Descentralizarea Financiara in Invatamantul Preuniversitar de Stat

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Descentralizarea Financiara in Invatamantul Preuniversitar de Stat.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 1 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Descentralizarea sistemului si crearea autonomiei institutionale a scolilor si liceelor sunt necesare si reprezinta actiuni majore ale reformei invatamantului.

In cazul scolilor si liceelor, in ultimii ani a fost autonomizata complet cumularea si folosirea resurselor extrabugetare. ln toate cazurile ,decizii profesionale si administrative importante au fost transferate directiunilor scolilor si liceelor, inspectoratelor scolare.

De mentionat ar fi necesitatea extinderii autonomiei unitatilor de invatamant preuniversitar in folosirea veniturilor proprii si extrabugetare si pentru cheltuielile de capital( respectiv dotari cu mijloace fixe) in sensul eliminarii aprobarii de catre ordonatorul principal de credite (Ministerul Educatiei si Cercetarii) a listelor cuprinzand mijloacele fixe ce urmeaza a fi achizitionate de catre ordonatorii tertiari de credite care obtin aceste venituri.

Sistemul de invatamant s-a schimbat profund in directia descentralizarii si autonomizarii institutionale.

In aceasta directie, pe linie financiara un rol deosebit revine unitatilor de invatamant prin contabilul sef si vizeaza urmatoarele aspecte:

- orientarea unitatiIor de invatamant spre folosirea eficienta

si rezonabila a resurselor;

- orientarea conducerilor unitatilor de invatamant spre

cautarea si cumularea de resurse ,

In baza Legii Invatamantului, a Legii nr.154/1998 si a Ordonantei de urgenta 138/1999, prin masuri ale Ministerului Educatiei si Cercetarii ,in anul financiar 2000 s-a trecut la noul sistem de functionare si finantare a invatamantului preuniversitar, care duce pana la capat crearea autonomiei institutionale a scolilor si liceelor.

Astfel, descentralizarea financiara menita sa accentueze preocuparea pentru o buna gospodarire si performante manageriale se concretizeaza in anul financiar 2000 prin faptul ca fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica va avea un buget propriu.

Astfel, prin reorganizarea centrelor de executie bugetara in sensul identificarii fiecarei unitati de invatamant

(scoala, liceu ,grup scolar) care este persoana juridica cu un centru bugetar, se creaza cadrul organizatoric necesar pentru alimentarea in mod independent a resurselor financiare aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli propriu.

A vand in vedere ca aceasta descentralizare financiara si manageriala genereaza extinderea numerica a ordonatorilor tertiari de credite si implicit cresterea volumului de activitate in cadrul serviciului Contabilitate-Buget este necesara punerea in aplicare a urmatoarelor masuri:

- organizarea la nivelul inspectoratelor scolare, a unor cursuri de pregatire si, perfectionare in managementul financiar, cu accent deosebit pe cunoasterea legislatiei economico-financiare ;

- modernizarea sistemului informational atat la nivelul serviciului Contabilitate-Buget cat si la nivelul unitatilor de invatamant - ordonatori tertiari de credite in vederea cresterii operativitatii si eficientizarea transmiterii si prelucrarii datelor financiar-contabile;

Astfel , prin intarirea autonomiei institutionale si descentralizarea financiara se va trece de la o mentalitate organizata in jurul asteptarii pasive, generata de statul distributiv la o mentalitatea ce favorizeaza initiativa proprie, elaborarea de proiecte si competitia pe piata calificarilor si a inovatiilor tehnico-stiintifice.

Resursele financiare ale reformei invatamantului in anul 2000 sunt:

- alocatii de la bugetul central al statului si de la bugetele locale; - fondul special pentru invatamant si fondul special al bibliotecilor;

- venituri proprii ale scolilor, liceelor si universitatilor (provenite din formare continua, cercetare stiintifica, consultanta de specialitate, taxe de studii, taxe administrative, etc.);

-programe nationale (de reabilitare a scolilor, de relansare a invatamantului rural, de reforma a invatamantului preuniversitar);

-programe internationale;

-alte resurse (donatii,sponsorizari).

Fisiere in arhiva (1):

  • Descentralizarea Financiara in Invatamantul Preuniversitar de Stat.doc