Contul de Profit și Pierdere

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4383
Mărime: 21.25KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Descrierea contului 121

Extras din document

Previziunea contului de profit si pierderi

(Analiza economico-financiara)

Într-o economie competitiva, principalul obiectiv de natura strategica al unui agent economic îl constituie realizarea unor randamente superioare ale capitalului investit de actionari. Având în vedere ca profitul constituie baza alocarii de dividende pentru actionarii firmei, aceasta trebuie sa desfasoare activitati generatoare de profit prin satisfacerea necesitatilor unei anumite grupe de cumparatori.

Profitul reprezinta un indicator fundamental utilizat in analiza economico - financiara a firmei, influentând în mod indirect cursul pe piata al actiunilor respectivului agent economic. Analiza activitatii unei entitati economice prin prisma profitului si rentabilitatii poate parea insuficienta,deoarece la prima vedere nu ia în considerare realizarile întreprinderii care nu sunt exprimate monetar (productivitatea fizica, calificarea personalului, climatul social, raporturile cu mediul concurential). În realitate abordarea sistemetica a întreprinderii permite întelegerea transformarii oricarei realizari favorabile (exprimata în termeni cantitativi sau calitativi) în rezultate monetare, si deci în rentabilitate.

Rezultatul economic poate fi definit prin prisma relatiei venit total - cost total, având în vedere ca orice activitate este simultan consumatoare de resurse si generatoare de rezultate. În aceasta conceptie rezultatul este evidentiat de diferenta între veniturile din livrarea (vânzarea) bunurilor mobile si a bunurilor imobile pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, servicii prestate si lucrari executate, inclusiv câstigurile din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora dintr-un exercitiu financiar.

Situatiile financiare care consolideaza si comunica informatia sunt bilantul si contul de profit si pierdere.

Bilantul constata rezultatul sub forma de profit sau pierdere în calitatea sa de variatie a bogatiei întreprinderii, determinata de activitatea sa în timpul unui exercitiu financiar.

Contul de profit si pierdere descrie si explica rezultatul prin prisma structurilor de cheltuielisi venituri care l-au determinat, implicit activitatile consumatoare si producatoare de rezultate.

Rezultatul evidentiat de bilant, calculat prin contabilitatea în partida simpla se întemeiaza pe ecuatia fundamentala a patrimoniului de forma: situatia neta a patrimoniului= activul patrimoniului - datorii. Rezultatul se determina, dupa cum urmeaza.

La începutul perioadei întreprinderea întocmeste un inventar al patrimoniului sau formalizat într-un bilant initial.

În timpul exercitiului financiar toate miscarile si fluxurile la nivelul elementelor patrimoniale sunt reflectate prin înregistrari directe sau generale fara a apela la structurile de cheltuieli si venituri proprii unui cont de rezultate.

Conturile folosite sunt divizate în conturi de terti sau persoane care înregistreaza datoriile si creantele întreprinderii si în conturi de fapte sau valori reale înregistreaza miscarile de bunuri materiale si lichiditati.

La sfârsitul perioadei întreprinderea, pentru cunoasterea rezultatului întocmeste un inventar dupa aceleasi reguli cu cel de la începutul perioadei, redactat printr-un bilant de închidere. Prin compararea situatiilor nete si tinând cont si de aportul actionarilor se obtine rezultatul perioadei.

Aceasta metodologie este valabila atunci cand bilantul se încheie înainte de repartizarea profitului, ea nuantându-se pentru situatia întocmirii acestuia dupa repartizarea profitului, dar îsi pastreaza esenta.

Contabilitatea simpla, existenta doar la nivel teoretic în cadrul agentilor economici productivi, ofera informatii doar despre efectele situatiei nete fara a cuantifica si cauzele. Ea este întâlnita numai în bilantul contabil ca situatie financiara. Aceasta limita este depasita prin utilizarea contabilitatii în partida dubla printre ale carei principii de baza este si cel al dublei determinari a rezultatului, adica rezultatul calculat în raport de variatia situatiei nete a patrimoniului si rezultatul determinat pe baza relatiei globale si structurale dintre venituri si cheltuielile corespondente lor de forma: rezultatul = venituri - cheltuieli

Preview document

Contul de Profit și Pierdere - Pagina 1
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 2
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 3
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 4
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 5
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 6
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 7
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 8
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 9
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 10
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 11
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 12
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 13
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 14
Contul de Profit și Pierdere - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Contul de Profit si Pierdere.doc

Alții au mai descărcat și

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Analiză economico financiară la SC Global Construct SRL Șelimbăr

INTRODUCERE Analiza economico-financiara este o necesitate stringenta, iar prin metodele si tehnicile utilizate duce la stabilirea unui diagnostic...

Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante

Rate de rentabilitate Rata de rentabilitate este un raport între o forma de exprimare a profitului si active sau capitaluri (proprii,...

Situația Patrimonială

2.2.Structura generala a bilantului contabil Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in- termediul caruia se...

Studiu comparativ privind contul de profit și pierdere din SUA și contul de profit și pierdere din România

1. Rezumat Obiectivul urmărit în lucrarea de față constă în realizarea unei analize a contului de profit și pierdere din România comparativ cu cel...

Contul de profit și pierdere

Contul de profit si pierdere Cu toate ca in bilant se reflecta si rezultatul exercitiului prin soldul contului 121Profit si pierdere,apare...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Bugetele întreprinderii

In conformitate cu semnificatia dictonului ,,a guverna inseamna a prevedea’’, conducerea moderna a intreprinderii are, ca prin atributie,...

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Contul de profit și pierdere - sursă de analiză a SC Petroproject SA

Introducere Obiectivul acestei lucrări este de a propune ca instrument, pentru satisfacerea nevoilor proprii de informare şi fundamentarea...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA

Introducere Criza economică actuală și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului de informare financiară și economică în luarea...

Contul de profit și pierdere - modele, analiză și interpretare

CAPITOLUL 1 MODELE ALE CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE Întocmirea contului de profit şi pierdere, ca şi a bilantului contabil, constituie, de...

Diagnosticul financiar pe bază contului de profit și pierdere

CAPITOLUL I : Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil 1.1. Definirea şi formele rezultatului contabil Poziţionarea conceptului de...

De la contul de profit și pierdere la rezultatul global

1. Informatia – element vital in afaceri Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fara ca ele sa fie...

IAS 1 - contul de profit și pierdere

INTRODUCERE Situaţiile financiare cu scop general trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţelor cât şi evoluţiei...

Ai nevoie de altceva?