pentru companiile de leasing - plãţile primite sau de primit din contractele de leasing financiar se considerã ca venituri din vânzãri. Totodatã pentru majoritatea întreprinderilor aceste venituri au un caracter secundar şi se includ în componenţa veniturilor din activitatea neoperaţionalã.

1.2. Contabilitatea veniturilor din activitatea operaţionalã

Veniturile din activitatea operaţionalã se subdivizeazã în douã grupe:

a) venituri din vânzãri care cuprind încasãrile din comercializarea produselor, mãrfurilor, prestarea serviciilor, operaţiunile pc bazã de barter, contractele de construcţie;

b) alte venituri operaţionale din care fac parte sumele primite sau de primit din ieşirea (vânzarea, schimbul) activelor curente, cu excepţia produselor finite şi mãrfurilor, arenda operaţionalã, precum şi sub formã de amenzi, penalitãţi, despãgubiri, recuperãri de daune materiale, rezultate din modificãrile metodelor de evaluare a activelor curente etc.

Preview document

Contabilitatea Veniturilor - Pagina 1
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 2
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 3
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 4
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 5
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 6
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 7
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 8
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 9
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 10
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 11
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 12
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 13
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 14
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 15
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 16
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 17
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 18
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 19
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 20
Contabilitatea Veniturilor - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Veniturilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Analiza Creanțelor

Introducere Un instrument important al economiei de piaţă este contabilitatea, datele căreia servesc drept bază la luarea deciziilor economice. De...

Considerații generale privind veniturile întreprinderii

Cap.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND VENITURILE ÎNTREPRINDERII 1.1.Definirea, înregistrarea şi recunoaşterea veniturilor întreprinderii...

Contabilitatea Veniturilor Firmei

1. Definirea noţiunii de venituri Veniturile ca şi cheltuielile constituie elemente contabile legate direct de determinarea rezultatului...

Contabilitatea Veniturilor din Vânzarea Mărfurilor

ARGUMENT Desfăşurarea activităţii oricărui agent economic presupune intervenţia unei mari diversităţi de active circulante materiale.Întrucât...

Contabilitatea Cheltuielilor

Introducere Cheltuielile întreprinderii desemnează transformările cantitative şi calitative în masa patrimoniului ca urmare a proceselor interne....

Conținutul Activelor Imobilizate

CAP. I. CONTINUTUL ACTIVELOR IMOBILIZATE Pe parcursul derularii activitatii specifice, agentii economici îsi procura capitalurile necesare...

Monografie contabilă Primăria Alexandria

Primaria orasului Alexandria – institutie publica - primeste finantarea de la Ministerul Finantelor in suma de 310.000 RON, din care 200.000 RON...

Contabilitatea Stocurilor de Marfuri si Materiale

CAPITOLUL I. Componenţa, caracteristica, clasificarea, constatarea şi evaluarea stocurilor de mărfuri şi materiale 1.1 Stocurile de marfuri si...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate Prestari Servicii - SC Oxinav Construct SRL

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a fost inregistrata in data 26 May 2006 la Oficiul Registrului Comertului Brăila cu nr. de inmatriculare J09/446/2006....

Contabilitatea Cheltuielilor, Contabilitatea Veniturilor si Determinarea Rezultatului Exercitiului la Banca Romana pentru Dezvoltare SA

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A BĂNCII 1.1. ISTORIC ŞI INFORMAŢII GENERALE Banca Română pentru Dezvoltare (‘BRD”) şi-a început activitatea ca...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 1.1 DEFINITII...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la UPET SA

CAPITOLUL I 1.1. S.C. “UPET” S.A. TÂRGOVIŞTE – GENERALITĂŢI ŞI STRUCTURĂ 1.1.1.Scopul şi obiectivele lucrării Lucrarea privind organizarea...

Evaluatea unei firme pe bază de venituri și efectele sale

INTRODUCERE Activitatea de evaluare este o profesiune caracterizată prin faptul că experienţa şi cunoştinţele sunt însuşite şi transmise din...

Sistemul Informational al Veniturilor și Cheltuielilor

I. REGLEMENTĂRI JURIDICE ROMÂNEŞTI REFERITOARE LA STRUCTURILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI Potrivit Regulamentului de aplicare a Legii Contabilităţii...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Ai nevoie de altceva?