Controlul Declararii Taxei pe Valoarea Adugata

Imagine preview
(7/10)

Acest referat descrie Controlul Declararii Taxei pe Valoarea Adugata.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Szabo Alexandru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Controlul taxei pe valoarea adaugata are ca obiective modul de întocmire, continutul si depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata, decontului special de taxa pe valoarea adaugata si a decontului cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare.

1.Suportul de informatii pentru întocmirea si continutul deconturilor de taxa pe valoarea adaugata

Întocmirea si controlul deconturilor de taxa pe valoarea adaugata au ca suport informatiile cuprinse în formularele financiar-contabile comune pe economie, ca documente fiscale obligatorii pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata.

În categoria documentelor fiscale obligatorii pentru platitorii de taxa pe valoarea adaugata se include:

- factura fiscala de executare silita;

- jurnalul pentru vânzari;

- jurnalul pentru cumparari;

- borderoul de vânzare (încasare);

- borderoul cuprinzând livrari de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care nu se emite factura fiscala.

2.Controlul decontului de taxa pe valoarea adaugata

Pentru declararea taxei pe valoarea adaugata, persoanele înregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata au obligatia sa întocmeasca si sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare perioada fiscala, pâna la data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale inclusiv, decontul de taxa pe valoarea adaugata.

Controlul are ca obiective:

- respectarea caracteristicilor de tiparire, modului de difuzare, utilizare si pastrare a formularului „Decont de taxa pe valoarea adaugata”;

- corecta determinare a indicatorilor privind taxarea pe valoarea adaugata colectata si deductibila;

- depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata.

A.Referitor la respectarea caracteristicilor de tiparire, modului de difuzare, utilizare si pastrare a formularului „Decont de taxa pe valoarea adaugata”, ca document folosit de platitorii de taxa pe valoarea adaugata, se controleaza daca:

- se completeaza si editeaza prin utilizarea echipamentului informatic cu ajutorul programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de catre unitatile fiscale teritoriale sau descarcat de pe site-ul web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa : www.mfinante.ro;

- se transmite organului competent pe discheta de 1,44 MB compatibila MS-DOS;

- se respecta normele privind circulatia formularului, si anume în format electronic la organul fiscal în a carui raza teritoriala platitorul de taxa pe valoarea adaugata îsi are domiciliul fiscal, iar în format hârtie, în 2 exemplare listate, semnate si stampilate, din care un exemplar la platitorul de taxa pe valoarea adaugata si un exemplar la organul fiscal;

- se arhiveaza: formatul electronic, în arhiva de documente electronice, iar în format hârtie, la dosarul fiscal al platitorului de taxa pe valoarea adaugata.

B.Controlul completarii „Decontului de taxa pe valoarea adaugata” are ca obiectiv corectitudinea datelor privind identificarea platitorului si a indicatorilor cu referire la taxa pe valoarea adaugata colectata si deductibila.

B1.În legatura cu identificarea platitorului se controleaza daca decontul cuprinde:

a) în caseta „Denumirea platitorului” – datele de identificare înscrise pe certidicatul de înregistrare fiscala a reprezentarii, în cazul persoanelor impozabile stabilite în strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal;

b) în caseta „cod de identificare fiscala”:

- codul de înregistrare fiscala, în cazul contribuabililor persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiilor sau altor entitati fara personalitate juridica;

- codul unic de înregistrare, în cazul comerciantilor inclusiv sucursalelor comerciantilor care au sediul principal al comertului în strainatate;

- codul fiscal atribuit sediului permanent, pentru persoanele stabilite în strainatate care au în România un sediu permanent;

- codul fiscal atribuit ca reprezentant fiscal, pentru reprezentantul fiscal desemnat de o persoana impozabila stabilita în strainatate, cod care este diferit de codul fiscal atribuit pentru activitatea proprie a persoanei impozabile;

- înscrierea cifrelor în caseta se face cu aliniere la dreapta, cu rezervarea primei casute pentru atributul „R”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Declararii Taxei pe Valoarea Adugata.doc

Alte informatii

Referatul a fost prezentat la Facultatea De Vest Vasile Goldis Se refera la: suportul de informatii pentru întocmirea si continutul deconturilor de taxa pe valoarea adaugata,controlul decontului de taxa pe valoarea adaugata, controlul solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare,