Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA

Referat
7.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 4163
Mărime: 36.34KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionut L.
UNIVERSITATEA ROMANO – AMERICANA FACULTATEA DE RELATII COMERCIALE SI FINANCIAR – BANCARE INTERNE SI INTERNATIONALE

Cuprins

CAPITOLUL 1: INVENTARIEREA – NOTIUNI GENERALE 3

1.1 MOMENTELE INVENTARIERII 3

1.2 ETAPELE INVENTARIERII 4

1.2.1 STABILIREA PERIOADELOR, ORGANIZAREA SI NUMIREA PERSOANELOR IMPUTERNICITE SA EFECTUEZE INVENTARIEREA 4

1.2.2 PREGATIREA CONDITIILOR NECESARE INVENTARIERII 5

1.2.3 EFECTUAREA FAPTICA A INVENTARIERII 6

1.2.4 DETERMINAREA REZULTATELOR INVENTARIERII SI VALORIFICAREA ACESTORA 7

1.3 DOCUMENTE UTILIZATE PENTRU EFECTUAREA INVENTARIERII 8

CAPITOLUL 2: PREZENTAREA SOCIETATII IASITEX SA 9

CAPITOLUL 3:CONTROLUL INTERN PRIN INVENTARIERE LA SC IASITEC SA 11

CAPITOLUL 4: CONCLUZII CU PRIVIRE LA CONTROLUL INTERN PRIN INVENTARIERE LA SC IASITEC SA 14

ANEXA 1 – DECIZIA DE INVENTARIERE

ANEXA 2 – PROCES VERBAL DE SIGILARE

ANEXA 3 – DECLARATIE DE INVENTAR

ANEXA 4 – LISTA CU PRODUSELE MINUS LA INVENTAR

ANEXA 5 – PROCES VERBAL DE CONSTATARE DIFERENTE

ANEXA 6 – NOTA EXPLICATIVA

ANEXA 7 - PROCES VERBAL DE EFECTUARE CONTROL

ANEXA 8 – DECIZIE DE IMPUTARE

ANEXA 9 – DOVADA DE COMUNICARE

ANEXA 10 – ANGAJAMENT DE PLATA

BIBLIOGRAFIE 28

Extras din document

CAPITOLUL 1: INVENTARIEREA – NOTIUNI GENERALE

Inventarierea este un ansamblu de operatiuni prin care se constata existenta elementelor de activ si de pasiv, cantitativ si valoric sau numai valoric in patrimoniul unitatii la care se efectueaza. Scopul principal al inventarierii este stabilirea situatiei reale a patrimoniului.

Inventarierea cuprinde:

• Toate elementele patrimoniale;

• Bunurile si valorile detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice.

1.1 MOMENTELE INVENTARIERII

Unitatile patrimoniale au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului in urmatoarele situatii:

a. La inceputul activitatii, cand are ca scop principal stabilirea si evaluarea elementelor patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social;

b. Cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, cu ocazia incheierii exercitiului financiar. Bunurile materiale pot fi inventariate si inaintea datei de 31 decembrie, cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii in bilntul contabil intocmit pe anul respectiv. In situatia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, in registrul-inventar se cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si inscrise in listele de inventariere actualizate cu intrarile si iesirile de bunuri din perioada dintre data inventarierii si 31 decembrie;

c. In cazul fuzionarii, divizarii, sau incetarii activitatii;

d. In cazul modificarii preturilor;

e. La cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;

f. Ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune care nu pot fi stabilite cert, decat prin inventariere;

g. Ori de cate ori intervine o primire-predare de gestiune;

h. Cu prilejul reorganizarii gestiunii;

i. Ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora sau alte cazuri prevazute de lege.

In functie de natura si complexitatea activitatilor, unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure:

• Stabilirea perioadelor, organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea;

• Pregatirea conditiilor necesare inventarierii;

• Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar;

• Efectuarea faptica a inventarierii;

• Determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora.

1.2 ETAPELE FOLOSITE PENTRU INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

• Stabilirea perioadelor, organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea;

• Pregatirea conditiilor necesare inventarierii;

• Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar;

• Efectuarea faptica a inventarierii;

• Determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora.

1.2.1 Stabilirea perioadelor, organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea

Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului. Acestia numesc prin decizie scrisa conditiile de inventariere formate din cel putin doua persoane cu pregatire corespunzatoare tehnica si economica, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii patrimoniului, inclusiv evaluarea elementelor patrimoniale. In decizia de numire se mentioneaza: componenta comisiei, responsabilul comisiei, modul de efectuare a inventarierii, gestiunile supuse inventarierii, data de incepere si terminare a operatiunilor. Comisiile de inventariere sunt coordonate de o comisie centrala, care are ca sarcina sa organizeze, instruiasca, supravegheze si controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.

Preview document

Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 1
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 2
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 3
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 4
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 5
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 6
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 7
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 8
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 9
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 10
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 11
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 12
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 13
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 14
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 15
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 16
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 17
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 18
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 19
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 20
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 21
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 22
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 23
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 24
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 25
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 26
Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar prin Inventariere - SC Iasitex SA.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

IAS 8 - politici contabile, modificări în estimările contabile și erori

1. INTRODUCERE Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a stabili criteriile de selectie si modificare a politicilor contabile, impreuna cu...

Audit Statutar

Auditul financiar – verificarea si certificarea bilantului contabil CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII 1.1 SCURT ISTORIC AL SOCIETATII S.C....

Saga Software

SAGA C. este o soluţie care permite informatizarea activităţii contabile pentru firme mici şi mijlocii, cabinete de contabilitate sau contabili...

Standardul internațional de contabilitate IAS 38 imobilizări necorporale

Tratamente contabile privind imobilizările necorporale, conform IAS 38 „Imobilizări necorporale” Alături de imobilizările corporale, o categorie...

Controlul Faptic prin Inventariere la SC PaulaCosmetics SA

ABSTRACT Lucrarea abordează noţiunea de control financiar faptic ca fiind una dintre cele mai utilizate forme de control financiar pentru...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Bazele contabilității

6.1. Delimitari si evaluarea stocurilor Delimitari Principalele tipuri de stocuri detinute de o întreprindere sunt destinate utilizarii în...

Ai nevoie de altceva?