Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 28768
Mărime: 388.18KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Claudia Serban
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Pag.

CAPITOLUL 1 : Activul circulant – element patrimonial al firmei 3

1.1. Activul circulant – noţiune, conţinut, caracteristici 3

1.1.1. Conţinutul şi structura stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie 4

1.1.2. Creanţe 10

1.1.3. Investiţii financiare pe termen scurt 13

1.1.4. Disponibilităţi 14

1.2. Indicatori de exprimare a cantităţii, structurii şi eficienţei utilizării activului circulant 18

1.2.1.Corelaţia Fond de rulment - Nevoia de fond de rulment - Trezoreria netă 18

1.2.2. Ratele privind structura activului circulant 23

1.2.3. Corelaţia creanţe – obligaţii 24

1.2.4. Ratele de solvabilitate şi de lichiditate 25

1.2.5. Viteza de rotaţie a activelor circulante 28

CAPITOLUL 2 : Prezentatrea generală a societăţii ROMSAFIRPLAST S.A 29

2.1. Scurt istoric 29

2.2. Structura organizaţională şi funcţională a societăţii ROMSAFIRPLAST S.A 31

2.3. Caracterizarea activitaţii societăţii ROMSAFIRPLAST S.A. pe baza principalilor indicatori economici 38

2.3.1. Analiza indicatorilor de rezultat 38

2.3.2. Ratele de structură ale pasivului si activului 44

2.3.3 Ratele de rentabilitate 47

CAPITOLUL 3: Standardele internaţionale de contabilitate referitoare la active circulante 50

3.1 IAS 2 – Stocuri 50

3.2 IAS 18 – Venituri din activităţi curente 57

3.3 IAS 7 – Situaţia fluxurilor de numerar 61

CAPITOLUL 4: Analiza activului circulant la societatea ROMSAFIRPLAST S.A 63

4.1. Analiza cantitativă, structurală şi eficienţa utilizării stocurilor 74

4.1.1 Dinamica stocurilor 74

4.1.2 Structura stocurilor 75

4.2. Analiza dimensiunii, structurii şi durata de încasare a creanţelor 77

4.2.1. Dinamica şi structura creanţelor 77

4.2.2. Dinamica şi structura datoriilor 79

4.2.3. Evoluţia creanţelor, datoriilor şi a cifrei de afaceri 80

4.2.4. Durata de încasare a creanţelor şi de rambursare a obligaţiilor 82

4.3. Analiza disponibilitătilor 87

CAPITOLUL 5: Analiza echilibrului financiar 89

5.1. Solvabilitatea 91

5.2. Corelaţia Fond de Rulment – Nevoie de Fond deRulment – Trezorerie Netă 93

5.2.1. Fondul de rulment 93

5.2.2. Nevoia de fond de rulment 94

5.2.3. Trezoreria netă 95

5.3. Corelaţia Durata de încasare a creanţelor - Durata de rambursare a obligaţiilor 96

5.4. Dimensionarea activului circulant funcţie de condiţiile analizei echilibrului financiar 98

CAPITOLUL 6: Program informatic: Aprovizionarea cu materii prime de la furnizori 101

6.1. MCD, MLD, MCP 101

6.2. Formulare, rapoarte 104

Bibliografie 114

Extras din document

CAPITOLUL 1 : Activul circulant - element patrimonial al firmei

1.1. Activul circulant – noţiune, conţinut, caracteristici

Activele circulante reprezintă ansamblul elementelor patrimoniale care, luate individual, datorită destinaţiei şi naturii lor, nu au vocaţia să rămână durabil în întreprindere, cu excepţia acelora legate de particularităţile ei (ciclu lung de fabricaţie). Totuşi, statrea de fungibilitate a activului circulant este compensată de reînnoirea continuă a operaţiilor legate de ciclul de aprovizionare, de producţie şi de comercializare a bunurilor şi serviciilor. Această reînnoire antrenează o cvasipermanenţă a unor componente ale activului circulant, şi anume: stocuri, avansuri acordate furnizorilor, creanţe.

Conform Ordinului nr. 94 din 29 ianuarie 2001, activul circulant are în componenţa sa următoarele elemente:

- Stocuri, cu următoarea structură:

1. materii prime şi materiale consumabile

2. productia în curs de executie

3. produse finite şi mărfuri

4. avansuri pentru cumpărări de stocuri

- Creanţe, cu următoarea structură:

1. creanţe comerciale

2. sume de încasat de la societaţile din cadrul grupului

3. sume de încasat din interese de participare

4. alte creanţe

5. creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat

- Investiţii financiare pe termen scurt, cu următoarea structură:

1. titluri de participare deţinute la societaţi din cadrul grupului

2. acţiuni proprii (cu indicarea valorii nominale)

3. alte investiţii financiare pe termen scurt

- Casa şi conturi la banci

1.1.1. Conţinutul şi structura stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie

Stocurile şi producţia în curs de execuţie reprezintă ansamblul bunurilor şi serviciilor care intervin în cadrul ciclului de exploatare, fie pentru a fi vândute în aceeaşi stare sau la terminarea procesului de producţie, fie pentru a fi consumate cu ocazia primei utilizări. Spre deosebire de celelalte categorii de bunuri aflate în întreprindere (imobilizări), stocurile şi producţia în curs de execuţie se caracterizează prin aceea că se consumă la prima lor utilizare în procesul de producţie şi trebuie înlocuite cu exemplare noi de acelaşi fel, deci ele intră şi ies în şi din patrimoniu în mod continuu în cadrul fiecărui ciclu de exploatare, care nu poate fi mai mare decât un an.

În principiu, stocurile sunt clasificate în bilanţ conform naturii şi destinaţiei lor sau a ordinii cronologice în care apar, în cadrul ciclului de exploatare. O bună gestiune a stocurilor solicită ca: natura bunurilor să fie indicată cu precizie; intrarea în stoc să fie înregistrată în momentul transferului de proprietate; evaluarea intrărilor şi ieşirilor de bunuri în şi din stoc să fie definită cu exactitate şi să rămână invariabilă.

În cadrul ciclului de exploatare se parcurg mai multe faze ale ciclului economic din întreprindere: aprovizionare-producţie-desfacere, în care stocurile îşi schimbă atât forma, cât şi conţinutul lor material.

În cazul întrpinderilor productive (creatoare de valori noi), în faza de aprovizionare activele circulante sub forma disponibilităţilor băneşti se transormă în active circulante sub forma stocurilor de materii prime şi materiale consumabile; în faza de producţie stocurile de materii prime şi materiale consumabile se transformă în stocuri de semifabricate şi produse finite; în faza de desfacere socurile de semifabricate şi produse finite sunt vândute clienţilor, iar în urma decontărilor cu clienţii se transformă în active circulante sub forma disponibilităţilor băneşti. În ciclul de exploatare următor acest circuit se reia, având loc continuu transformarea stocurilor dintr-o formă în alta, dintr-o stare în alta, dintr-un loc de gestiune în altul.

În cazul unei întreprinderi de desfacere (comerţ), ciclul de exlpoatare este realizat numai în doua faze ale circuitului economic: aprovizionare şi desfacere. În faza de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri, deci activele circulante băneşti se transformă în active circulante sub forma stocurilor de mărfuri şi în faza de desfacere are loc revânzarea lor în aceeaşi stare, când stocurile de mărfuri se transformă în active circulante băneşti.

După conţinutul economic şi destinaţia lor în activitatea întreprinderii stocurile sunt structurate astfel: materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente şi amenajări provizorii, stocuri aflate la terţi, producţia în curs de execuţie, semifabricate, produse finite, produse reziduale, animale, mărfuri, ambalaje.

▪ Materiile prime sunt acele bunuri care participă şi care îşi transmit direct, atât valoarea, cât şi conţinutul material, asupra produselor la a căror fabricaţie participă.

▪ Materialele consumabile sunt acele categorii de bunuri de natura activelor circulante (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminţe şi material de plantat, furaje şi aşternut, alte materiale consumabile), care participă direct sau ajută la desfăşurarea procesului de producţie, fără a se regăsi, de regulă, în conţinutul material al noilor produse. Ceea ce se transmite este numai valoarea, nu şi conţinutul lor material.

Preview document

Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 1
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 2
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 3
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 4
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 5
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 6
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 7
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 8
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 9
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 10
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 11
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 12
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 13
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 14
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 15
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 16
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 17
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 18
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 19
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 20
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 21
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 22
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 23
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 24
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 25
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 26
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 27
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 28
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 29
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 30
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 31
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 32
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 33
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 34
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 35
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 36
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 37
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 38
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 39
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 40
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 41
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 42
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 43
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 44
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 45
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 46
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 47
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 48
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 49
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 50
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 51
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 52
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 53
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 54
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 55
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 56
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 57
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 58
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 59
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 60
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 61
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 62
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 63
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 64
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 65
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 66
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 67
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 68
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 69
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 70
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 71
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 72
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 73
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 74
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 75
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 76
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 77
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 78
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 79
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 80
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 81
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 82
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 83
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 84
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 85
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 86
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 87
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 88
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 89
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 90
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 91
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 92
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 93
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 94
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 95
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 96
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 97
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 98
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 99
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 100
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 101
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 102
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 103
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 104
Dimensionarea și Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • Dimensionarea si Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Politici si Tratamente Contabile privind Metodele de Gestionare a Stocurilor de Marfuri

INTRODUCERE Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează...

Contabilitate la SC Elbac SA Bacau

INTRODUCERE În România, tranziţia la economia de piaţă a impus şi impune o multitudine de măsuri şi acţiuni reformatoare în plan...

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII...

Gestiunea Clientilor intr-o Baza de Date Microsoft Access

Capitolul I. Abordarea sistemică a întreprinderii 1.1. Conceptul de sistem Aplicarea teoriei sistemelor în economie a avut loc la sfârşitul...

Organizarea Evidentei si Contabilitatii Salariilor la SC Turism Banatul SA

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilităţii 82/1991 obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii revine: regiilor autonome,...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Ai nevoie de altceva?