Diagnosticul Financiar al Firmei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Diagnosticul Financiar al Firmei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Lista punctelor forte şi a punctelor slabe

LISTA PUNCTELOR FORTE

1. PUNCTE FORTE PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE:

a) Pentru veniturile firmei:

- firma se află în expansiune, deoarece cifra de afacere a prezentat o tendinţă de creştere permanentă pe parcursul întregii perioade de analiză;

- întărirea importanţei activităţii productive de bază, dearece creşte ponderea producţiei vândute în structura cifrei de afaceri;

- creşterea eficienţei gestiunii resurselor şi activităţilor firmei pe seama efectelor generate de creşterea cifrei de afaceri;

- creşterea veniturilor pe total şi pe principalele elemente componente;

b) Principalele realizări:

- creşterea valorii reale a producţiei realizate pe total;

- reducerea riscului de nevandabilitate prin diminuarea ponderii producţiei stocate în structura producţiei exerciţiului;

- creşterea bogăţiei reale (valoarea adăugată) create de firmă rezultată din utilizarea resurselor peste consumurile intermediare de la terţi;

- creşterea în valori reale a activităţii comerciale şi a marjei comerciale aferente;

c) De natura rezultatelor:

- creşterea măsurii absolute a profitabilităţii exploatării (rezultatul brut al exploatării) şi a ponderii acesteia în excedentul brut de exploatare;

- creşterea măsurii absolute a rentabilităţii brute a capitalurilor investite (rezultatul brut al exerciţiului;

- creşterea măsurii absolute a rentabilităţii nete a capitalurilor proprii (rezultatul net al exerciţiului;

- politică satisfăcătoare în ceea ce priveşte repartizarea dividendelor;

d) De natura acumulărilor pentru autofinanţare:

- creşterea acumulării brute din exploatare, atât pe ansamblu, cât şi pe elemente componente pe întreaga perioadă de analiză;

- creşterea capacităţii de autofinanţare a activităţii, atât pe ansamblu, cât şi pe elemente componente;

- politică financiară corespunzătoare de constituire a resurselor reale de autofinanţare;

2. PUNCTE FORTE PRIVIND STRUCTURA FINANCIARĂ:

a) Privind structura resurselor:

- structura corespunzătoare de formare pe surse de provenienţă a resurselor financiare;

- firma are o structură corespunzătoare de formare pe termene a resurselor financiare;

- gradul de îndatorare globală este relativ redus;

- gradul de îndatorare la termen este de asemenea redus;

- stabilitatea financiară este ridicată;

- autonomia financiară globală este bună;

- autonomia financiară la termen este bună;

- structura finanţării corespunde în mare măsură nevoilor activităţii;

- creşterea stabilităţii financiare dată de creşterea pasivului total, ca ritm, mai repede decât creşterea resurselor curente;

- creşterea autonomiei financiare globale dată de scăderea ponderii mai ales a datoriilor pe termen scurt;

- îmbunătăţirea gradului de îndatorare globală prin creşterea mai rapidă, ca ritm, a capitalului permanent faţă de datoriile totale;

- tendinţa de îmbunătpţire a structurii datoriilor;

b) Privind structura utilizărilor:

- gradul de imobilizarea a activului este medie;

- greutatea specifică este corespunzătoare şi arată o tendinţă de creştere a flexibilităţii;

- tendinţa de îmbunătăţire a structurii creanţelor;

3. PUNCTE FORTE PRIVIND ECHILIBRUL FINANCIAR:

a) Din punctul de vedere al echilibrului între resursele şi alocările permanente:

- firma are o structură acceptabilă de formare pe surse de provenienţă a fondului de rulment;

b) Din punctul de vedere al echilibrului între resursele şi alocările ciclice:

- structura corespunzătoare a necesarului de fond de rulment global;

c) Din punctul de vedere al echilibrului global:

- fluxul de trezorerie din exploatare este pozitiv şi manifestă o tendinţă de creştere;

- patrimoniul net este în creştere în valori absolute;

- patrimoniul net creşte în valori relative;

4. PUNCTE FORTE PRIVIND GESTIUNEA RESURSELOR FINANCIARE:

a) Privind gestiunea pasivelor:

- creşterea vitezei de recuperare prin venituri a datoriilor de orice fel;

b) Privind gestiunea activelor:

- creşterea rotaţiei stocurilor de producţie neterminată;

- decalaj favorabil între rotaţia creanţelor şi datoriilor curente;

- decalaj favorabil între rotaţia creanţelor şi datoriilor din exploatare;

- decalaj favorabil între rotaţia creanţelor faţă de clienţi şi datoriilor fată de furnizori;

- creşterea rotaţiei activelor circulante;

- creşterea rotaţiei stocurilor totale;

- creşterea rotaţiei stocurilor materiale;

- creşterea rotaţiei stocurilor de produse finite;

- creşterea rotaţiei stocurilor de mărfuri;

- creşterea rotaţiei creanţelor curente;

- creşterea rotaţiei creanţelor din exploatare;

- creşterea rotaţiei creditului client;

Fisiere in arhiva (1):

  • Diagnosticul Financiar al Firmei.doc