Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor si a Datoriilor in Valuta

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor si a Datoriilor in Valuta.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr.Sirbu Carmen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Generalităţi - 2 -
2. Evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută la finalul exerciţiului financiar - 4 -
3. Evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută la încasarea sau plata acestora - 6 -
4. Concluzii - 8 -

Extras din document

Diferentele de curs valutar la decontarea creantelor si a datoriilor în valuta

1. Generalităţi

Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine, potrivit reglementărilor legale, atât în moneda naţională, cât şi în valută.

Operaţiunile efectuate în valută se înregistrează în momentul efectuării lor, în baza unui document justificativ, în moneda de raportare (moneda naţională), prin aplicarea la suma în valută a cursului de schimb stabilit pentru data efectuării tranzacţiei.

Contabilitatea creanţelor şi a datoriilor se ţine pe categorii, precum şi separat pe fiecare persoană fizică sau juridică; de asemenea, clienţii şi furnizorii se grupează pe interni şi externi, cu evidenţierea termenelor de încasare şi respectiv de plată.

Potrivit prevederilor OMFP nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările aduse prin OMFP nr. 2.001/2006 şi OMEF nr. 2.374/2007, creanţele şi datoriile în valută existente în sold la sfârşitul exerciţiului financiar trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb valabil la acea dată, curs comunicat de Banca Naţională a României.

Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, constatate între data înregistrării creanţelor sau datoriilor şi data evaluării lor se înregistrează la cheltuieli sau la venituri financiare, după caz.

Spre deosebire de evaluarea creanţelor şi datoriilor existente în sold la sfârşitul exerciţiului financiar, care de la reglementarea iniţială, respectiv cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, dată în aplicarea Legii contabilităţii, unde diferenţele de curs valutar rezultate în urma evaluării se înregistrau în conturile 476 „Diferenţe de conversie-activ”, respectiv 477 „Diferenţe de conversie-pasiv”, a suferit modificări, aceste diferenţe fiind înregistrate în momentul de faţă la venituri sau cheltuieli financiare, reglementarea înregistrării diferenţelor de curs valutar rezultate la decontarea creanţelor şi datoriilor în valută nu a suferit modificări.

Aşa cum am stabilit, drepturile de creanţă, precum şi datoriile entităţilor economice angajate în valută şi aflate în diferite conturi din contabilitate: Clienţi, Debitori diverşi, Furnizori, Creditori etc., la cursul de la data înregistrării sau a evaluării precedente, sunt supuse evaluării la două momente distincte:

- la finalul fiecărui exerciţiu financiar, când aceste creanţe şi datorii trebuie reflectate la cursul zilei, în scopul realizării unei imagini fidele a poziţiei financiare a entităţii;

- la data când se stinge creanţa sau datoria prin încasarea sau plata sumei în valută.

2. Evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută la finalul exerciţiului financiar

La sfârşitul exerciţiului financiar, creanţele şi datoriile în valută aflate în sold se reevaluează la cursul comunicat de BNR, pe seama veniturilor sau cheltuielilor din diferenţe de curs valutar, după caz.

Fisiere in arhiva (1):

  • Diferentele de Curs Valutar la Decontarea Creantelor si a Datoriilor in Valuta.doc

Alte informatii

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTER : GESTIUNEA FINANCIARĂ A FACERILOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN