Deontologia Expertului Contabil

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 6714
Mărime: 42.25KB (arhivat)
Publicat de: Relu Scurtu
Cost: 9 puncte

Extras din referat

Deontologia expertului contabil

Deontologia reprezintă un ansamblu de reguli de drept aplicabile în exercitarea unei profesii.

Termenul de deontolgie pune la prima vedere o problemă de semantică şi prin acesta o problemă de logică. Conform micului dicţionar enciclopedic, „deontologia” provine de la cuvintele din limba greacă „deont” = obligaţie şi „logos” = discurs.

Demersul deontologic al expertului contabil începe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile. Traseul dintre cele doua componente este guvernat de principiile etice fundamentale. Cunoasterea si respectarea normelor de comportament profesional constituie nu doar parte integranta a demersului deontologic al misiunilor de expertiza contabila, ci si punct de referinta în acceptarea mandatului. Principiile etice fundamentale definite de Codul Etic National al Profesionistilor Contabili sunt opozabile ansamblului serviciilor oferite de catre profesionistii contabili, în cazul misiunilor de expertiza contabila, îmbracând particularitati specifice:

Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de

către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de

Ordonanţa Guvernului nr.65/1994 şi Ordonanţa Guvernului nr.89/1998

cu respectarea principiului independenţei profesiei.

SURSA: O.G. nr.65/1994; O.G. nr.89/1998 pentru modificarea

şi completarea O.G. nr.65/1994 privind orgnizarea activităţii de

expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, aprobată prin Legea nr.

186, din 2 decembrie 1999, privind aprobarea O.G. nr.89/1998

Profesia de expert-contabil şi de contabil-autorizat se exercită de către persoanele care au dobândit legal această calitate. Exercitarea se realizează numai de către persoanele fizice sau juridice, membre ale Corpului, înscrise în tablou. Tabloul se publică anual în Monitorul Oficial al României. Atât experţii contabili cât şi contabilii autorizaţi pot exercita profesia individual ori în societăţi comerciale de expertiză contabilă.

Atât experţii contabili cât şi contabilii autorizaţi nu pot efectua lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţii unde sunt salariaţi şi pentru cei cu care angajaţii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în concurenţă. De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru agenţii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea, inclusiv soţi-soţii ale administratorului, ori în situaţia în care există elemente care atestă starea de conflict de interese sau de incompatibilitate.

SURSA: Cartea expertului contabil şi contabilului autorizat, CECCAR, Bucureşti, 2001;

Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, Secţiunea 3, Exercitarea profesiei.

Incompatibilităţi în exercitarea profesiei

Atât O.G. nr.65/1994 actualizată, cât şi regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Codul privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România se referă la situaţiile de incompatibilitate. Profesionistul contabil se bazează în conduita sa pe mai multe principii.

Integritate - să fie drept, cinstiti şi sincer în executarea lucrărilor sale.

Obiectivitate- profesionistul contabil trebuie să nu cedeze unor prejudecăţi sau concepte apriorice, care să-i împiedice obiectivitatea; să aibă o comportare imparţială atunci când întocmeşte un raport privind executarea lucrărilor sale.

Independenţa – să se manifeste liber de orice interes care ar putea fi avut în vedere, ca incompatibil cu integritatea şi obiectivitatea sa:

- implicarea financiară directă sau indirectă;

- implicarea în activităţile unui client (membru al executivului sau angajat sub controlul direcţiunii);

- acte de comerţ sau slujbe asigurate în acelaşi timp cu exercitarea unei profesii liberale ce pot genera conflict de interese, în contradicţie cu exercitarea liberală a profesiei;

- incidenţa relaţiilor familiale şi personale asupra independenţei;

- condiţiile în care onorariile primite de la un client constituie un procentaj neacceptabil de ridicat faţă de cea a expertului;

- acceptarea executării de lucrări în baza unor onorarii eventuale neprecizate anticipat;

d. Secretul profesional – să fie respectat secretul, caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia executării lucrărilor sale,

e. Norme tehnice şi profesionale – să efectueze lucrările sale în conformitate cu normele tehnice şi profesionale, să execute lucrări pe care le pot realiza cu competenţă profesională.

f. Comportare deontologică – să se comporte compatibil cu buna reputaţie a profesiunii.

Încălcarea principiilor înseamnă tot atâtea incompatibilităţi în exercitarea profesiei. Pe lângă incompatibilităţile explicite legate de condiţia de independenţă, mai există situaţii de suspendare a dreptului profesiei şi de interdicţie a dreptului exercitării profesiei.

Conceptul de expertiză este o cercetare temeinică, cu caracter tehnic,

facută de un expert, specialist de mare clasă, intr-un anumit domeniu.

Primul segment al practicii sociale care a simţit necesitatea expertizei

a fost sistemul judiciar, dar greu de spus că, în baza expertizei, s-a facut sau se face întotdeauna dreptate. Expertiza judiciara are caracter limitat, pentru ca expertul nu işi poate extinde consideraţiile dincolo de obiectivele fixate de organul indreptaţit sa fixeze obiectivele expertizei. Daca totuşi o face, organul indreptaţit sa dispună expertiza apelează la liberul arbitru alături de celelalte probe administrate in cauză in care a dispus expertiza.

Expertiza contabilă este o activitate depusă de un personal autorizat pentru

reconstituirea realităţii unei operaţii de natură economică şi/sau financiară, pe baza

cercetării documentelor, datelor şi informaţiilor de contabilitate.

Expertiza este prin excelenţă o lucrare personală şi critică cuprinzând numai

rezultatul examinării faptelor din punct de vedere a exactităţii formale şi materiale şi

părerea expertului asupra cauzelor şi efectelor în legatură cu obiectul supus cercetării

sale.

Preview document

Deontologia Expertului Contabil - Pagina 1
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 2
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 3
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 4
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 5
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 6
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 7
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 8
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 9
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 10
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 11
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 12
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 13
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 14
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 15
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 16
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 17
Deontologia Expertului Contabil - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Deontologia Expertului Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Profesia Contabilă în Lume și în România

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi...

Etică și conduită profesională în domeniul contabilității

Introducere Necesitatea si importanta unor norme de etica profesionala rezulta din rolul pe care il au profesionistii contabili fata de...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Doctrină și deontologie contabilă

1.Etica și profesia contabilă Profesia contabilă este definită ca fiind totalitatea activităților care presupun cunoștințe in domeniul...

Te-ar putea interesa și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare

INTRODUCERE Tema aleasă de mine pentru prezenta lucrare de licență este ”Dezvoltarea firmei prin intermediul programelor europene de finanțare”....

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Principiile fundamentale ale eticii și conduitei profesionale a experților contabili

INTRODUCERE În lucrarea prezentată am facut referire la obiectivele şi principiile fundamentale ale profesioniştilor contabili care nu sunt...

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Introducere Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si...

Etică și conduită profesională în domeniul contabilității

Introducere Necesitatea si importanta unor norme de etica profesionala rezulta din rolul pe care il au profesionistii contabili fata de...

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Ai nevoie de altceva?