Dimensionarea si Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dimensionarea si Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 105 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Claudia Serban

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Pag.
CAPITOLUL 1 : Activul circulant – element patrimonial al firmei 3
1.1. Activul circulant – noţiune, conţinut, caracteristici 3
1.1.1. Conţinutul şi structura stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie 4
1.1.2. Creanţe 10
1.1.3. Investiţii financiare pe termen scurt 13
1.1.4. Disponibilităţi 14
1.2. Indicatori de exprimare a cantităţii, structurii şi eficienţei utilizării activului circulant 18
1.2.1.Corelaţia Fond de rulment - Nevoia de fond de rulment - Trezoreria netă 18
1.2.2. Ratele privind structura activului circulant 23
1.2.3. Corelaţia creanţe – obligaţii 24
1.2.4. Ratele de solvabilitate şi de lichiditate 25
1.2.5. Viteza de rotaţie a activelor circulante 28
CAPITOLUL 2 : Prezentatrea generală a societăţii ROMSAFIRPLAST S.A 29
2.1. Scurt istoric 29
2.2. Structura organizaţională şi funcţională a societăţii ROMSAFIRPLAST S.A 31
2.3. Caracterizarea activitaţii societăţii ROMSAFIRPLAST S.A. pe baza principalilor indicatori economici 38
2.3.1. Analiza indicatorilor de rezultat 38
2.3.2. Ratele de structură ale pasivului si activului 44
2.3.3 Ratele de rentabilitate 47
CAPITOLUL 3: Standardele internaţionale de contabilitate referitoare la active circulante 50
3.1 IAS 2 – Stocuri 50
3.2 IAS 18 – Venituri din activităţi curente 57
3.3 IAS 7 – Situaţia fluxurilor de numerar 61
CAPITOLUL 4: Analiza activului circulant la societatea ROMSAFIRPLAST S.A 63
4.1. Analiza cantitativă, structurală şi eficienţa utilizării stocurilor 74
4.1.1 Dinamica stocurilor 74
4.1.2 Structura stocurilor 75
4.2. Analiza dimensiunii, structurii şi durata de încasare a creanţelor 77
4.2.1. Dinamica şi structura creanţelor 77
4.2.2. Dinamica şi structura datoriilor 79
4.2.3. Evoluţia creanţelor, datoriilor şi a cifrei de afaceri 80
4.2.4. Durata de încasare a creanţelor şi de rambursare a obligaţiilor 82
4.3. Analiza disponibilitătilor 87
CAPITOLUL 5: Analiza echilibrului financiar 89
5.1. Solvabilitatea 91
5.2. Corelaţia Fond de Rulment – Nevoie de Fond deRulment – Trezorerie Netă 93
5.2.1. Fondul de rulment 93
5.2.2. Nevoia de fond de rulment 94
5.2.3. Trezoreria netă 95
5.3. Corelaţia Durata de încasare a creanţelor - Durata de rambursare a obligaţiilor 96
5.4. Dimensionarea activului circulant funcţie de condiţiile analizei echilibrului financiar 98
CAPITOLUL 6: Program informatic: Aprovizionarea cu materii prime de la furnizori 101
6.1. MCD, MLD, MCP 101
6.2. Formulare, rapoarte 104
Bibliografie 114

Extras din document

CAPITOLUL 1 : Activul circulant - element patrimonial al firmei

1.1. Activul circulant – noţiune, conţinut, caracteristici

Activele circulante reprezintă ansamblul elementelor patrimoniale care, luate individual, datorită destinaţiei şi naturii lor, nu au vocaţia să rămână durabil în întreprindere, cu excepţia acelora legate de particularităţile ei (ciclu lung de fabricaţie). Totuşi, statrea de fungibilitate a activului circulant este compensată de reînnoirea continuă a operaţiilor legate de ciclul de aprovizionare, de producţie şi de comercializare a bunurilor şi serviciilor. Această reînnoire antrenează o cvasipermanenţă a unor componente ale activului circulant, şi anume: stocuri, avansuri acordate furnizorilor, creanţe.

Conform Ordinului nr. 94 din 29 ianuarie 2001, activul circulant are în componenţa sa următoarele elemente:

- Stocuri, cu următoarea structură:

1. materii prime şi materiale consumabile

2. productia în curs de executie

3. produse finite şi mărfuri

4. avansuri pentru cumpărări de stocuri

- Creanţe, cu următoarea structură:

1. creanţe comerciale

2. sume de încasat de la societaţile din cadrul grupului

3. sume de încasat din interese de participare

4. alte creanţe

5. creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat

- Investiţii financiare pe termen scurt, cu următoarea structură:

1. titluri de participare deţinute la societaţi din cadrul grupului

2. acţiuni proprii (cu indicarea valorii nominale)

3. alte investiţii financiare pe termen scurt

- Casa şi conturi la banci

1.1.1. Conţinutul şi structura stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie

Stocurile şi producţia în curs de execuţie reprezintă ansamblul bunurilor şi serviciilor care intervin în cadrul ciclului de exploatare, fie pentru a fi vândute în aceeaşi stare sau la terminarea procesului de producţie, fie pentru a fi consumate cu ocazia primei utilizări. Spre deosebire de celelalte categorii de bunuri aflate în întreprindere (imobilizări), stocurile şi producţia în curs de execuţie se caracterizează prin aceea că se consumă la prima lor utilizare în procesul de producţie şi trebuie înlocuite cu exemplare noi de acelaşi fel, deci ele intră şi ies în şi din patrimoniu în mod continuu în cadrul fiecărui ciclu de exploatare, care nu poate fi mai mare decât un an.

În principiu, stocurile sunt clasificate în bilanţ conform naturii şi destinaţiei lor sau a ordinii cronologice în care apar, în cadrul ciclului de exploatare. O bună gestiune a stocurilor solicită ca: natura bunurilor să fie indicată cu precizie; intrarea în stoc să fie înregistrată în momentul transferului de proprietate; evaluarea intrărilor şi ieşirilor de bunuri în şi din stoc să fie definită cu exactitate şi să rămână invariabilă.

În cadrul ciclului de exploatare se parcurg mai multe faze ale ciclului economic din întreprindere: aprovizionare-producţie-desfacere, în care stocurile îşi schimbă atât forma, cât şi conţinutul lor material.

În cazul întrpinderilor productive (creatoare de valori noi), în faza de aprovizionare activele circulante sub forma disponibilităţilor băneşti se transormă în active circulante sub forma stocurilor de materii prime şi materiale consumabile; în faza de producţie stocurile de materii prime şi materiale consumabile se transformă în stocuri de semifabricate şi produse finite; în faza de desfacere socurile de semifabricate şi produse finite sunt vândute clienţilor, iar în urma decontărilor cu clienţii se transformă în active circulante sub forma disponibilităţilor băneşti. În ciclul de exploatare următor acest circuit se reia, având loc continuu transformarea stocurilor dintr-o formă în alta, dintr-o stare în alta, dintr-un loc de gestiune în altul.

În cazul unei întreprinderi de desfacere (comerţ), ciclul de exlpoatare este realizat numai în doua faze ale circuitului economic: aprovizionare şi desfacere. În faza de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri, deci activele circulante băneşti se transformă în active circulante sub forma stocurilor de mărfuri şi în faza de desfacere are loc revânzarea lor în aceeaşi stare, când stocurile de mărfuri se transformă în active circulante băneşti.

După conţinutul economic şi destinaţia lor în activitatea întreprinderii stocurile sunt structurate astfel: materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente şi amenajări provizorii, stocuri aflate la terţi, producţia în curs de execuţie, semifabricate, produse finite, produse reziduale, animale, mărfuri, ambalaje.

▪ Materiile prime sunt acele bunuri care participă şi care îşi transmit direct, atât valoarea, cât şi conţinutul material, asupra produselor la a căror fabricaţie participă.

▪ Materialele consumabile sunt acele categorii de bunuri de natura activelor circulante (materiale auxiliare, combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminţe şi material de plantat, furaje şi aşternut, alte materiale consumabile), care participă direct sau ajută la desfăşurarea procesului de producţie, fără a se regăsi, de regulă, în conţinutul material al noilor produse. Ceea ce se transmite este numai valoarea, nu şi conţinutul lor material.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dimensionarea si Analiza Activelor Circulante la Societatea Romsafirplast SA.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE