Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

Referat
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 21321
Mărime: 190.27KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: RADU FLOREA
ESTE O LUCRARE DE LICENTA DIN 2007 PREYENTATA IN CADRUL UNIVERSITATII GEORGE BACOVIA DIN BACAU,SPECIALIYAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

CAPITOLUL 1

CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCUROLOR ÎN CADRUL

S.C PETROM S.A 7

1.1 Istoricul şi activitatea S.C PETROM S.A 7

1.1.1 Istoric PETROM 7

1.1.2 Elemente de evaluare generală a activităţii

S.C PETROM S.A 9

1.1.3 Analiza situaţiei financiare a S.C PETROM S.A 14

CAPITOLUL 2

GESTIUNEA STOCURILOR 19

2.1 Reguli generale privind stocurile 19

2.2 Organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune 23

2.2.1 Determinarea costului de producţie sau de prelucrare

a stocurilor 25

2.2.2 Determinarea costului de producţie sau de prelucrare a

stocurilor în cadrul S.C PETROM S.A 27

- studiu de caz –

CAPITOLUL 3

CONTABILITATEA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS

DE EXECUŢIE 41

3.1 Evaluarea curentă a stocurilor şi producţiei în curs

de execuţie 41

3.2 Evidenţa stocurilor 43

3.2.1 Metoda inventarului permanent 43

3.2.2 Metoda inventarului intermitent 44

3.3 Contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile şi a

materialelor de natura obiectelor de inventar 47

3.4 Contabilitatea produselor şi a producţiei în curs de execuţie 49

3.5 Contabilitatea stocurilor aflate la terţi 50

3.6 Contabilitatea animalelor şi păsărilor 51

3.7 Contabilitatea mărfurilor 51

3.8 Contabilitatea ambalajelor 53

3.9 Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor şi a

producţiei în curs de execuţie 54

3.10 Reflectarea în contabilitatea financiară a S.C PETROM S.A

a operaţiunilor rezultate în urma activităţii de producţie şi

comercializare a produselor obţinute 56

CAPITOLUL 4

AUDITUL STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS

DE EXECUŢIE 59

4.1 Misiunea de audit – noţiuni generale 59

4.2 Controlul de gestiune – noţiuni generale 61

4.3 Controlul de gestiune şi contabilitatea financiară 64

4.4 Auditul intern şi controlul de gestiune:

Asemănări, diferenţe, complementarităţi. 65

4.5 Auditul stocurilor şi producţiei în curs de execuţie. 67

CONCLUZII ŞI SUGESTII. 71

ANEXE. 75

BIBLIOGRAFIE 89

Extras din document

CAPITOLUL 1

CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL

S.C PETROM S.A.

1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A

- Denumirea societăţii: S.C. PETROM S.A.

- Forma juridică: persoană juridică română, înfiinţată ca societate comercială pe acţiuni

- Durata societăţii: nelimitată

- Sediul social : Bucureşti sector 1, str. Calea Dorobanţi, nr. 239

- Codul fiscal: 1590082

- Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: J/40/8302/1997

- Cod grupă CAEN: 11100

- Obiect de activitate: exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze naturale; tansportul petrolului şi al produselor petroliere; comercializarea produselor prin reţele proprii de distribuţie; importul şi exportul de ţiţei, produse petroliere, utilaje, echipamente şi tehnologii specifice; executarea de lucrări în străinătate.

- Capital social:5.664.410.108.334 RON ( 56.644.108.335 acţiuni;0,1 lei/acţiune)

1.1.1 ISTORIC PETROM

1856: se înregistrează la Ploieşti prima producţie de petrol lampant,utilizat la iluminatul stradal în Bucureşti.

1857: România a fost înregistrată ca prima ţară cu o producţie ţiţei de 257 tone.

1882: se înfiinţează Biroul Geologic.

1896: se înfiinţează Compania Steaua Română.

1898: Steaua Romănă termină construcţia rafinăriei şi atelierelor centrale.

1903: se înfiinţează Compania româno-americană Standard Oil.

1907: Compania româno-americană a săpat la Moreni prima sondă în sistem Rotary.

1910: se înfiinţează Compania Astra Română.

1917: Câmpurile petroliere sunt preluate de Compania germană Erdol Betriebs Gemeinschaft.

1942: producerea petrolului este condusă după „Legea petrolului”.

1945: se înfiinţează Compania SOVROMPETROL.

1948: se înfiinţează Compania Petroliferă Muntenia.

1975: prima platformă de foraj marin este poziţionată pe locaţie.

1991: se înfiinţează Regia Autonomă a Petrolului PETROM S.A.

1995: se promulgă noua Lege a Petrolului.

1997: se înfiinţează Societatea Naţională a Petrolului PETROM S.A.

1999: a fost achiziţionat Combinatul Doljchim Craiova, acesta devenind sucursală Petrom.

2000: acţiunile SNP Petrom sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.

2002: desemnarea consultantului pentru privatizare – consorţiul format din Credit Suisse First Boston şi ING Barings Limited.

2003: iniţierea şi finalizarea primei etape de privatizare odată cu aprobarea strategiei de privatizare a SNP Petrom prin H.G nr. 942/14.08.2003.

2004: OMV Austria achiziţionează 51 % din capitalul social.

2005: structura Petrom a fost reorganizată pe şase divizii dintre care trei operaţionale.

2006: achiziţia unui pachet de 99,9 % din OMV România, OMV Bulgaria , OMV Serbia, a 30 de benzinării MOL şi a 95 % din Aviation Petroleum.

1.1.2 ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ A ACTIVITĂŢII

S.C PETROM S.A.

ACŢIONARIATUL

În 22 noiembrie 2005, Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a aprobat majorarea

capitalului social, acordând acţionarilor existenţi dreptul de a subscrie noi acţiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei, pentru a-şi păstra deţinerea în companie. Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC) a primit 266.977.088 aţliuni, reprezentând valoarea terenurilor pentru care compania a obţinut titlurile de proprietate în perioada 16 decembrie 2004-10 octombrie 2005. În timpul perioadei de subscriere (9 ianuarie -9 februarie 2006), OMV a subscris 334.209.314 acţiuni, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a subscris 13.275.740 acţiuni şi 3.924 de acţionari, persoane fizice şi juridice, au subscris 29.140.115 acţiuni.

ACŢIUNI ŞI OBLIGAŢIUNI

În 27 februarie 2006, la cererea societăţlii Fondul Proprietatea SA, au fost transferate

5.600.050.608 acţiuni Petrom din contul Ministerului Economiei şi Comerţlului în contul Fondului Proprietatea.

Fondul Proprietatea este un fond creat de Statul Român pentru a despăgubi persoanele expropriate abuziv în urma naţionalizărilor din perioada regimului comunist. Fondul va administra un portofoliu de acţiuni cu deţneri în diferite companii româneşti.

În urma transferului de acţiuni şi a majorării capitalului social, Ministerul Economiei

şi Comerţului deţine 17.481.773.996 acţiuni reprezentând 30,87% din capitalul social iar Fondul Proprietatea deţine 5.600.050.608 acţiuni, reprezentând 9,89% din capitalul social.

La sfârşitul anului 2006, acţionarul semnificativ al Petrom este OMV, care deţine 51,01% din capitalul social, urmat de Ministerul Economiei şi Comerţului cu 30,87% din capitalul social. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) este acţionar minoritar (2,02%). 6,21% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti, fiind deţinut de aproximativ 500.000 de investitori instituţionali şi privaţi, atât din România cât şi din străinătate.

Începând cu 26 februarie 2006, MEC a fost înlocuit de către AVAS în calitatea sa de reprezentant al statului român, acţionar al Petrom.

ACŢIUNI

În anul 2006 indicele BET, care include cele mai lichide zece acţiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 22%, în timp ce indicele BET C (BET Composite),care include acţiunile tuturor companiilor listate la BVB, cu excepţia Societăţilor de Investiţii Financiare, a crescut cu 28,5%.

În 15 martie 2005, la Bursa de Valori din Viena a fost lansat indicele ROTX. Valoarea indicelui reflectă în timp real evoluţia celor mai lichide şapte acţiuni tranzacţionate la BVB. În 2006, indicele ROTX s-a apreciat cu aproximativ 25%.

Preview document

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 1
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 2
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 3
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 4
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 5
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 6
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 7
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 8
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 9
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 10
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 11
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 12
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 13
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 14
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 15
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 16
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 17
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 18
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 19
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 20
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 21
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 22
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 23
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 24
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 25
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 26
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 27
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 28
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 29
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 30
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 31
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 32
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 33
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 34
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 35
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 36
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 37
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 38
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 39
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 40
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 41
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 42
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 43
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 44
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 45
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 46
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 47
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 48
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 49
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 50
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 51
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 52
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 53
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 54
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 55
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 56
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 57
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 58
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 59
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 60
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 61
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 62
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 63
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 64
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 65
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 66
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 67
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 68
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 69
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 70
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 71
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 72
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 73
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 74
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 75
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 76
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 77
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 78
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 79
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 80
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 81
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 82
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 83
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 84
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 85
Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Controlul si Gestiunea Stocurilor in Activitatea de Comert.doc

Alții au mai descărcat și

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Proiectarea unui Flux Informational privind Contabilitatea Stocurilor de Produse si Marfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Atestat Profesional - Faina ca Materia Prima

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Contabilitatea Constructiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Contabilitatea Operatiunilor de Import

Capitolul I: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. BIOEEL S.R.L. TÂRGU-MUREŞ 1.1. Informaţii generale Denumirea firmei : S.CA. BIOEEL S.R.L Cod Unic de...

Ai nevoie de altceva?