Contabilitatea Veniturilor

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest referat descrie Contabilitatea Veniturilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Potrivit normelor nationale, veniturile reprezinta sume realizate pe parcursul unui exercitiu, chiar daca acestea au fost încasate sau nu.

Ca si cheltuielile, veniturile sunt evidentiate în contabilitate în concordanta cu principiul contabilitatii de angajamente. Conform contabilitatii de angajamente efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzactiile si evenimentele se produc ( si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul este încasat sau platit ) si sunt înregistrate în evidentele contabile si raportate în situatiile financiare ale perioadelor aferente. Acest mod de reflectare a veniturilor în contabilitate permite utilizatorilor de informatii contabile cunoasterea atât a veniturilor ce au fost deja încasate, cât si a creantelor institutiei ce urmeaza a fi încasate, cu alte cuvinte permite cunoasterea tuturor resurselor de care dispune institutia pe parcursul unui exercitiu financiar.

Potrivit contabilitatii de angajamente, veniturile se pot recunoaste în contabilitate în urmatoarele momente:

- în momentul obtinerii activelor; aceste venituri sunt specifice crearii de active fixe corporale si necorporale în regie proprie;

- în momentul livrarii bunurilor sau serviciilor pe baza documentelor justificative ce atesta transferul dreptului de proprietate;

- în momentul încasarii, atunci când momentul transferului dreptului de proprietate ( livrarii ) coincide cu momentul încasarii.

În Normele românesti, veniturile sunt tinute pe feluri de venituri, dupa natura lor si sursa de provenienta. Contabilitatea institutiilor publice grupeaza veniturile, dupa natura lor, astfel:

- venituri operationale;

- venituri financiare;

- venituri extraordinare.

Veniturile operationale reprezinta venituri ale institutiilor publice provenite din activitatea operationala si care se refera la:

- venituri din activitati economice;

- venituri din alte activitati operationale;

- venituri din productia de active fixe;

- venituri ale bugetelor reprezentate de impozite si taxe, contributii de asigurari;

- alte venituri.

Veniturile financiare sunt venituri obtinute de institutie din activitatea financiara.

Veniturile extraordinare cuprind veniturile obtinute de institutie din activitatea extraordinara. În normele românesti, se considera venituri extraordinare cele referitoare la despagubirile din asigurari, precum si veniturile obtinute de institutie ce provin din valorificarea unor bunuri ale statului.

Conturile de venituri si finantari sunt utilizate de institutiile publice pentru a evidentia sursele ce stau la baza desfasurarii activitatii lor. Conturile de venituri si finantari reflecta veniturile operationale si financiare obtinute de institutie si se regasesc în clasa 7 de conturi  Conturi de venituri si finantari  care se împarte pe urmatoarele grupe de conturi:

- grupa 70 Venituri din activitati economice;

- grupa 71 Venituri din alte activitati operationale;

- grupa 72 Venituri din productia de active fixe;

- grupa 73 Venituri fiscale;

- grupa 74 Venituri din contributii de asigurari;

- grupa 75 Venituri nefiscale;

- grupa 76 Venituri financiare;

- grupa 77 Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala, fonduri cu destinatie speciala;

- grupa 78 Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderile de valoare;

- grupa 79 Venituri extraordinare.

Conturile de venituri si finantari sunt conturi de pasiv care se crediteaza pe tot parcursul perioadei cu veniturile înregistrate si se debiteaza la finele perioadei ca urmare a repartizarii asupra contului de rezultate patrimonial.

Veniturile din activitati economice sunt venituri obtinute de institutia publica din alte activitati decât activitatea pentru care a fost constituita. Din aceasta categorie fac parte urmatoarele tipuri de venituri:

- venituri din vânzarea produselor finite ( contul 701 );

- venituri din vânzarea semifabricatelor ( contul 702 );

- venituri din vânzarea produselor reziduale ( contul 703 );

- venituri din lucrari executate si servicii prestate ( contul 704 );

- venituri din studii si cercetari ( contul 705 );

- venituri din chirii ( contul 706 );

- venituri din vânzarea marfurilor ( contul 707 );

- venituri din activitati diverse ( contul 708 );

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Veniturilor.doc