Continutul si Strucrura Cheltuielilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Continutul si Strucrura Cheltuielilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. PREZENTARE GENERALA
2. MOMENTELE PROCESULUI DE OCAZIONARE A CHELTUIELILOR
3. RECUNOASTEREA CHELTUIELILOR
4. ORGANIZAREA CONTABILITATII
CHELTUIELILOR
5. SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL AL CHELTUIELILOR

Extras din document

CONTINUTUL SI STRUCTURA CHELTUIELILOR

1. PREZENTARE GENERALA

Procesul de productie si desfacere a bunurilor materiale, de executare a lucrarilor si prestarea de servicii necesita utilizarea factorilor de productie, respectiv consumarea acestora. Consumul si platile, privind factorii de productie, efectuate de unitate poarta numele de cheltuieli ale întreprinderii.

Cheltuielile întreprinderii reprezinta sumele sau valorile platite sau de platit pentru: consumurile de bunuri materiale, plata lucrarilor executate si serviciile prestate de terti, remunerarea personalului angajat, plata unor obligatii legale sau contractuale, precum si alte plati sau cheltuieli. Pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar în cadrul cheltuielilor se mai cuprind amorizarile si provizioanele constituite, precum si valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute.

2. MOMENTELE PROCESULUI DE OCAZIONARE A CHELTUIELILOR

1.Angajarea – aceasta are loc în momentul în care se contacteaza obligatia generatoare de plati sau consumarea de resurse;

2.Consumul – acesta este specific utilizarii efective a resurselor în scopul satisfacerii unor nevoi cu caracter productiv sau neproductiv;

3.Platile – presupun achitarea unei sume de bani ca echivalent în cadrul relatiilor comerciale (relatiile cu furnizorii, cu creditorii diversi) sau transferul sau fara echivalent, în cadrul relatiilor financiare (plata impozitelor si taxelor catre bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale).

Cheltuielile reflectate în contabilitatea financiara pot fi grupate în functie de momentul angajarii lor astfel:

a)cheltuieli constatate în momentul platii lor care se înregistreaza în corespondenta cu trezoreria

b)cheltueli angajate cu plata ulterioara, motiv pentru care se înregistreaza în corespondenta cu conturile de terti

c)cheltuieli contabile calculate pentru a estima deprecierile definitive sau latente fara a angaja o plata, reprezentate de amortizari si provizioane.

3. RECUNOASTEREA CHELTUIELILOR

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit si pierdere atunci când a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuarii unui activ sau cresterii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata în mod credibil. De fapt aceasta înseamna ca recunoasterea cheltuielii are loc simultan cu recunoasterea cresterii datoriilor sau a reducerii activelor.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit si pierdere pe baza asocierii directe între costurile implicate si obtinerea elementelor specifice de venit. Acest proces cunoscut si sub denumirea de conectare a costurilor la venituri implica recunoasterea simultana sau combinata a veniturilor si cheltuielilor care rezulta direct si concomitent din aceleasi tranzactii sau din alte evenimente. De exemplu: diversele componente ale cheltuielilor care contribuie la determinarea costului bunurilor vândute sau recunoscute în acelasi timp cu venitul din vânzarea bunurilor.

De asemenea cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit si pierdere pe baza unei proceduri de alocare sistematica si rationala, atunci când se asteapta sa se obtina beneficii economice în decursul mai multor perioade contabile si când asocierea acestora cu veniturile poate fi determinata doar în mod vag sau indirect. Aceasta modalitate este deseori intâlnita în procesul recunoasterii cheltuielilor asociate cu utilizarea unor active cum ar fi: terenurile si mijloacele fixe, fondul comercial, licentele si marcile de comert. În astfel de cazuri cheltuiala este prezentata ca amortizare.

O alta modalitate de recunoastere a unei cheltuieli în contul de profit si pierdere este aceea când un cost nu genereaza beneficii economice viitoare sau atunci când si în masura în care bneficiile economice viitoare nu corespund sau înceteaza sa corespunda conditiilor pentru recunoasterea în bilant sub forma de activ.

O cheltuiala este de asemenea recunoscuta în contul de profit si pierdere în acele situatii în care apare o datorie fara recunoasterea unui activ, cum ar fi cazul în care datoria apare ca urmare a acordarii de garantii pentru produsele vândute.

Fisiere in arhiva (1):

  • Continutul si Strucrura Cheltuielilor.doc