Controlul Amortizarii

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Controlul Amortizarii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Szabo Alexandru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

În mod concret, controlul examineaza daca se respecta prevederile legale referitoare la:

- sfera legala privind mijloacele fixe amortizabile;

- valoarea de intrare a mijloacelor fixe;

- determinarea regimului de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil;

- calcularea amortizarii;

- deducerile de amortizare.

A) Controlul respectarii prevederilor legale privind mijloacele fixe amortizabile

Controlul examineaza daca:

1. este un mijloc fix amortizabil orice imobilizare corporala care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

- este detinut si utilizat în productia, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriat tertilor sau în scopuri administrative;

- are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilita prin hotarâre a Guvernului;

- are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

2. la determinarea amortizarii pentru imobilizarile corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formeaza un singur corp, lot sau set, se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set;

3. amortizarea se determina pentru fiecare componenta în parte, în cazul componentelor care intra în structura unui activ corporal, a caror durata normala de utilizare difera de cea a activului rezultat;

4. sunt considerate mijloace fixe amortizabile:

a) mijloace fixe puse în functiune partial, pentru care nu s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizare corporala. Se are în vedere daca acestea se cuprind în grupele în care urmeaza a se înregistra, la valoarea rezultata prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

b) investitiile efectuate:

o la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locatie de gestiune sau alte asemenea;

o pentru descoperta în vederea valorificarii de substante minerale utile, precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei în subteran si la suprafata;

o la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;

o din surse proprii, concretizate în bunuri noi, de natura celor apartinand domeniului public, precum si în dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate în proprietatea publica;

c) amenajari de terenuri

5. se respecta prevederile Codului fiscal potrivit carora nu reprezinta active amortizabile: terenurile, inclusiv cele împadurite; tablourile si operele de arta; lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii; bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare; orice mijloc fix care nu îsi pierde valoarea în timp datorita folosirii potrivit normelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Amortizarii.doc

Alte informatii

Referatul a afost prezentat in cadrul Facultatii De Vest Vasile Goldis Referatul se refera la :controlul respectarii prevederilor legale privind mijloacele fixe amortizabile,controlul valorii de intrare a mijloacelor fixe, ontrolul determinarii regimului de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil