Declaratii ale Conducerii

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Declaratii ale Conducerii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Popa irimie

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

DECLARATIILE CONDUCERII

( STANDARDUL INTERNATIONAL DE AUDIT 580 )

Scopul Standardului International de Audit (ISA) 580 este de a stabili reguli si de a oferi recomandari cu privire la utilizarea declaratiilor conducerii ca probe de audit, la procedurile ce trebuie aplicate în evaluarea si documentarea declaratiilor conducerii si la masurile ce trebuie luate în cazul în care conducerea refuza sa furnizeze declaratii adecvate.

Auditorul trebuie sa obtina declaratii adecvate din partea conducerii.

Auditorul trebuie sa obtina dovezi conform carora conducerea îsi asuma responsabilitatea pentru prezentarea fidela a situatiilor financiare în conformitate cu cadrul de raportare financiara aplicabil si ca a aprobat situatiile financiare. Sursele din care auditorul poate sa obtina proba de audit privind asumarea de catre conducere a unor asemenea responsabilitati si a aprobarii situatiilor financiare pot fi urmatoarele:

.procesele verbale relevante ale întrunirilor ale celor responsabili cu guvernanta;

.declaratii scrise de la conducere;

.copie semnata a situatiilor financiare.

Declaratiile conducerii ca probe de audit

Auditorul trebuie sa obtina de la conducere, declaratii scrise cu privire la aspectele semnificative pentru situatiile financiare atunci când, în mod rezonabil, nu se poate astepta sa existe alte probe de audit adecvate si suficiente.

Acest lucru este deosebit de important datorita faptului ca daca declaratiile orale sunt confirmate de conducere în scris, se reduce posibilitatea neîntelegerilor dintre auditor si conducere.

Informatiile utilizate de conducerea societatii pentru întocmirea situatiilor financiare vor include în mod invariabil si fapte sau estimari care nu sunt înregistrate ca atare în evidentele contabile. În cadrul procedurilor normale de examinare a situatiilor financiare, auditorul va solicita conducerii societatii sa confirme în scris, în fiecare an, sub forma unei Scrisori de Declaratie a Conducerii, estimarile sau opiniile, precum si informatiile furnizate auditorului pe cale verbala pe parcursul derularii activitatii de audit desfasurate de catre acesta, cu privire la problemele care au un impact semnificativ asupra situatiilor financiare. De asemenea, auditorul va solicita conducerii entitatii sa declare în scrisoarea de declaratie ca aceasta i-a adus la cunostinta toate informatiile importante si relevante pentru activitatea de audit.

Auditorul utilizeaza declaratiile facute de catre conducere atunci cand:

.evalueaza riscul potential de aparitie a unor informatii denaturate semnificativ;

.planifica si aplica procedurile de audit in functie de riscurile informationale evaluate.

Declaratiile scrise cerute conducerii pot fi limitate la aspectele care sunt considerate a fi semnificative pentru situatiile financiare, fie în mod individual, fie cumulat. În ceea ce priveste anumite elemente poate fi necesar a informa conducerea despre întelegerea de catre auditor a pragului de semnificatie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Declaratii ale Conducerii.doc