Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ionut L.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL 1: INVENTARIEREA – NOTIUNI GENERALE 3
1.1 MOMENTELE INVENTARIERII 3
1.2 ETAPELE INVENTARIERII 4
1.2.1 STABILIREA PERIOADELOR, ORGANIZAREA SI NUMIREA PERSOANELOR IMPUTERNICITE SA EFECTUEZE INVENTARIEREA 4
1.2.2 PREGATIREA CONDITIILOR NECESARE INVENTARIERII 5
1.2.3 EFECTUAREA FAPTICA A INVENTARIERII 6
1.2.4 DETERMINAREA REZULTATELOR INVENTARIERII SI VALORIFICAREA ACESTORA 7
1.3 DOCUMENTE UTILIZATE PENTRU EFECTUAREA INVENTARIERII 8
CAPITOLUL 2: PREZENTAREA SOCIETATII IASITEX SA 9
CAPITOLUL 3:CONTROLUL INTERN PRIN INVENTARIERE LA SC IASITEC SA 11
CAPITOLUL 4: CONCLUZII CU PRIVIRE LA CONTROLUL INTERN PRIN INVENTARIERE LA SC IASITEC SA 14
ANEXA 1 – DECIZIA DE INVENTARIERE
ANEXA 2 – PROCES VERBAL DE SIGILARE
ANEXA 3 – DECLARATIE DE INVENTAR
ANEXA 4 – LISTA CU PRODUSELE MINUS LA INVENTAR
ANEXA 5 – PROCES VERBAL DE CONSTATARE DIFERENTE
ANEXA 6 – NOTA EXPLICATIVA
ANEXA 7 - PROCES VERBAL DE EFECTUARE CONTROL
ANEXA 8 – DECIZIE DE IMPUTARE
ANEXA 9 – DOVADA DE COMUNICARE
ANEXA 10 – ANGAJAMENT DE PLATA
BIBLIOGRAFIE 28

Extras din document

CAPITOLUL 1: INVENTARIEREA – NOTIUNI GENERALE

Inventarierea este un ansamblu de operatiuni prin care se constata existenta elementelor de activ si de pasiv, cantitativ si valoric sau numai valoric in patrimoniul unitatii la care se efectueaza. Scopul principal al inventarierii este stabilirea situatiei reale a patrimoniului.

Inventarierea cuprinde:

• Toate elementele patrimoniale;

• Bunurile si valorile detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice.

1.1 MOMENTELE INVENTARIERII

Unitatile patrimoniale au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului in urmatoarele situatii:

a. La inceputul activitatii, cand are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social;

b. Cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, cu ocazia incheierii exercitiului financiar. Bunurile materiale pot fi inventariate si inaintea datei de 31 decembrie, cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii in bilntul contabil intocmit pe anul respectiv. In situatia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, in registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada dintre data inventarierii si 31 decembrie;

c. In cazul fuzionarii, divizarii, sau incetarii activitatii;

d. In cazul modificarii preturilor;

e. La cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;

f. Ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite cert, decat prin inventariere;

g. Ori de cate ori intervine o primire-predare de gestiune;

h. Cu prilejul reorganizarii gestiunii;

i. Ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora sau alte cazuri prevazute de lege.

In functie de natura si complexitatea activitatilor, unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure:

• Stabilirea perioadelor, organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea;

• Pregatirea conditiilor necesare inventarierii;

• Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar;

• Efectuarea faptica a inventarierii;

• Determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora.

1.2 ETAPELE FOLOSITE PENTRU INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

• Stabilirea perioadelor, organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea;

• Pregatirea conditiilor necesare inventarierii;

• Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar;

• Efectuarea faptica a inventarierii;

• Determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora.

1.2.1 Stabilirea perioadelor, organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea

Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului. Acestia numesc prin decizie scrisa conditiile de inventariere formate din cel putin doua persoane cu pregatire corespunzatoare tehnica si economica, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii patrimoniului, inclusiv evaluarea elementelor patrimoniale. In decizia de numire se mentioneaza: componenta comisiei, responsabilul comisiei, modul de efectuare a inventarierii, gestiunile supuse inventarierii, data de incepere si terminare a operatiunilor. Comisiile de inventariere sunt coordonate de o comisie centrala, care are ca sarcina sa organizeze, instruiasca, supravegheze si controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ROMANO – AMERICANA FACULTATEA DE RELATII COMERCIALE SI FINANCIAR – BANCARE INTERNE SI INTERNATIONALE