Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 8376
Mărime: 71.00KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATEA ŞI AUDITUL AFACERILOR

Cuprins

Scurt istoric în sistemul contabil american.2

Organisme normalizatoare în S.U.A.5

Profesia contabilă în S.U.A.9

Principii contabile în S.U.A.10

Cadrul contabil conceptual din S.U.A.11

Situaţiile financiare în sistemul contabil american , atribuţii şi definirea lor.17

Extras din document

Scurt istoric în sistemul contabil american

Contabilitatea americană a devenit sistemul contabil cel mai perfecţionat din întreaga lume. Prezenţa companiilor americane în vârful ierarhiei întreprinderilor multinaţionale, face ca standardele americane să reprezinte un factor principal al influenţei acestui sistem contabil în întreaga lume.

Istoria contabilităţii americane este una de dată recentă. Până la începutul secolului al XX-lea nu se poate vorbi de o contabilitate americană propriu-zisă. Până la acea dată, pe continentul Nord American se folosea o contabilitate dominată de principiile contabilităţii britanice. Mai târziu, odată cu dezvoltarea economiei americane, contabilitatea cunoaşte o perfecţionare continuă, normele americane ajungând să fie considerate cele mai bune.

Evoluţia istorică a sistemului contabil american cuprinde patru perioade relativ distincte:

De la sfârşitul secolului al XIX-lea până la marea criză a anilor ’30;

De la sfârşitul marii crize până la începutul anilor ’70;

De la crearea actualului organism de normalizare contabilă (1972) până la sfârşitul anilor ’80;

Perioada anilor ’90.

Un episod important în evoluţia contabilităţii americane este marea criză a anilor ’30. În SUA, după criza din anii 1929-1933( sec. XX) reglementarea producerii şi difuzării informaţiei contabile a devenit o prioritate naţională.

Marea criză a fost nu doar o criză de supraproducţie, ci şi o criză de informaţii contabile deoarece contabilii societăţilor cotate întocmeau bilanţurile dupa uzanţe şi în sensul aşteptărilor acţionarilor.

În acest sens în 1934 s-a creat Comisia operaţiunile de bursa (Securities Exchanges Commission: SEC) care e agenţie guvernamentală, cu misiunea de a asigura buna funcţionare a pieţei de capital prin reglementarea şi controlul informaţiei contabile publicată de societăţile cotate. Drept urmare, forma şi conţinutul situaţiei financiare publicate de societăţile care emit titluri de credit şi fac apel la economisitorii publici cad sub incidenta prescripţiilor emise de SEC în materie de raportare financiară. Însă SEC nu a făcut uz de puterea de a legifera în materie contabilă, adică nu a emis norme contabile ci a delegat această competenţă, profesiei contabile americane.

În acest scop, Organismul profesiei contabile( American Institute Certified Public Accountants: AICPA) a creat, începand cu 1939 o structură de normalizare contabilă in jurul unui organism denumit astazi: Financial Accounting Standards Board:FASB.

Misiunea FASB este stabilirea şi îmbunatăţirea normelor contabile de informare financiară în scopul de a ghida şi educa colectivitatea incluzând producătorii, auditoria si utilizatorii de informatii financiare.

Procedura de elaborare a normelor contabile americane presupune dupa o faza de studio preliminar, sub forma unui document provizoriu, elaborarea unui “exposure-draft” difuzat in comunitatea financiara, dezbateri publice si elaborarea unei versiuni finale supusa aprobării (membrilor FASB).

Autoritatea normelor emise de FASB a fost oficial recunoscută de SEC care se asigură în controalele sale de respectarea acestor norme de către societăţile cotate în raportările financiare difuzate acţionarilor şi în cele depuse anual la SEC. Influenţa normelor emise de FASB este totuşi limitată doar la societăţile cotate la bursă, deoarece în practică, băncile, acţionarii şi alţi creditori ai societăţii necotate cer acestora întocmirea rapoartelor financiare conform principiilor contabilităţii generale acceptate în SUA.

Anii ’70 înseamnă perioada de reformă a contabilităţii în Statele Unite. Prestaţia nesatisfăcătoare a APB a determinat AICPA la începutul anilor ’70 să creeze două comitete cu misiunea de a ameliora procesul de normalizare contabilă. Aceste două comitete au purtat numele preşedinţilor acestora: Wheat, respectiv Trueblood Committee. Primul comitet avea ca obiectiv reforma organismului şi mecanismului de normalizare contabilă, iar cel de al doilea şi-a orientat eforturile către obiectivele situaţiilor financiare.

Ca urmare a concluziilor celor două comitete, Consiliul principiilor contabile”( Accounting Principles Board- APB), este dizolvat în 1973 în favoarea unui nou organism independent, atât faţă de AICPA, cât şi faţă de SEC, şi anume Financial Accounting Standard Board – FASB, care devine responsabil cu întocmirea normelor contabile americane. Acesta este finanţat de aşa manieră încât nici unul dintre finanţatori să nu exercite o influenţă notabilă asupra sa. FAS emise de FASB sunt singurele standarde contabile recunoscute de SEC ca „având suport autorizat suficient”.

FASB îşi desfăşoară activitatea sub supravegherea Fundaţiei Contabilităţii Financiare, ai cărei membrii provin din mai multe organizaţii şi anume: Institutul execuţiilor financiare, Institutul contabililor de gestiune, Asociaţia profesorilor universitari de contabilitate din Statele Unite, Federaţia analiştilor financiari, Federaţia de normalizare a contabilităţii publice şi AICPA.

Preview document

Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 1
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 2
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 3
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 4
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 5
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 6
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 7
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 8
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 9
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 10
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 11
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 12
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 13
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 14
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 15
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 16
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 17
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 18
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 19
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 20
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 21
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 22
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 23
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 24
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 25
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 26
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 27
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 28
Doctrina și Deontologia Profesiei Contabile - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Doctrina si Deontologia Profesiei Contabile.docx

Alții au mai descărcat și

Sisteme contabile - România - SUA - Marea Britanie

Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare bun gospodar ar trebui s-o foloseasca in gospodaria...

Implicațiile crizei economico-financiare asupra contabilității și profesiei contabile în SUA

I.Consideratii generale privind contabilitatea in SUA 1.1.Factorii de mediu si influenta lor asupra contabilitatii americane Daca procedam la o...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Responsabilitatea Auditorilor

„In financial auditing, internal auditors are responsible for evaluating whether their company’s internal control structure is designed and...

Etica și Deontologia Profesionistului Contabil

1. Definitii ETICĂ - 1. Disciplină filozofică care studiază principiile morale, originea, dezvoltarea şi conţinutul lor; 2. Morală. Totalitate a...

Doctrină și deontologie contabilă

1.Etica și profesia contabilă Profesia contabilă este definită ca fiind totalitatea activităților care presupun cunoștințe in domeniul...

Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare

În România, sistemul bancar introdus în anul 1990 odată cu trecerea de la economia de tip centralizat la economia de piață, este reprezentat de :...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Profesioniștii contabili în România

Introducere Mediul de afaceri actual devine ca urmare a crizei financiare pe care Romania şi întreaga lume o traversează, un mediu profund în care...

Profesia contabilă în lume și în alte țări

Abstract Profesia contabilă impune profesioniștilor contabili să aibă calități esențiale cum sunt: știința, competența și conștiința....

Federația Experților Contabili Europeni

1. Introducere în FEE Federaţia Experţilor Contabili Europeni (FEE) este organizaţia reprezentativă pentru profesia contabilă în Europa. Ea...

Doctrină și deontologie contabilă

1.Etica și profesia contabilă Profesia contabilă este definită ca fiind totalitatea activităților care presupun cunoștințe in domeniul...

Comportamentul Profesional

În contextul economic actual, menirea profesionistului contabil a depăşit graniţele unei simple meserii şi a ajuns să reprezinte garanţia...

Sistemul contabil din Marea Britanie și profesia contabilă

Introducere Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind “măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și...

Transferarea noțiunilor de deontologie profesională și doctrină contabilă într-un cadru practic, real

Profesiunea de economist contabil şi contabilitatea ocupă de multă vreme o responsabilitate majoră în procesul angajării capitalului....

Ai nevoie de altceva?