Curtea de Conturi Europeana

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Curtea de Conturi Europeana.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: prof. Oanta Florin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Misiunea Curtii de Conturi Europene

Misiunea Curtii de Conturi Europene este de a asigura auditul independent asupra modului de formare si de utilizare a fondurilor Uniunii Europene si de a evalua, astfel, modul în care institutiile europene îsi îndeplinesc aceste atributii.

Curtea analizeaza daca operatiunile financiare au fost corect înregistrate, daca au fost executate în conformitate cu legile si reglementarile în vigoare si daca au fost gestionate astfel încât sa asigure economicitate, eficienta si eficacitate.

Curtea face cunoscute rezultatele activitatilor sale prin publicarea unor rapoarte relevante, obiective si oportune.

Prin activitatea sa, Curtea doreste sa contribuie la îmbunatatirea gestiunii financiare a fondurilor Uniunii Europene la toate nivelurile, astfel încât sa poata asigura cetatenii Uniunii Europene de utilizarea optima a resurselor financiare.

Politici si norme de comunicare ale Curtii

În sedinta sa din 25 si 26 septembrie 2002, Curtea a adoptat urmatoarele politici si norme de comunicare:

Definitie:

Politica de comunicare înglobeaza procesul prin care se urmareste sa se prezinte lumii din exterior rolul si activitatile Curtii de Conturi Europene, precum si rezultatele obtinute de catre aceasta din urma. Aceasta politica se contureaza în jurul a trei teme principale care sunt:

a. relatiile cu celelalte institutii, organisme profesionale si cu beneficiarii ajutoarelor comunitare, la nivelul si în cadrul institutiilor europene, statelor membre si tarilor terte;

b. relatiile cu publicul prin intermediul Internetului, publicatiilor si manifestatiilor;

c. relatiile cu mass-media.

Politici si norme de comunicare:

1. Politica de comunicare respecta principiile fundamentale cu privire la deschidere si transparenta; aceasta acopera procesul prin care se urmareste sa se prezinte lumii din exterior rolul si activitatile Curtii de Conturi Europene, precum si rezultatele obtinute de catre aceasta din urma.

2. Politica de comunicare are ca principal obiectiv sa faca în asa fel încât rezultatele activitatilor Curtii sa fie cunoscute si întelese si sa evidentieze în mod deosebit modul în care institutia îsi atinge obiectivul de a contribui la îmbunatatirea gestiunii financiare.

3. Unul dintre principalele obiective ale politicii de comunicare este de a da socoteala cetatenilor Uniunii cu privire la activitatea Curtii.

4. Politica de comunicare contribuie la sensibilizarea cu privire la rolul Curtii, atât la nivel comunitar, cât si în exterior, ceea ce duce la cresterea sanselor ca rezultatele activitatilor sale sa aduca schimbari reale.

5. Politica de comunicare nu determina nici obiectivele auditului, nici continutul rapoartelor, dar ea le influenteaza cu scopul de a asigura o prezentare clara si neechivoca a constatarilor, concluziilor si recomandarilor.

6. Pentru a proteja relatia profesionala dintre auditor si entitatea auditata, Curtea nu poate oferi lumii din exterior mai multe informatii specifice decât cele care figureaza deja în rapoartele adoptate.DECIZIA NR. 12-2005 din 10 martie 2005 cu privire la accesul publicului la documentele Curtii

7. Sunt difuzate comunicate de presa pentru toate rapoartele publicate ale Curtii si pentru toate evenimentele speciale din viata institutiei care pot prezenta interes.

8. Purtatorul de cuvânt oficial al Curtii pentru un raport special sau pentru un anumit subiect este membrul raportor. În celelalte cazuri, functia de purtator de cuvânt revine presedintelui. Curtea organizeaza conferinte de presa cu ocazia publicarii raportului anual si, în mod selectiv, pentru rapoartele speciale, opinii si alte probleme.

9. Site-ul web al Curtii este sursa de informatie cea mai completa si cea mai actualizata, cu privire la Curte.

10. Departamentul de Relatii Externe asigura, în numele presedintelui, coordonarea, înregistrarea si monitorizarea tuturor contactelor zilnice cu presa si a tuturor cererilor de informatii din partea altor terti.

Dispozitiile din Tratat

Tratatul de instituire a Comunitatii Europeneconfera Curtii de Conturi Europene ca principala sarcina auditarea conturilor si executiei bugetului Uniunii Europene cu scopul dublu de a îmbunatati gestiunea financiara si de a raporta în fata cetatenilor Europei asupra modului de utilizare a fondurilor publice de catre autoritatile responsabile de gestionarea acestor fonduri.

Astfel, conform Tratatului, Curtea de Conturi examineaza totalitatea conturilor de venituri si cheltuieli ale Comunitatii si de asemenea, examineaza totalitatea conturilor de venituri si cheltuieli ale oricarui organism înfiintat de Comunitate, în masura în care actul constitutiv al organismului respectiv nu exclude aceasta examinare.

Aceasta examineaza legalitatea si regularitatea veniturilor si cheltuielilor si se asigura de buna gestiune financiara.

Fisiere in arhiva (1):

  • Curtea de Conturi Europeana.doc