Continutul si Modul de Intocmire a Bilantului Contabil

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Continutul si Modul de Intocmire a Bilantului Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 35 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Graur Anatol Vasile

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere 3
Importanta temei 3
Actualitatea temei 4
Caracteristica întreprinderii 5
1. Caracteristica, structura si clasificarea Bilantului Contabil 6
1.1. Caracteristica Bilantului Contabil 6
1.2. Structura bilantului contabil 8
1.3. Clasificarea Bilantului contabil 9
2. Lucrari premergatoare pentru întocmirea Bilantului contabil 10
3. Modul de întocmire si prezentare a Bilantului contabil 11
4. Caracteristica si modul de întocmire a anexei si notei explicative la Bilantul contabil 19
5. Reformarea Bilantului contabil 30
Încheiere 1
Bibliografie 1
Anexe

Extras din document

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut peste o jumatate de mileniu, asigura o imagine fidela, clara si complexa a patrimoniului, a situatiei financiare cît si a rezultatului obtinut; iata de ce Bilantul contabil reprezinta documentul oficial utilizat la încheierea exercitiului financiar.

Terminologia „Bilantul contabil” este motivata de faptul ca modelul propriu bilantului caracterizeaza patrimoniul în totalitatea sa si asigura, integritatea si eficienta economca a folosirii resurselor a titularului de patrimoniu.

Bilantul contabil are rolul de a generaliza periodic datele contabilitatii curente si de a stabili pe aceasta cale o serie de indicatori economico-financiari sintetici, ceea ce îi confera caracterul de model contabil si informational, dar si de model de gestiune a valorilor materiale si banesti delimitate patrimonial. În plan informational, bilantul dezvaluie si pune în evidenta raporturile cauzale dintre bunurile materiale si bani, ca obiecte de drepturi si obligatii pe de o parte, drepturile si obligatiile titularului de patrimoniu în legatura cu aceste valori pe de alta parte, între alocarea acestor valori si finantarea lor, între utilizarea valorilor si reproductia lor. El furnizeaza informatii de reflectare si control asupra relatiilor de echilibru privind starea si miscarea patrimoniului.

Ca model de gestiune, bilantul serveste la primirea în miscare a mecanizmelor proprii a subiectului de drept orientate spre asigurarea în conditii de eficienta a reproductiei patrimoniului. Pe baza lui se fundamenteaza deciziile privind alocarea, finantarea, utilizarea si recuperarea fondurilor. Totodata prin bilant se organizeaza controlul asupra realizarii deciziilor, se asuma drepturi si obligatii, se stabilesc raspunderi si cointerese cu privire la gospodarirea si dezvoltarea patrimoniului. Deasemenea, bilantul este folosit ca instrument de cunoastere si respectare a normelor referitoare la conservarea, administrarea si dreptul de dispozitie asupra patrimoniului.

Sfera de cuprindere a bilantului se extinde în procesul de analiza, el dobîndind atributii economico-financiare cu caracter informational- documentar de control gestionar, de analiza si previziune.

Datele din bilant fundamenteaza procesul decizional, iar prin urmarirea miscarilor ce intervin în structura elementelor patrimoniale se efectueaza controlul derularii acestor procese, analizand rezultatele obtinute în raport de parametrii care au stat la baza adoptarii deciziilor.

Metodele si tehnicile specifice contabilitatii confera bilantului atributiile unui calcul temeinic bazat pe cunoasterea realitatii, o baza de referinta cu caracter social, general valabil.

Prin structura sa si prin modul de grupare a indicatorilor, Bilantul contabil ofera posibilitata aprecierii situatiei financiare a întreprinderii si trebuie sa raspunda necesitatilor de informare ale utilizatorilor, furnizînd, totodata, datele necesare elaborarii prognozelor. Modul de întocmire a bilantului, structura si caracterul sau informativ sunt strîns legate de principiile gestiunii patrimoniale.

Utilizarea Bilantului contabil ca instrument de analiza a activitaii economico-financiare la nivel micro si macroeconomic, îi confera acestuia caracteristicile unui model economic.Analiza bilantului anual stabileste gradul de independenta financiara în functie de structura finantarii, dependenta întreprinderii de creditorii cu pondere mare sau de bancile creditoare.

Astfel Bilantul contabil, ca procedeu al metodei contablitatii, asigura dubla prezentare a averii. El evidentiaza în expresie valorica, la un moment dat, echilibrul dintre bunurile economice si sursele lor de finantare. Principala particularitate a Bilantului contabil consta în egalitatea activelor si pasivelor, adica total general activ trebuie sa fie egal cu totalul general pasiv.

Fisiere in arhiva (1):

  • Continutul si Modul de Intocmire a Bilantului Contabil.doc

Alte informatii

Lucrarea prezentata este teza de an,specialitatatea Finante si Banci si are ca scop urmarirea algoritmului de completare si prezentare a Bilantului Contabil.Incepe vu prima etapa de verificare a inregistrarii corecte a info in conturile sintetice, apoi urmeaza descrierea procesului de intocmire a Balantei de verificare si a Cartii Mare, finalizindu-se cu completarea tuturor posturilor di Bilant Contabil.