Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Referat
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 9228
Mărime: 57.89KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Graur Anatol Vasile
Lucrarea prezentata este teza de an,specialitatatea Finante si Banci si are ca scop urmarirea algoritmului de completare si prezentare a Bilantului Contabil.Incepe vu prima etapa de verificare a inregistrarii corecte a info in conturile sintetice, apoi urmeaza descrierea procesului de intocmire a Balantei de verificare si a Cartii Mare, finalizindu-se cu completarea tuturor posturilor di Bilant Contabil.

Cuprins

Introducere 3

Importanta temei 3

Actualitatea temei 4

Caracteristica întreprinderii 5

1. Caracteristica, structura si clasificarea Bilantului Contabil 6

1.1. Caracteristica Bilantului Contabil 6

1.2. Structura bilantului contabil 8

1.3. Clasificarea Bilantului contabil 9

2. Lucrari premergatoare pentru întocmirea Bilantului contabil 10

3. Modul de întocmire si prezentare a Bilantului contabil 11

4. Caracteristica si modul de întocmire a anexei si notei explicative la Bilantul contabil 19

5. Reformarea Bilantului contabil 30

Încheiere 1

Bibliografie 1

Anexe

Extras din document

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut peste o jumatate de mileniu, asigura o imagine fidela, clara si complexa a patrimoniului, a situatiei financiare cît si a rezultatului obtinut; iata de ce Bilantul contabil reprezinta documentul oficial utilizat la încheierea exercitiului financiar.

Terminologia „Bilantul contabil” este motivata de faptul ca modelul propriu bilantului caracterizeaza patrimoniul în totalitatea sa si asigura, integritatea si eficienta economca a folosirii resurselor a titularului de patrimoniu.

Bilantul contabil are rolul de a generaliza periodic datele contabilitatii curente si de a stabili pe aceasta cale o serie de indicatori economico-financiari sintetici, ceea ce îi confera caracterul de model contabil si informational, dar si de model de gestiune a valorilor materiale si banesti delimitate patrimonial. În plan informational, bilantul dezvaluie si pune în evidenta raporturile cauzale dintre bunurile materiale si bani, ca obiecte de drepturi si obligatii pe de o parte, drepturile si obligatiile titularului de patrimoniu în legatura cu aceste valori pe de alta parte, între alocarea acestor valori si finantarea lor, între utilizarea valorilor si reproductia lor. El furnizeaza informatii de reflectare si control asupra relatiilor de echilibru privind starea si miscarea patrimoniului.

Ca model de gestiune, bilantul serveste la primirea în miscare a mecanizmelor proprii a subiectului de drept orientate spre asigurarea în conditii de eficienta a reproductiei patrimoniului. Pe baza lui se fundamenteaza deciziile privind alocarea, finantarea, utilizarea si recuperarea fondurilor. Totodata prin bilant se organizeaza controlul asupra realizarii deciziilor, se asuma drepturi si obligatii, se stabilesc raspunderi si cointerese cu privire la gospodarirea si dezvoltarea patrimoniului. Deasemenea, bilantul este folosit ca instrument de cunoastere si respectare a normelor referitoare la conservarea, administrarea si dreptul de dispozitie asupra patrimoniului.

Sfera de cuprindere a bilantului se extinde în procesul de analiza, el dobîndind atributii economico-financiare cu caracter informational- documentar de control gestionar, de analiza si previziune.

Datele din bilant fundamenteaza procesul decizional, iar prin urmarirea miscarilor ce intervin în structura elementelor patrimoniale se efectueaza controlul derularii acestor procese, analizand rezultatele obtinute în raport de parametrii care au stat la baza adoptarii deciziilor.

Metodele si tehnicile specifice contabilitatii confera bilantului atributiile unui calcul temeinic bazat pe cunoasterea realitatii, o baza de referinta cu caracter social, general valabil.

Prin structura sa si prin modul de grupare a indicatorilor, Bilantul contabil ofera posibilitata aprecierii situatiei financiare a întreprinderii si trebuie sa raspunda necesitatilor de informare ale utilizatorilor, furnizînd, totodata, datele necesare elaborarii prognozelor. Modul de întocmire a bilantului, structura si caracterul sau informativ sunt strîns legate de principiile gestiunii patrimoniale.

Utilizarea Bilantului contabil ca instrument de analiza a activitaii economico-financiare la nivel micro si macroeconomic, îi confera acestuia caracteristicile unui model economic.Analiza bilantului anual stabileste gradul de independenta financiara în functie de structura finantarii, dependenta întreprinderii de creditorii cu pondere mare sau de bancile creditoare.

Astfel Bilantul contabil, ca procedeu al metodei contablitatii, asigura dubla prezentare a averii. El evidentiaza în expresie valorica, la un moment dat, echilibrul dintre bunurile economice si sursele lor de finantare. Principala particularitate a Bilantului contabil consta în egalitatea activelor si pasivelor, adica total general activ trebuie sa fie egal cu totalul general pasiv.

Preview document

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 1
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 2
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 3
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 4
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 5
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 6
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 7
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 8
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 9
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 10
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 11
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 12
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 13
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 14
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 15
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 16
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 17
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 18
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 19
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 20
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 21
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 22
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 23
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 24
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 25
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 26
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 27
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 28
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 29
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 30
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 31
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 32
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 33
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 34
Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Continutul si Modul de Intocmire a Bilantului Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor și Taxelor

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. NECESITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Analiza Economica pe Baza Bilantului - SC Confort SA Timisoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Relatia dintre Auditul Intern si Auditul Extern in Viziunea Standardelor Internationale de Audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Contabilitatea Fluxurilor de Imobilizari Corporale si Necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Contabilizarea Impozitului pe Profit și Imaginea Fidelă

INTRODUCERE Unul din cele mai motivante obiective care justifică existenţa unei întreprinderi este obţinerea de profit. În cadrul primei...

Analiza Performantelor Financiare in Baza Situatilor Financiare Anuale

1 .Importanța analizei financiare în procesul de management al întreprinderii Procesul de conducere este caracterizat ca un ansamblu de...

Reflectarea in Contabilitatea Bancara

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Ai nevoie de altceva?