Control Financiar și Expertiză Contabilă

Referat
6/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 10152
Mărime: 56.40KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
a fost prezentat la facultatea de contabilitate si informatica de gestiune din Ploiesti si a obtinut nota 9

Extras din document

CONTROL FINANCIAR SI EXPERTIZA CONTABILA

Tema nr. 1. Definirea, clasificarea,sfera de actiune, obiectivele si functiile controlului financiar.

1.Definirea controlului financiar

Controlul financiar se defineste ca fiind actiunea de determinare a starii unor activitati econmice reprezentate in documente financiare si contabile , prin raportarea acestor reprezentari la prevederile legale prin care au fost definite.

Controlul financiar reprezinta mai mult decat o actiune de verificare si se exercita in scopul remedierii unor abateri de la anumite prevederi legale.

2. Clasificarea controlului financiar

Exista mai multe criterii de clasificare a controlului financiar, printre care mentionam :

a) dupa momentul efectuarii

b) sfera de actiune

c) structurile care le exercita

d) alte criterii

a) Dupa momentul efectuarii, controlul dinanciar îmbraca 3 forme :

1. control financiar preventiv

2. control financiar operativ-curent

3. control financiar ulterior

1. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV –prezinta unele trasaturi caracteristice:

-se exercita inainte de efectuarea operatiunii sau activitatii economice

-are drept scop identificarea si eliminarea operatiunilor care ar putea perturba activitatea unitatii economice

-contribuie la realizarea unui management eficient al activitatii desfasurat de unitate

-se organizeaza in cadrul compartimentului financiar contabil al unitatii economice

Functie de personalul desemnat sa-l efectueze, distingem :

ÄControl financiar preventiv exercitat de structuri proprii de control ale unitatii

ÄControl financiar preventiv exercitat de structuri specializate de control apartinand statului

Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este de a opri inainte de efectuare toate documentele privind operatiuni care nu sunt legale ,reale , oportune, economicoase si eficiente , in faza de angajare si de plata respectiv incasare dupa caz ;

uLa nivelul societatii comerciale-pot fi supuse controlului financiar preventiv urmatoarele operatiuni :

-incheierea contractelor sau comenzilor interne de aprovizionare sau celor ce au ca obiect executarea de lucrari sau prestari de servicii

-efectuarea de plati in lei si/sau valuta pentru produsele aprovizionate , lucrarile executate sau serviciile prestate

-efectuarea de plati privind salariile si alte drepturi de personal

-trecerea pe seama cheltuielilor a pierderilor sau daunelor aduse gestiunii unitatii care nu au fost produse cu vinovatie.

uLa nivelul institutiilor publice, ministere si alte institutii centrale, asimilate acestora conduse de catre de ordonatori de credite, principalele operatiuni pentru care se stabilesc obiective de control financiar preventiv sunt:

ü Deschiderea, repartizarea si modificarea creditelor bugetare;

ü Ordonantarea cheltuielilor;

ü Angajamentele din care rezulta direct sau indirect obligatii de plata catre terti;

ü Concesionarea, închirierea, transferul, vanzarea si schimbul bunurilor ce formeaza patrimoniul institutiilor publice;

ü Alte operatiuni stabilite de ordonatorul de credite ca si conducator de institutie publica.

Controlul financiar preventiv se efectueaza de catre conducatorul compartimentului financiar contabil si/sau de catre o persoana împuternicita printr-o decizie a conducatorului entitatii economice.

Preview document

Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 1
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 2
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 3
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 4
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 5
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 6
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 7
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 8
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 9
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 10
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 11
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 12
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 13
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 14
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 15
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 16
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 17
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 18
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 19
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 20
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 21
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 22
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 23
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 24
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 25
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 26
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 27
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 28
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 29
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 30
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 31
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 32
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 33
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 34
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 35
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 36
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 37
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 38
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 39
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 40
Control Financiar și Expertiză Contabilă - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Control Financiar si Expertiza Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico  productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Raport de expertiză contabilă

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA Cap . I . INTRODUCERE 1. Subsemnata Panaitescu Delia , expert contabil din Bucuresti , Str. Matei Corvin, Nr....

Diagnosticul Financiar-Contabil

Diagnosticul financiar - contabil Prin diagnosticarea unei firme se urmareste cunoasterea tuturor laturilor activitatii acesteia, respectiv...

Raport de Expertiză Contabilă Judiciară

Subsemnatul DP, expert contabil, domiciliat în localitatea Arad, str....., judeţul Arad, posesor al carnetului de expert contabil nr.55/ 1992,...

Audit Intern privind Sistemul de Control Intern

Al treilea caz analizat priveste o misiune de audit public intern al carui domeniu auditabil este “Sistemul de control intern”.Obiectivul de audit...

Raport expertiză contabilă

Expertiza contabila este o forma de cercetare efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente evidenta...

Expertiză Contabilă

EXPERTIZA CONTABILA 1. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII CONTABILILOR AUTORIZATI SI EXPERTILOR CONTABILI Contabilul autorizat este persoana...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiză Contabilă

Introducere Expertiza este „un mijloc de probă, de constatare, confirmare, evaluare, lămurire sau dovedire, pe baza cercetării ştiinţifice de...

Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă

Introducere: Controlul financiar este definit ca fiind actiunea de determinare a starii unor activitati economice reprezentate in documente...

Aplicații CECCAR III rezolvate

Analiză economico-financiară 1/S.G. Analizaţi nivelul fondului de rulment, al necesarului de fond de rulment şi al trezoreriei pentru o...

Organizarea Controlului

In epoca moderna o insemnatate deosebita o dobandeste controlul prin exercitarea facuta in virtutea dreptului inalienabil al societatii de a-si...

Raport expertiză contabilă

Expertiza contabila este o forma de cercetare efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente evidenta...

Control Financiar

1.1. Conceptul de control – funcţie esenţială a managementului Funcţia de control are foarte mare importanţă între funcţiile managementului în...

Ai nevoie de altceva?