Dimensiuni ale Profesiei Contabile in Romania

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dimensiuni ale Profesiei Contabile in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 36 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Emil Horomnea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

I DIMENSIUNI ALE PROFESIEI CONTABILE IN ROMANIA

La baza organizarii si conducerii contabilitatii se afla reglementari continute in:

• Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr, 454 din 18.06.2008

• Planul de conturi general

• Norme metodologice privind utilizarea planului de conturi

• Nomenclatorul privind modelele registrelor si formularelo tipizate

• Norme privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare continute in Legea contabilitaii si O.M.F.P nr. 3055/2009

• Ordinal nr.3055/29.10.2009pentru aprobarea reglementarilor contabile cu directivele europene publicat in Monitorul Oficial nr 766/10.11.2009.

I.Profesia contabila: continut si forme de manifestare

Profesia de EC si CA se exercita de catre persoane care au aceasta calitate,in conditiile prevazute de O.G.65/1994,aprobata prin L.42/1995,modificata si completata prin OG 89/1998,aprobata prin L.186/1999,modif.si compl.prin OG.nr.17/2007.

Profesia contabila poate fi exercitata de persoane angajate cu contract de munca (economisti si contabili) si de persoane autorizate ca EC sau CA conform reglementarilor legale;diferenta dintre persoane angajate neautorizate si persoane autorizate care profeseaza,se releva astfel:

• EC(EXPERTI CONTABILI) si CA(CONTABILI AUTORIZATI) sint: independenti,apartin organismului profesiei,nu fac parte din structurile entitatii,au responsabilitatea si confidentialitatea lucrarilor,EC certifica lucrarile,

• Economistul si contabilul salariat:este in slujba angajatorului,are subordonare ierarhica,face parte din structura entitatii,are raspundere limitata.

II.Calitatea de expert contabil si contabil autorizat

Definirea expertului contabil

EC este persoana care a dobindit aceasta calitate in conditiile OG 65/1994 cu modif.si compl.ulterioare,si poate executa pt.persoanele fizice si juridice urmatoarele lucrari:

• tine sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si semneaza situatiile financiare

• efectueaza analize economico-financiare si evaluari patrimoniale

• efectueaza expertize contabile judiciare si extrajudiciare

• executa alte lucrari cu caracter financiar-contabil,de organizare administrativa si informatica

• indeplineste atributiile prevazute in mandatul de cenzor la societatilor comerciale

acorda sistenta de specialitate pt.infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale

• efectueaza pentru persoane fizice si juridice servicii profesionale ce presupun cunostinte de contabilitate

Profesia de EC se poate exercita individual sau prin societati comerciale de expertiza contabila,care indeplinesc conditiile:

• au ca obiect exercitarea profesiei de EC

• majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie EC si sa detina majoritatea actiunilor sau partilor sociale

• consiliul de administratie sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii EC

• actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala

Definirea contabilului autorizat

Contabilul autorizat este persoana care a dobindit aceasta calitate in conditiile OG 65/1994 cu completarile si modificarile ulterioare.

Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice si juridice,urmatoarele lucrari:

• tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in contract

• pregateste lucrarile in vederea elaborarii situatiilor financiare

Contabilii autorizati pot sa-si exercite profesia individual ori in societati comerciale.

Accesul la profesie

• pe baza de examen de admitere

• cel putin media 7,minim nota 6 la fiecare disciplina

• efectuarea unui stagiu de 3 ani

• examen de aptitudini la terminarea stagiului

Conditii de examen de acces :

Pentru Experti contabili:

• capacitate de exercitiu deplina,dovedita cu adeverinta medicala

• studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii

• sa nu fi suferit nici o condamnare,care potrivit legislatiei in vigoare,interzice dreptul de gestiune si administrare a societatilor comerciale,dovedita cu cazier judiciar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dimensiuni ale Profesiei Contabile in Romania.docx