Dobandirea Calitatii de Auditor in Romania

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Dobandirea Calitatii de Auditor in Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1.NOTIUNI GENERALE 3
2.DOBÂNDIREA CALITATII DE AUDITOR 4
3.EXERCITAREA MANDATULUI DE AUDITOR 7
4.INDEPNDENTA,OBIECTIVITATEA SI INTEGRITATEA PROFESIONALA 8
5.COMPETENTA SI CONSTIINCIOZITATEA AUDITORULUI 11
6.INCOMPATIBILITATEA CU ACTIVITATEA DE AUDITOR FINANCIAR 12
7.EVOLUTIA NUMARULUI DE AUDITORI,PERSOANE FIZICE MEMBRII AI C.A.F.R 13
8. EVOLUTIA NUMARULUI DE AUDITORI,PERSOANE JURIDICE MEMBRII AI C.A.F.R 14

Extras din document

1. NOTIUNI GENERALE

Auditul reprezinta activitatea de examinare de catre auditori a unei opinii asupra situatiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Procesul de audit implica utilizarea nu numai a cunostintelor din contabilitate,dar si a celor din alte domenii, cum ar fi din domeniul juridic, al eticii, analizei economico – financiare, matematicii, informaticii constituind o provocare pentru orice profesionist contabil. Auditorul are sarcina de a verifica, în toate aspectele semnificative, conformitatea reflectarii în situatiile financiare prezentate de conducerea entitatii auditate a tranzactiilor economice cu anumite principii, postulate si criterii de înregistrare Din acest motiv, auditul si profesia de auditor ocupa un loc din ce în ce mai important în mediile de afaceri de pretutindeni.

Auditorii financiari activi trebuie sa se conformeze, pentru asigurarea respectarii principiilor fundamentale de desfasurare a activitatii de audit financiar, urmatoarelor reguli generale :

- sa nu încheie contractul daca în ultimii 2 ani anteriori acceptarii acestuia au fost administratori sau angajati ai clientului ori ai unei entitati economice din cadrul aceluiasi grup ;

- sa nu încheie contractul daca în conducerea sau în actionariatul semnificativ al clientului ori al unei entitati economice din cadrul aceluiasi grup se regasesc rude sau afini pâna la gradul al IV-lea ai auditorului financiar ;

- sa nu se implice direct sau indirect în desfasurarea activitatii financiare a clientului, neavând dreptul sa detina actiuni sau parti sociale, sa încheie contracte de împrumut sau de garantare a unor împrumuturi, sa încheie acte de comert ori sa beneficieze de alte avantaje din partea clientului, cu exceptia onorariilor ;

- pe parcursul desfasurarii activitatii de audit financiar nu pot efectua operatiuni contabile pentru clientul respective, însa pot face recomandari privind înregistrarile contabile ;

- daca desfasoara activitati de contabilitate, consultanta, fiscalitate sau alte activitati profesionale similare, sa nu accepte contract pentru activitatea de auditor financiar la acelasi client ;

- contractul de audit financiar încheiat cu clientul trebuie sa cuprinda clauza de confidentialitate si eventualele conditii speciale, adaptate de la caz la caz ;

- sa respecte hotarârile C.A.F.R. referitoare la eventulele limitari în timp ale numarului contractelor care pot fi încheiate cu acelasi client ;

- sa îsi organizeze propriile mecanisme de control pentru a asigura acceptarea sau continuarea în mod corespunzator a fiecarui angajament

2. DOBÂNDIREA CALITATII DE AUDITOR

Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, candidatii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :

A.Persoane fizice :

- sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic si au experienta în domeniul financiar – contabil, considerata de Camera ca fiind edificatoare, sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice ;

- au promovat testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar – contabil, pentru accesul la stagiu ;

- au satisfacut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala în domeniul auditului financiar ;

- sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar sub îndrumarea unui auditor financiar ;

- sa promoveze examenul de aptitudini profesionale organizat de Camera Auditorilor Financiari din România.

B.Persoane juridice :

Fisiere in arhiva (1):

  • Dobandirea Calitatii de Auditor in Romania.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE TIMISOARA