Creante si Datorii

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Creante si Datorii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 41 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Pentru realizarea obiectivului lor de activitate, întreprinderea intră în relaţii cu diferite persoane fizice şi juritice, care în contabilitate se numesc terţi.

Exemple: furnizori, clienţi, salariaţi, asociaţi, bugetul statului, diverşi creditori şi debitori;

Aceste relaţii se reflectă în contabilitate sub forma datoriilor şi creanţelor, a căror durată nu depăşeşte, de regulă, un an.

a) DATORIILE- reprezintă surse externe de finanţare, puse la dispoziţia unităţii de către creditori. Creditorul este persoana care a avansat o valoare economică şi urmează să primească un echivalent valoric sau o contraprestaţie. Datoriile sunt reflectate în contabilitate din momentul creării angajamentelor până în momentul stingerii (plăţii) lor.

b) CREANŢELE- sunt drepturi cuvenite creditorilor de a pretinde de la debitori anumite sume de bani, bunuri sau servicii. Debitorul este persoana care a primit o valoare economică şi urmează să dea un echivalent valoric sau o contraprestaţie. Creanţele se reflectă în contabilitate în momentul creării dreptului faţă de terţi până în momentul stingerii (încasării) lor. 2.DOCUMENTELE PRIVIND EVIDENŢA DECONTĂRILOR CU TERŢII

Documentele primare care reflectă creanţele şi datoriile faţă de terţi diferă în funcţe de categoria în care se încadrează terţii (furnizori, salariaţi, etc.) şi de natura juridică a relaţiilor economice.

În tabelul următor sunt redate cele mai frecvente datorii, precum şi documentele în care acestea se reflectă:

Categoria de terţi Natura datoriilor Documente privind

Angajarea datoriilor Plata datoriilor

furnizori Datorii din operaţiuni de aprovizionare de bunuri, lucrări şi servicii; Factură ficală, aviz de însoţire a mărfii; Ordin de plată, cec, bilet de ordin, cambie,chitanţă;

clienţi Avansuri primite; Ordin de plată, cec, bilet de ordin, chitanţă, factură fiscală;

Personalul unităţii Salarii brute, indemnizaţii pentru concediu de odihnă, indemnizaţii sociale, premii, participarea la profit, diurne; Stat de salarii, listă de indemnizaţii, listă pentru plăţi parţiale, ordin de deplasare:

Asigurări si protecţie socială Contribuţia la asigurările sociale, contribuţia la asigurările sociale de sănătate, ajutorul de şomaj; Stat de salarii, listă de indemnizaţii, desfăşurătorul indemnizaţiilor sociale; Ordin de plată, chitanţă;

Bugetul statului Impozitul pe profit, impozitul pe salarii, TVA de plată, alte impozite si taxe; Jurnal de cumpărături, jurnal de vânzări, decont privind TVA, stat de salarii, situaţii de calcul; Ordin de plată, chitanţă;

Asociaţi si acţionari Restituirea aportului, dividende, alte sume datorate; Notă de contabilitate, situaţii de calcul; Dispoziţie de plată către casierie;

Fisiere in arhiva (1):

  • Creante si Datorii.doc